ES+(PLUS) TVÅ-STEGS, INOMHUS OCH AVSLUTAREN TILL ES, FÄRG TILL FÄRG, KLOTTER.

0
468
ES +(plus)-densnabba-färglösare-inne-ute-tvåstegsapplicering-den snabba-ES-metoden-dunk-takcare
ES_+ till ommålning av Lilla Hasselbacken på Djurgården.

ES_+ (plus) med ES-Metoden, två-stegsapplicering, vi  rekommenderar inomhus i byggnadsvård, egenskap löser färg från färg utan att röra nästa färg,  komplement som avslutare till ES, i första hand utomhus och i andra hand enbart ES_+ inomhus på väggar och tak.  En miljö och användarvänlig färglösare, ger resultat efter två minuter beroende av temperatur, 10*C-35*C och skonsam  avverkning,  1 – 8 kvm/ timme beroende av antal lager till rätt underlag för kommande hållbarhet.

Snabb miljöanpassad, biologiskt nedbrytbar och användarvänlig prestationskemikalie för alla organiska ytor. Färgborttagning inför hållbart UV-skydd. Byggnadsvård inne och ute, färgspill, klotter, tex innervägg och innertak.

för K-märkt Avlägsnar gammal åldrad färg

Artnr 7637.

Har lång öppentid. etsar ej modernt glas, gör testyta om gammalt.

Ej användning på plexiglas.|   

INPLASTNING: se dokument hemsidan

Vårt kända varumärke ES-metoden som sedan år 2002 hanterar allt organiskt ytskydd, innebär att Du använder statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm.( online under ES-metoden på hemsidan)  Ev. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis.

FÖRBEREDELSE:

Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar. Växter skall skyddas och/eller sköljas noga vid och efter applikationen.

Om tex. vägg ska avfärgas, fäst plastfolien ovanför ytan som ska avfärgas, i rullen inunder takfoten.

APPLIKATION:

Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, med högtrycksspruta, pensel eller borste,  inte bearbetas in i ytan!

Spruta på med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar i ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

Om pensel, använd den som spackelspade. När man bygger upp en skikttjocklek vid 600 my måste man på vertikala ytor applicera produkten i två omgångar. Spruta först 250 my, låt verka 10-60 minuter beroende av temp, 10- 40*C, när klibbig yta, applicera igen och bygg upp.                            

Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv mot den dåliga färgen på väggen. Ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 meter.

VERKNINGSTID: Låt verka i 4-24 timmar ( normtid 4 tim) beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Gör tester med gratisprover inför jobbet för att uppnå bästa tid vid flöde och temperatur.

ÅTERAPPLIKATION:

När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid.

Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Alla sörjrester ska bort.

SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Skjuvning på metall, vattenhögtryck,

vi rekommenderar i så fall Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med max 50 mm till yta.

TORKA AV YTAN MED VÅT SVAMP ELLER BORSTE, Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster.

NORMALT  INGET  BEHOV  AV  VATTEN  PÅ  FASADYTAN.

EV. FÖR ATT LYFTA FÄRG PÅ PLÅTTAK  60-90*C MEN DÅ SANERING  PÅ  MARKEN,  SE  NEDAN.

Om högtryckstvätt, använd hetvatten, Kent 350/18 med minst 300 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber. Risk finns för vatteninträngning och 2 veckors torktid.

Åtgång: 1 liter räcker till 4-6 m².

Teknisk data:

Förtjockad gulaktig vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:1,09 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt>90*C  • Innehåller Dimetylglutarat.,n-butylpyrrolidone, gamma-butyrolacton, dimethyl succinate, dimethyl adipate Ändrar inget pH-värde på yta.

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Miljöaspekter:

Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan tvätta av ytan med varmvatten i anpassad svamp.

Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

Märkning: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET!

ES_+ på gammalt motorblock, flygplan Klemm 35