ES4, MILJÖRIKTIG. KAN LÖSA LAGER EFTER LAGER AV GIFTIGA BÅTBOTTENFÄRGER.

ES4 är en produkt som löser giftigaste båtbottenfärgen inför omhändertagande och ommålning utan giftiga färger!

Målerikonsult, oberoende, Per Karneke, fd chef Alcro, SMKF, malerikonsultkarneke@gmail.com, +46 70 7456201
Ingen bearbetning av yta. Medlet ska bara appl. tjockt jämnt utanpå Önskad filmtjocklek är ca 150% av det färgskikt som ska bort. Pensla på flödigt, använd då penseln som spackelspade. Låt den statiska plastfolien sätta sig själv mot båtbotten, ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 meter.:

Inget behov av miljömärkning, ändå är ES4 en användarvänlig prestationskemikalie. Neutral färglösare helt utan behov av miljömärkning. Men löser värsta giftiga båtbottenfärgen med ES-metoden till rätt underlag. ES4 används till borttagning av tex. gammal fernissa och giftig båtbottenfärg, tex International VC 17 . Låt verka ytterligare ett dygn till i verkningstid jmfr de andra ES produkterna. angriper icke gelcoat under lång tid , tjock neutral färglösare, inget behov av neutralisering, 1-stegsapplicering på vertikal yta. Även för K-märkt miljö. Löser upp ny och gammal färg i torr miljö. Kan ta epoxi med lång verkningstid, tex på flygplan. ES4 används även till miljöriktig byggnadsvård tex innervägg, färgspill, klotter. Färgborttagning på flygplansaluminium. Får ej spädas ut. Målerikonsult, oberoende, Per Karneke, fd chef Alcro, SMKF, malerikonsultkarneke@gmail.com, +46 70 7456201 Kontakta mig vänligen för info.
ES har använts till enkel borttagning av olika typer av lim, även epoxi.
Statiskt laddad plastfolie.
Omhändertagande, hämtas till avfallshantering.

ES1, MILJÖRIKTIG,SNABB, UTE, LYFTER I FÄRGSKINN 2-4 LAGER, 2-17 tim TVÅSTEGS APPL.

ES1 utsprutat med färgspruta, verkningstid 1-24 tim vid 20*C. Lyfter 2 till 4 färglager intakt till avfallshantering.
Inget nedfall i centrala Göteborg, inga högtryckspumpar på plåttaket.
ES1 och mekanisk färglyftning av dålig takfärg i intakt färgskinn med omhändertagande av farlig färg direkt via taket.
Efter 2 timmars verkningstid vid 20*C, 4 timmar vid 10*C, skrapar Du lätt loss färgen helt utan att skada rostskyddet.
ES-Metoden har gjort sitt efter 1-3 timmar.
ES1 appliceras i två steg med högtrycksfärgspruta. Du lyfter 2 lager färg vid verkningstid 1-3 timmar vid 20*C på metallen. 15-14 timmar ger normalt 2-4 färglager i skinn.
Rengöringsgrad 1 på metallen inför ommålning.
INGET VATTEN PÅ TAKET! OMHÄNDERTAGANDE PÅ TAKET! Rengöringsgrad 1, färgen lyft med ES1, utan att skada rostskyddet Ingen högtryckstvätt med hetvatten har använts. Inga rester på marken. INGET AVFALL!
ES1 i två steg och intakt färglyftning i skinn direkt på plåttaket, med mekanisk skrapa ger ingen nedskräpning på marken.
Kyrktorn avfärgas skonsamt med ES_1.
Tvåstegs applicering av ES1 på kyrktorn med färg på plåten som flagar.
Högtryckstvätt med hetvatten flatstråle
Skonsam och effektiv förutsättning för skjuvning med ES-Metoden är hetvatten/60-90*C ur flatstrålemunstycke 200–350 baroch15-23 literminut.:
Hetvatten box
Från kallvatten till hetvatten box som Du monterar på högtrycksslangen slangen nära arbetsplatsen, 15-23 liter vatten per minut vid 60-90*C vid 200-350 bar.
Den miljöanpassade färglyftaren ES1 har helt utan att påverka rostskyddet direkt lyft färgen av 1-4 lager till Rengöringsgrad 1.

SKJUVNING MED SKRAPA ELLER MED VATTEN: ES1 är från början framtagen till dåliga Plastisol beläggningar på plåttak och ska, om man följer denna arbetsbeskrivning, lyfta upp både grund- och toppfärg, upp till 4 lager, på samma gång, helt intakt i färgskinn. Två stegs applicering på brant och vertikal yta, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie för tex k-märkta ytor. ES1 löser också Prelaq Nova, allt organiskt som vi testat, tex gammal åldrad, giftig färg på träfasad. Ta bort två till fyra lager, lager efter lager till rätt underlag.

350 bar/ 18 liter 60 – 90 grader C. 

SKÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV GAMMALT INKAPSLAT OCH INPLASTAT MTRL:

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

METALL, OM BEHOV VATTEN MED OMHÄNDERTAGANDE PÅ MARKEN: Skölj då efteråt med varmt vatten i anpassad svamp alternativ vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

TRÄ: skjuva med skrapa undvik vatten. Vattenhögtryck endast från minst 3 meters astånd.

Miljöaspekter: Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan torka av yta med anpassad våt svamp.

Tänk på miljön: Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Plyfaskiva med sand fäst vid vid väggen med silvertejp? Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

ES+, MILJÖRIKTIG, SNABB, AVSLUTAREN TILL ES, LAGER TILL LAGER, LACK, KLOTTER, SPILLFÄRG, TVÅSTEGSAPPL.

ES och ES+ löser lätt epoxi på aluminium utan att röra ytan. ES1 och ES2, icke som synes.

Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? Lämna yta av historiskt intresse? Medlet har tidigare utsatts för -10*C på yta och klarar funktion därefter. Måla direkt på ren och torr yta. Exempel på kunder, museum, byggnadsvård, metallindustri, flyg, bil etc..

Man löser tex lack från akryl, alkyd till epoxi på trä, på härdat plast skrov, flygplansaluminium eller betonggolv.

Eftersom vår erfarenhet är att alla ytor kan vara unika, så alltid tester med gratisprover från Åf eller Takcare innan jobb, men ES-metoden löser all organisk färg som vi testat.

Testa gratisprover med elektrisk folie ovanpå. Låt minst tre produkter verka i 3 timmar i olika väderstreck, beroende av temp. Lär känna produkterna. Applicera tex ES, ES+ och ES1 i två (2) steg på brant yta under samma förhållanden.

Målet är rätt underlag för hållbarhet.

Här kan man se skicket på lagret inunder. Till höger ser man klart att den gamla linoljefärgen inunder har krackelerat. Detta kräver en omgång till av ES+.
ES+ till ommålning av Lilla Hasselbacken på Djurgården.

FLÖDIG APPLICERING I TVÅ STEG PÅ BRANT YTA: Tid 6 minuter vid 20*C på yta för att uppnå klibbig färgyta som fäste för andra flödiga steget inför folie ovanpå. OM BEHOV STÖRRE YTA APPLIKATION: VIKTIGT: HÖGTRYCKSSPRUTA  I TVÅ STEG:med airless högtrycksfärgspruta 100-210 bar till ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

VERKNINGSTID för ES+: 4 timmar vid 20*C på yta. Men 1-24 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Notera att färgen fastnar igen om anpassad verkningstid överskrids. Lösningen aktiveras med ny applicering ovanpå.

Låt verka inunder tunn elektriskt laddad plastfolie till strax innan ES produkten börjar torka in. ES+ också bra som avslutare till ES för att undvika fukt i träet.

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET! / cg

Klemm 35, kurirplan från Tyskland som jag åkte i som fyraåring från isen på Umeälven. Nu används ES-Metoden till epoxifärgen på metallen.
ES+ på gammalt motorblock, flygplan Klemm 35

ES, HUVUDPRODUKT, MILJÖRIKTIG, DEN AVANCERADE FÖR PROFFSEN, FÄRGLÖSAREN TILL RÄTT UNDERLAG FÖR HÅLLBARHET. TVÅ STEGSAPPL.

ES den användarvänliga Byggnadsvården med ES-Metoden, skonsam färglösning färg efter färg, och brant yta görs alltid med två-stegs applicering. För användning inne eller ute i torra förhållanden, träfasad eller plåttak, slott, herrgård eller torp. Du kan med ES-Metoden se hur nästa yta ser ut. ES används ofta på K-märkta antikvariska ytor, även av antikvarie/konservator.

ES-Metoden med ES på Djurgården Stockholm, ommålat och klart. Gjort av NF Måleri, nfmaleri.se. 08 180790

Byggnadsvård inne och ute, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie. ES, huvudprodukt, påverkar även färg inne i tex träet. Intorkad ES produkt inne i trä kan sitta kvar. Det löses icke upp av kommande ny färg. Alla medel har olika egenskaper.Rätt anpassning av verktyg, tex plastkniv, för varsam skjuvning, verktyg se hemsidan.

Stuckaturer på Rosenbad avfärgas med ES. Görs här av Larsson & Örnmark Målerifirma AB.

FÖRBEREDELSE INPLASTNING: se dokument hemsidan

MILJÖ: Använd ögonskydd, skoskydd och skyddshandskar. Billiga nitrilhandskar, slänges efter dagens slut. Ögondusch i fickan om Ni står på ställningar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Inplastning med statiskt laddad, dvs elektriskt laddad tunn plastfolie, här en av de tre märken vi rekommenderar. Tips sätt silvertejp upptill direkt över den blå tejpen inunder takfoten så det håller när Du ska dra ut den i 30-45 grader, och den sedan sätter sig själv.
Färgborttagning med ES i Rosenbad. Görs av Larsson & Örnmark Målerifirma AB.

ES med ES-Metoden löser akryl, alkyd till epoxi på trä, på härdat plast skrov, flygplansaluminium eller betonggolv.

ES-Metoden har naturligtvis inga frätande färglösare. Prestationskemikalierna ändrar icke pH värde på yta | biologiskt nedbrytbara | skadar icke rostskydd på metall | angriper icke aluminium | etsar ej modernt glas. Ingen neutralisering behövs alltså, måla direkt på torr ren yta.

Eftersom vår erfarenhet är att alla ytor kan vara unika, så alltid tester med gratisprover från Åf eller Takcare innan jobb, men ES löser all organisk färg som vi testat.

Linoljefärg, flera lager bort inför ommålning, Rikssalen Stockholms Slott.
Tvåstegsapplicering, verkningstid 12 tim vid 20*C. Miljöanpassad användarvänlig färgborttagning med anpassad skrapa, görs av Larsson-Örnmark AB.

Skonsam torr upplösning färg efter färg vid +7*C-+35*C. Du bestämmer vad som ska bort, Du styr med flöde, temperatur och tid. Alltid hellre kallare och längre verkningstid är het och kort verkningstid. Miljö omhändertagande med ES-Metoden. Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? lämna yta av historiskt intresse?

Målet är rätt underlag för hållbarhet.

Lämpligt skydd på marken nedanför för avskrap som tas om hand till avfall, miljöhantering. ES är en miljöanpassad och användarvänlig färglyftare, ger kokning efter två minuter, men låt verka ut för full funktion.

Den enkla och avancerade prestations kemikalien för proffs, ger förutsättning för längsta hållbarhet med nytt diffusionsöppet ytskydd.

GÖR SÅ HÄR: Arbeta icke in produkten som när Du målar, tvärtom, ES ska ligga utanpå, görs enklast med pensel som används som spackelspade. Medlet ska bara appliceras tjockt utanpå, med pensel, använd som spackelspade, alt. borste eller högtrycksspruta. Lös färglager efter lager till rätt underlag,du ser hur nästa lager ser ut, till icke krackelerad linoljefärg?

TESTA GRATISPROVER med elektrisk folie ovanpå. Låt minst tre produkter verka i 2 timmar i olika väderstreck, beroende av temp. Lär känna produkterna. Applicera ES+ och ES1 i två (2) steg på brant yta.

FLÖDIG APPLICERING I TVÅ STEG PÅ BRANT YTA: Tid 10 minuter vid 20*C på yta för att uppnå klibbig färgyta som fäste för andra flödiga steget inför folie ovanpå. OM BEHOV STÖRRE YTA APPLIKATION: VIKTIGT: HÖGTRYCKSSPRUTA  I TVÅ STEG:med airless högtrycksfärgspruta 100-210 bar till ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

VERKNINGSTID för ES: 12-48 timmar beroende på temperatur, 35*C – +7*C färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur.

Låt verka inunder tunn elektriskt laddad plastfolie till strax innan ES produkten börjar torka in. För att undvika fukt i träet som orsakar osäkerhet, applicera ES+ sist som avslutare.

Om Du vill ha trärent, använd ev. också helgen. Vid intorkat på måndag, avlägsna plastfolien, aktivera färgborttagningen med EStunn utanpå, ta ytterligare lager på tisdag, utan folie ovanpå. Se till att lösa färg till rätt underlag för kommande hållbarhet. Med ES-METODEN bearbetar Du farliga gamla ämnen, som blyvitt och arsenik på k-märkta ytor, löser och lyfter upp och miljö avfallshanterar. Färgborttagning av tex. epoxifärg på betonggolv eller flygplansaluminium. Lösning av lager efter lager, tex av olika typer av farliga limmer och färger som ligger på varandra.

Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? Lämna yta av historiskt intresse? Medlet har tidigare klarat funktion efter -10*C på yta. Måla direkt på ren och torr yta. Exempel på kunder, museum, byggnadsvård, metallindustri, flyg, bil etc..

OBS! OMHÄNDERTAGANDE AV FARLIGT MATERIAL.

ALLA SÖRJRESTER SKA BORT. Allt löst ska bort!

Många bilintresserade med omlackeringar på programmet, förbehandling helt utan slipning.

Får ej spädas ut. Skjuva loss. Art.nr 7636.

Gör testyta om materialet plast o riktigt gammalt glas. Är plasten härdad? Gelcoat är härdplast och ok!

Plexiglas och kalkfärg fungerar icke ihop med ES-Metoden.

VARSAM SKAVNING/SKJUVNING efter verkningstid: Se separat info på hemsidan om plåttak.

TORKA AV YTAN MED GROV VÅT NATURSVAMP ELLER BORSTE, tex borste strävhårig terassborste,  Homex/  Mäster.

NORMALT  INGET  BEHOV  AV  VATTEN PÅ YTA.

Åtgång: Från 0,2 liter per kvm och lager.En omgång är två steg. Behov oftast min 2 omgångar till trärent.Teknisk data:

Viskös vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet: 0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt>90*C  • Innehåller n-Butylpyrrolidone, 2-(2-butoxietoxi) etanol

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

MILJÖASPEKTER:

Om spillvatten, avled detta från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, plyfaskiva fasttejpad vid fastighet med formbar absorbent eller sandbädd, men kontrollera också med lokala myndigheter vilka regler som gäller|

MÄRKNING: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET! / cg

Lager efter lager med ES i innertaket, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm.

Tvåkomponents färg bort.
ES, artnr.7636. ES och ES-Metoden till rätt yta inför nytt ytskydd. Två stegs applicering på vertikal yta, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie för tex k-märkta ytor. ES löser allt organiskt som vi testat, tex gammal åldrad, giftig, färg, färglager efter färglager. Miljö omhändertagande med ES-Metoden. Ta bara bort lager efter lager till rätt underlag, du ser hur nästa lager ser ut, icke krackelerad linoljefärg? Ev. stanna av historiskt intresse.

Du styr med flöde, temperatur och tid. Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? lämna yta av historiskt intresse? Lösning lager efter lager, av olika typer av tex. limmer och färger som ligger på varandra. ES med ES-METODEN löser alla organiska föreningar som vi testat, akryl, alkyd till epoxi på flygplansaluminium eller betonggolv. Område tex. museum, byggnadsvård och metallindustri. Får ej spädas ut.

Inget behov av metallförstörande penetrering inför ommålning av metall längre.
gammalt flygplan
Färglyftning från aluminium med ES-Metoden, flygplan

ES används både ute vid fönsterrenovering och inne i en av Sveriges största kyrkor.

ES påverkar även färg inne i tex trä. Intorkad ES produkt inne i trä ska sitta kvar. Det löses icke upp av kommande ny färg. Mao ingen åtgärd för intorkad ES. Avsluta med lätt anpassad skrapning och grov svamp med vatten i. Däremot allt löst på ytan ska bort.

Här jobbar man med ES i ett av Stockholms största sjukhus, Capio Sankt Görans sjukhus i en av trappuppgångarna, under full drift av sjukhuset.

VIKTIGT: Arbeta icke in som när Du målar, tvärtom, ES ska ligga utanpå, görs enklast med pensel som används som spackelspade, höger/vänster etc.

ES Används ofta på K-märkta ytor och även av antikvarie/konservator på K-märkta antikvariska ytor.

ES-Metoden med ES, omfattande, del efter del märks upp, antikvarisk miljöanpassad ytterst skonsam färgborttagning på 1700 tals metall i de blyinfattade fönstren.

Du bestämmer rätt yta inför ommålning. Ytor som träfönsterkarmar gipsinnertak, träfasad, bilkaross, flygplan, giftiga båtbottenfärger. Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden. ES har lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in. Görs av Larsson & Örnmark Målerifirma AB.

Mest praktiskt att göra sStatisk inplastningå här, förbered med folien först:

Använd alltid mycket tunn statisk maskeringsfilm som fäster mot ytan som ska bearbetas, som fäster med statisk elektricitet: den bästa spänningen, tunnaste och lättaste folien är 3M Hand Masker (3M maskeringsfilm), behov till undertakalt. folie 3M Scotch Blue på rulle till vägg, eller motsv. Tesa; Easy Cover Premium / Universal eller Stokvis. Till tester som undantag mindre statisk från Coop.1.Fäst upp folien på rulle innan applicering av medel. Hur du plastar på stående yta om du är ensam? Detta är viktigt för ES-metodens funktion. Folien finns bla. i 60, 120 och 251 cm. Om fri yta, välj 251 cm. Fäst upp den statiskt laddade plastfolien inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla. Sätt billig silvertejp från Amazon/ Clas Ohlson/ Biltema, ovanpå maskeringstejpen så det håller. Fäst upp rullen med papptejp, rullen kvar där under applicering av ES produkt. När du efter den flödiga appliceringen, ska dra ut plastfolien i45 grader ända ned, och låta den laddade plastfolien själv fästa mot ES produkten.
  • 2.Applicering av medel. ES ska vara lika flödigt på ytan som när du hällt ut den på ytan utan att dra ut den. ES, ES+ och ES1 appliceras i två steg. ES 2 och ES4 i ett steg. Det första lagret ska bli klibbigt för att det andra ska kunna fästa, 10-60 minuter emellan. Den ovane brukar applicera alltför tunt och ojämnt,
3.Dra försiktigt ut och ned 3M Handmasker Maskeringsfilm fäst med silvertejp där uppe som håller emot. För att undvika luftblåsor, håll ut hela folien med tapetborsten, låt den själv fästa statiskt mot ES produkten på väggen. OBS! Ingen manuell intryckning som förstör det flödiga och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om större blåsor på vägg än 0,5 meter, ta hål med nål. Fäst ”silvertejp” tätt runt om den inplastade ytan mot regn och vind. Mot regn: Tejpa extra tätt och hållbart längst upp, ovanpå tejpen med ”silvertejp” eller liknande, för att förhindra vatten att rinna in. Normalt ingen inplastning på plåttak. Om behov vid fönsterrenovering, självhäftande plastfolie, bredd 300 mm, plastfolien häftar, används för mat, vi har fått tips om bra laddning på folie från COOP.  
Låt den statiskt laddade plastfolien sätta sig på de ytor som ska förbehandlas till rätt underlag.
Om större blåsor över 500 mm, punktera med nål.

INPLASTNING: se dokument hemsidan

APPLIKATION: Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, pensel eller borste, inte bearbetas in i ytan! ICKE ARBETAS IN.

Utsprutning med högtrycksfärgspruta i 2 steg efter 10 minuter. Andra steget på klibbig yta som gör att det hänger kvar. Använd tex Graco 595 min 200 bar, samma spruta som Du målar med. Alltid inplastning, enda undantag är yttertak. Här Sofia kyrka i Stockholm, samtidigt görs fönsterrenovering med ES-Metoden på kyrkan.

INPLASTNING: Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv    mot den dåliga färgen på väggen. Ingen manuell intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 m.

VERKNINGSTID: Låt verka i 12-48 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Du kan även låta ES verka från fredag till måndag då Du tar bort plastfolien, ytaaktivera med tunt lager av ES eller EStunn på måndag och ta tisdag.

ÅTERAPPLIKATION: När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka efter verkan lördag-söndag skall folien bort och ytterligare produkt appliceras i tunt skikt för aktivering av aktuell ES produkt. Tillåt då ytterligare ett dygn till utan folie innan lätt skrapning. Ta tisdag.

Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Alla sörjrester ska bort.

SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg: Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster.

Olfa skrapan
Den anpassningsbara Olfa skrapan med olika längder och lätt utbytbara högkvalitets skärstål.
I Gustaf Vasa kyrka: Miljöanpassad färgborttagning med ES och ES-Metoden av ”plastfärg” vid övergång mellan olika underliggande typer av färg. Görs av Larsson & Örnmark Målerifirma AB.
Fönster ute av BDF, Bruske Delér Fönster.

Skjuvning på metall med vattenhögtryck orsakar ofta problem med omhändertagande, men om så rekommenderar vi den lätthanterliga Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med max avstånd från munstycke 50 mm till yta.

Utsprutning med högtrycksfärgspruta av alla ES produkter.

Normalt inget behov av vatten på träfasadytaRisk finns för vatteninträngning i tex. trä och 2 veckors torktid.Om behov av sköljning pga allför mycket medel på fasad, då minst 500 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber.

Skjuvning på metall tex plåttak: Högtryckstvätt och flatstråle endast till skjuvning på metall, färglyftning med flatstråle hetvatten 60-90*C med, vår rekommendation, lätthanterlig Kent 350/18.

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!