Miljö- och användarvänlig prestationskemikalie.

ES +(plus) den snabba för K-märkt yta,

2-stegsbehandling på putsfasad och färgborttagning av 2-komponent färg från aluminium på flygplan.

Får ej spädas ut.

ES-metoden som ska hantera allt organiskt ytskydd.

Inplastning:

Du använder statiskt laddad plastfolie, vi rekomenderar3M Hand Masker Maskeringsfilm ev. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis. Ingen intryckning på plastfolien med händer, bara lugnt och metodiskt, folien ska sätta sig själv ovanpå medlet inför verkningstid.

Inplastning, med rätt, lätta statiskt laddade folie, nödvändigt i innertak till bästa lösning på alla ytor utom stora yttertakytor. Om vägg, fäst plastfolien i rulle inunder takfoten, ovan ytan som ska avfärgas. Dra ut hela folien i 45 grader och låt den sätta sig mot den dåliga färgen på väggen. Punktera de största blåsorna, från 0,5 meter, med nål.

Verktyg för skjuvning, skrapning: använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling.micro skrapa.

ES + är en snabb färgborttagare för ytor målade med allt från akryl och oljefärger, till alla linoljefärger vi testat från 2002, till 2-komponent färg. Avlägsnar gammal åldrad färg.

|ES + ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar |

|ES + skadar icke rostskydd på metall|

|ES + etsar ej modernt glas, testa om gammalt. Gäller naturligtvis ej plexiglas.| 

ES + används på K-märkt antikvarisk yta, ”lyfter” både plast- och oljefärg och tex. lim.

ES + kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.

ES + har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.

ES + åtgång, 1 liter räcker till 4-6 m².

Arbetsbeskrivning: Täck in ytor som skall undvika färgborttagning, täck känslig vegetation, spärra av arbetsområdet. Tillse god ventilation i trånga utrymmen.

Applikation:

Applicera ESmed färgspruta, pensel eller borste.

1/ antingen med airless högtrycksspruta, från 200 bar vid sprutning för tjockare och jämnare applicering. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel. Vår rekomm. är Graco minst modell 795. Ht-slang rengöres omg. med vatten.

2/eller använd pensel som spackelspade,

Verkningstid: 15 minuter-4 timmar, norm 24 tim.

Låt verka i 24(48) timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt. Se exempel på verktyg ovan.  Spola av med kommunalt varmvatten strilmunstycke

nedifrån och upp. Vinkla strålen så att vattnet spolas åt det håll där färgen redan avlägsnats. OBS! Undvik att stänka där kemet ligger och verkar. När hela ytan är behandlad görs slutavsköljning uppifrån och ned. Om ES används vid färgborttagning på fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan tvätta av med anpassad svamp kommunalt varmvatten.

Verkningstid, putsfasad: Tips vid +10*C på yta, lägg på torsdag och ytterligare ovanpå fredag, plastfolie fredag, lägg på ytterligare måndag, skrapa enkelt tisdag.

Plåtfasad: se hemsidan.

Golv: Orsakar inga vibrationer på golv vid lyftning av gammalt slitet skydd av tvåkomponent mtrl. Jmfr mekanisk behandling.

K-märkt yta etc: Fastighet och i Museum miljö, fritidsbåt.

Miljöaspekter: kontrollera med lokala myndigheter om vilka lokala regler som förekommer. Dosering: Använd koncentrat.

Notera att kalkfärg är icke organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden|

Lyfter färg från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inomhus och utomhus.

Återapplikation:

När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid.

Avspolning och Slutavsköljning: Alla sörjrester ska bort.

Skölj efteråt med varmt vatten i svamp. vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

Vinkla eventuell högtrycks flatstråle åt det håll (oftast nedåt) där färgen redan avlägsnats. Hetvattentvätt, flatstråle, 100-300 bar/60-62*C, men kunskap med försiktighet. 500 mm till träfiber. Övr. se hemsidan

När hela ytan är bearbetad, görs skonsam anpassad slutavsköljning uppifrån och ned.

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

Skyddsutrustning och Teknisk data: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov.

Förtjockad gulaktig vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:1,09 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Innehåller n-Butylpyrrolidon.

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Märkning: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad hemsidan.         www.alsglobal.se/  

Miljö: Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, medformbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!