ES+, MILJÖRIKTIG, SNABB, AVSLUTAREN TILL ES, LAGER TILL LAGER, LACK, KLOTTER, SPILLFÄRG, TVÅSTEGSAPPL.

ES och ES+ löser lätt epoxi på aluminium utan att röra ytan. ES1 och ES2, icke som synes.

Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? Lämna yta av historiskt intresse? Medlet har tidigare utsatts för -10*C på yta och klarar funktion därefter. Måla direkt på ren och torr yta. Exempel på kunder, museum, byggnadsvård, metallindustri, flyg, bil etc..

Man löser tex lack från akryl, alkyd till epoxi på trä, på härdat plast skrov, flygplansaluminium eller betonggolv.

Eftersom vår erfarenhet är att alla ytor kan vara unika, så alltid tester med gratisprover från Åf eller Takcare innan jobb, men ES-metoden löser all organisk färg som vi testat.

Testa gratisprover med elektrisk folie ovanpå. Låt minst tre produkter verka i 3 timmar i olika väderstreck, beroende av temp. Lär känna produkterna. Applicera tex ES, ES+ och ES1 i två (2) steg på brant yta under samma förhållanden.

Målet är rätt underlag för hållbarhet.

Här kan man se skicket på lagret inunder. Till höger ser man klart att den gamla linoljefärgen inunder har krackelerat. Detta kräver en omgång till av ES+.
ES+ till ommålning av Lilla Hasselbacken på Djurgården.

FLÖDIG APPLICERING I TVÅ STEG PÅ BRANT YTA: Tid 6 minuter vid 20*C på yta för att uppnå klibbig färgyta som fäste för andra flödiga steget inför folie ovanpå. OM BEHOV STÖRRE YTA APPLIKATION: VIKTIGT: HÖGTRYCKSSPRUTA  I TVÅ STEG:med airless högtrycksfärgspruta 100-210 bar till ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

VERKNINGSTID för ES+: 4 timmar vid 20*C på yta. Men 1-24 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Notera att färgen fastnar igen om anpassad verkningstid överskrids. Lösningen aktiveras med ny applicering ovanpå.

Låt verka inunder tunn elektriskt laddad plastfolie till strax innan ES produkten börjar torka in. ES+ också bra som avslutare till ES för att undvika fukt i träet.

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET! / cg

Klemm 35, kurirplan från Tyskland som jag åkte i som fyraåring från isen på Umeälven. Nu används ES-Metoden till epoxifärgen på metallen.
ES+ på gammalt motorblock, flygplan Klemm 35