Tag: Färgborttagning

GIFTIGA BÅTBOTTENFÄRGER, TA HAND OM.

  Miljöanpassat färglösningsmedel för byggnadsvård och giftig båtbottenfärg, tex International VC 17. Så miljöanpassad att ES 4 inte...

ANVISNINGAR PLÅTTAK CENTRALT GÖTEBORG.

Helt skonsamt till hållbart plåttak https://takcare.se/pdf/ UV-strålning förstör ytskyddet på plåttaket, det flagnar. Gör så här som nedan för hållbart...

HELT RENT PÅ PLÅTTAK UTAN SKADA OCH NEDFALL.

Helt skonsamt till hållbart plåttak https://takcare.se/pdf/ UV-strålning förstör ytskyddet på plåttaket, det flagnar. Gör så här som nedan för hållbart...

Per Karneke, fd. Målerikonsult på Tikkurila Sverige AB, specialist ES-metoden.

PER KARNEKE SENIOR TEKNISK EXPERT SENIOR TECHNICAL EXPERTS TEL. +46 08 775 62 01, MOBILE +46 070 745 62 01 EMAIL & SKYPE ID: per.karneke@alcro.se

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES 4-takcare

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878Sida...

ES-METODEN PRODUKTBLAD, ES 4- TAKCARE

Produktinformation om ES 4, den fantastiska färglösningsprodukten för organiskt material, som inte ens behöver miljömärkning, men tex....

Kjell Målerikonsult i Vejbystrand AB , specialist ES-metoden.

ES-metoden erfaren utövare av ES-metoden, och med 60 års erfarenhet av färg: Kjell Wiklund, +46 704 920321...

YTTERLIGARE NÅGRA REFERENSER

ES-metoden, några referenser, fastigheter, samarbetspartners, konsulter och utövare, entreprenörer All info utan bokstavsordning eller annan ordning, bara nedtecknat. NÅGRA...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!