ES-METODEN PRODUKTBLAD, ES TUNN -TAKCARE

0
309
ES tunn är ES utan förtjockningsmedel. Ska inte skada träet, träfibrer, har inte skett under våra 18 år. Löser att från akryl till linoljefärg och tvåkomponentfärg. Goda referenser som Östermalms Saluhall i Stockholm, där hela träinredningen legat i ES tunn.

Färgborttagning till rätt underlag för hållbar yta.

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie. Område tex. museum, byggnadsvård och metallindustri.

ES tunn, färglösare för slutet färgbad av alla organiska material, antikvariska ytor, lager efter lager. Du styr med flöde, temperatur och tid. Lösning lager efter lager, av olika typer av tex. limmer och färger som ligger på varandra. Du kan ta flera lager i en omgång, art nr.7635

Borttagning av organiska partiklar till hållbar yta för nytt hållbart ytskydd.

Produkten avsedd för hälso- och miljöanpassning av yta inför tex. ommålning. Tex. upplösning i bad av gamla färger till ytrent. Inför ommålning med högsta hållbarhet.

Verkningstid 2 minuter – 48 timmar:

Testa först med 24 timmar. Behov är beroende på temperatur, ålder, tjocklek och ytans struktur.  Spola av med kommunalt varmvatten strilmunstycke.

Du kan ta lager efter lager med medlet, eller flera lager samtidigt.

Miljöanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och torrskrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning).

Får ej spädas ut. Användarvänlig färgborttagning i sluten behållare med ES tunn och ES-METODEN ger rätt miljöanpassad yta inför ommålning.

för K-märkt Byggnadsvård och extra känsliga ytor i museum. 1-stegsbehandling, tex färgborttagning av 2-komponent färg, flygplansaluminium.

ES-METODEN som ska hantera allt organiskt ytskydd.

| Löser/ lyfter bland annat akryl, alkyd, epoxi, fenolhartz, polyvinylacetat, styren, uretan, amin och cellulosack i tillsluten behållare. Ska bearbeta alla organiska ämnen.

|Notera att kalkfärg är icke organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden|

Om behov: Mekaniskt verktyg för skjuvning, skrapning: använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling.micro skrapa.

ES tunn;

  • ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar |
  • skadar icke rostskydd på metall|
  • etsar ej modernt glas, testa om gammalt. Gäller naturligtvis ej plexiglas.| 
  • används på K-märkt antikvarisk yta, ”lyfter” både plast- och oljefärg och tex. lim.
  • är en färgborttagare för ytor målade med allt från akryl och oljefärger, till alla linoljefärger vi testat från 2002 till 3-komponent färg.  Avlägsnar gammal åldrad färg. Avlägsnar flera lager färg i samma borttagning.

är en miljö och användarvänlig färgborttagare som löser allt från plast och oljefärger, till linoljefärger och epoxi.

  • kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.
  • har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.

Miljöanpassa yta inför ommålning. ES tunn ger miljöanpassad yta för ommålning.

Kan skada vissa plastdetaljer och lösa upp gummipackningar i tex pumpar. Rekommenderat material i packningar på högtryckspump är EPDM eller naturgummi om inte temperaturen är för hög.

OBS! Utspädning med vatten gör produkten verkningslös.

Använd gärna värme upp till +60*C.

Upplösningstiden beror på skiktets tjocklek. Normalt är tiden 2 minuter till  24 timmar. Norm. temp. på yta +(10) 20*C–+40 *C men lägre temp. och längre tid positivt för resultat. Spola med försiktighet av detaljerna med varmt vatten.

Upplösning: Verkningstiden är temperaturberoende.

Skjuva enkelt av färg med varmvatten, anpassat strilmunstycke eller anpassat skrapverktyg, eller flatstråle hetvatten 60-300 bar, 60-90*C,

Miljö avfallshantering av den gamla färgen, alla rester ska bort, tex. med varmt vatten i strilmunstycke.

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt. När hela ytan är bearbetad görs slutavsköljning med varmt vatten.

Skyddsutrustning: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov.

Skydda känslig natur.

Teknisk data:

Tunnflytande vätska. • Emballage: 1,5 eller 200, 1000 plastdunk/tank. • Densitet: 0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft. • Flampunkt >90°C. • Innehåller n-Butylpyrrolidon.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Märkning: Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB.

Säkerhetsdatablad i SDB under Dokument

Miljöavfallshantera den gamla färgen!

www.alsglobal.se/

www.arbetsmiljoforum.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen ? / cg

Integrera, kapsla in gammal färg med den ES tunn, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen.         = tex blyvitt!!!

www.alsglobal.se/  www.arbetsmiljoforum.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!