ES-METODEN PRODUKTBLAD, ES TUNN -TAKCARE

0
100
ES tunn är ES utan förtjockningsmedel. Ska inte skada träet, träfibrer, har inte skett under våra 18 år. Löser att från akryl till linoljefärg och tvåkomponentfärg. Goda referenser som Östermalms Saluhall i Stockholm, där hela träinredningen legat i ES tunn.

Färgborttagning för hållbar yta. Byggnadsvård.

Produkten avsedd för hälso- och miljöanpassning av yta inför ommålning inom Byggnadsvård. Upplösning i bad av gamla färger. Inför ommålning för Din säkerhet.

Miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie.

ES tunn färglösare för alla organiska material, 7635

Får ej spädas ut. Användarvänlig färgborttagning i behållare med ES tunn och ES-metoden ger rätt miljöanpassad yta inför ommålning.

för K-märkt Byggnadsvård och extra känsliga ytor i museum. 2-stegsbehandling, tex färgborttagning av 2-komponent färg, flygplansaluminium.

ES-metoden som ska hantera allt organiskt ytskydd.

| Löser/ lyfter bland annat akryl, alkyd, epoxi, fenolhartz, polyvinylacetat, styren, uretan, amin och cellulosack i tillsluten behållare. Ska bearbeta alla organiska ämnen.

|Notera att kalkfärg är icke organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden|

Verktyg för skjuvning, skrapning: använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling.micro skrapa.

|ES tunn ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar |

|ES tunn skadar icke rostskydd på metall|

|ES tunn etsar ej modernt glas, testa om gammalt. Gäller naturligtvis ej plexiglas.| 

ES tunn används på K-märkt antikvarisk yta, ”lyfter” både plast- och oljefärg och tex. lim.

ES tunn är en färgborttagare för ytor målade med allt från akryl och oljefärger, till alla linoljefärger vi testat från 2002 till 2-komponent färg.  Avlägsnar gammal åldrad färg. Avlägsnar flera lager färg i samma borttagning.

ES tunn är en miljö och användarvänlig färgborttagare som löser allt från plast och oljefärger, till linoljefärger och epoxi.

ES tunn kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.

ES tunn har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.

Verkningstid:

Låt verka i 24(48) timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt. Se exempel på verktyg ovan.  Spola av med kommunalt varmvatten strilmunstycke

Byggnadsvård: Du kan ta lager efter lager med medlet.

Miljöanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och torrskrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Miljöanpassa yta inför ommålning. ES tunn ger miljöanpassad yta för ommålning vid Byggnadsvård.

Antikvariska ytor. Du styr färglyftning av olika typer av tex. limmer och färger som ligger på varandra.

| Byggnadsvård – inkapsling av enheter i tillslutet färgbad.

Miljöintegrera, kapsla in.

Kan skada vissa plastdetaljer och lösa upp gummipackningar i tex pumpar. Rekommenderat material i packningar på högtryckspump är EPDM eller naturgummi om inte temperaturen är för hög.

OBS! Utspädning med vatten gör produkten verkningslös.

Använd gärna värme upp till +60*C.

Tvättiden beror på tjockleken på färgen. Normalt är tiden ca 24 timmar. Norm. temp. på yta +(10) 20*C–+40 *C men lägre temp. positivt för resultat. Spola med försiktighet av detaljerna med varmt vatten.

Upplösning: Verkningstiden är temperaturberoende.

Skjuva enkelt av färg med anpassat skrapverktyg, eller anpassat strilmunstycke eller flatstråle hetvatten 60-300 bar, 60-90*C,

Miljö avfallshantering av den gamla färgen, alla rester ska bort, tex. med varmt vatten i strilmunstycke.

Alla rester ska bort, med varmt vatten, i form av svamp/vattenslang eller strilmunstycke uppifrån och ned. Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt. När hela ytan är bearbetad görs slutavsköljning med varmt vatten.

Skyddsutrustning: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov.

Skydda känslig natur.

Teknisk data:

Tunnflytande vätska. • Emballage: 1,5 eller 200, 1000 plastdunk/tank. • Densitet: 0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft. • Flampunkt >90°C. • Innehåller n-Butylpyrrolidon.

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Märkning: Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB.

Säkerhetsdatablad i SDB under Dokument

Miljöavfallshantera den gamla färgen!

www.alsglobal.se/

www.arbetsmiljoforum.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen ? / cg