ES-METODEN PRODUKTBLAD, ES 1 -TAKCARE

0
276
ES -färglyftare-ute-tvåstegsapplicering-ES-metoden-dunk-takcare

ES 1 färglyftaren, två stegs applicering tjockt till vitt på taket, ES-METODEN, icke frätande, som ska ge intakt ”färgskinn” Artnr 7638. Du känner med spetsigt verktyg om färgen lyft från metallen. Tryck sedan in (skjuvar) hetvattenvatten med flatstråle 50-90*C beroende av känslig yta, med energi från 200 bar/18 liter/ minut, 16 amp, till 300 bar och 21 liter/ minut och färgen kan lyfta högt. Se ”råd o tips”. Vi rekommenderar lätthanterliga Kent 1018S till Falch T3H med max 300 bar och fräscht munstycke, flatstråle till metallytor. Avlägsnar skonsamt gammal åldrad färg till intakt skinn. Omhändertagande på taket till avfallshantering.

ES 1 får ej spädas ut. Färglyftning av tex ”plast”- och dispersionsfärger från träfasad och plåttak, samt också modernare ytskydd på plåttak. Färglyftaren ES 1 med ES-METODEN till rätt yta utomhus.

Varje plåttak är unikt!

Plastisol och annat organiskt takskydd på tex korrugerad takplåt: ES 1 kan lyfta 2-4 färglager samtidigt från plåttak. Färglyftaren går ned och jobbar mellan zinken och grundfärgen, dvs kan lyfta färgen komplett som skinn.

Till färgskinn på metall, trä och andra ytor. Ta hand om färgskinnet på metalltaket eller träfasaden och släpp ned skinnet till marken i soppåse för vidare upphämtning och  miljöhantering.

 Se hemsidan om övriga ytor som på fritidsbåt och flygplan.

Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-METODEN.

ES 1 kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.

har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.

|ES 1 ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall|

etsar ej modernt glas, gör testyta om gammalt glas. Gäller naturligtvis ej plexiglas|  

INPLASTNING:

Ingen inplastning utanpå fastighets plåttak, utom takkupor. SE DOKUMENT OM PLÅTTAK PÅ HEMSIDAN.

FÖRBEREDELSE PLÅTTAK o PLÅTFASAD:

Alla plåttak är unika! Vi utgår från att det är organiskt ytskydd på metallen, det kan vara bättrat med vad som helst: Gör test innan jobb! Eftersom vi nu har nya typer av plåttak, inte Plastisol längre, som ES 1 togs fram för, utan  tak som korrugerad takplåt, Prelaq Nova? och inte ens leverantören anger vilken typ av organisk färg som ligger på, så finns bara ett val: Gör tester med ES, ES +, ES 1, ES 2 och ES  3. Tag hänsyn till dagg! Torr yta gäller. Alla produkterna i ES-METODEN är miljöanpassade.

Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar.

Om tex. vägg ska avfärgas, fäst plastfolien i rulle ovanför ytan som ska avfärgas, inunder takfoten. Dra ut och ned, låt den sätta sig själv, ingen intryckning med hand!

APPLICERING på morgonen och ta innan lunch vid rätt förhållanden!

Medlet ska bara ligga tjockt utanpå, med högtrycksspruta, pensel som spackelspade, eller borste, ska inte bearbetas in i ytan!

Spruta på med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar i ett heltäckande jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten genom slang. OBS! Omg! Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

Notera igen; På branta och vertikala ytor, applicera produkten i två steg. Spruta först heltäckande, låt verka 10-60 minuter beroende av temp, +35- +10*C, när klibbig yta, applicera igen och bygg upp till tjockt. Så tjockt att det hänger men inte rinner. alt ES 3 en förtjockad ES 1. Den ger dock inte skinn, men är praktisk.                           

Om vägg: Inplastning. Ingen intryckning.

VERKNINGSTID: Plastisol, Prelaq Nova och annat ytskydd, Låt verka i 2-24 timmar, beroende på temperatur, typ av färg, dagg,  färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Testa med metallspets!!! Om färgen satt sig igen, aktivera ES 1 genom att spruta på tunt! Observera detta!

SKJUVNING, mekanisk efter verkningstid:

Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Inget nedfall på marken om skrapare och skinn!!

SKJUVNING, hetvatten med flatstråle på metall, om vattenhögtryck, rekommenderar vi i så fall max 350 bar. skjuvning med max 50 mm till yta. Större kapacitet med Falch T5H, 500/28/30kw Notera dock; inget vattenflöde under verkningstid. Se ”tips och råd”.

SKÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE:

Ev uppruggning, slipsvamp, målartvätt. Sköljning med vattenslang och strilmunstycke, nedifrån och upp.

När hela ytan utomhus är avskrapad görs slutavsköljning uppifrån och ned med varmvatten i slang.

Teknisk data: Åtgång: 1 liter räcker till 4-5 m².

Tunnflytande vit vätska. • Emballage: 10 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:0,99 kg/liter. • Svag doft  • Innehåller Bensylalkohol

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Miljöaspekter: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur. Utomhusbruk.

Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan tvätta av ytan med anpassad svamp och vatten, ev. kommunalt varmvatten.

Avled spillvatten från dagvattenbrunn. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller..|

Märkning: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar.

Om tex. vägg ska avfärgas, fäst plastfolien i rulle ovanför ytan som ska avfärgas, inunder takfoten. Dra ut och ned, låt den sätta sig själv, ingen intryckning med hand!

APPLICERING på morgonen och ta innan lunch vid rätt förhållanden!

Medlet ska bara ligga tjockt utanpå, med högtrycksspruta, pensel som spackelspade, eller borste, ska inte bearbetas in i ytan!

Spruta på med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar i ett heltäckande jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten genom slang. OBS! Omg! Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

På branta och vertikala ytor, applicera produkten i två steg,. Spruta först heltäckande, låt verka 10-60 minuter beroende av temp, +35- +10*C, när klibbig yta, applicera igen och bygg upp till tjockt. Så tjockt att det hänger men inte rinner. alt ES 3 en förtjockad ES 1. Den ger dock inte skinn, men är praktisk.                           

Om vägg: Inplastning. Ingen intryckning.

VERKNINGSTID: Plastisol, Prelaq Nova och annat ytskydd, Låt verka i 2-24 timmar, beroende på temperatur, typ av färg, dagg,  färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Testa med metallspets!!! Om färgen satt sig igen, aktivera ES 1 genom att spruta på tunt! Observera detta!

SKJUVNING, mekanisk efter verkningstid:

Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Inget nedfall på marken!!

SKJUVNING, hetvatten med flatstråle på metall, om vattenhögtryck, rekommenderar vi i så fallKent 1018S, 200/18, 1020S,240/15, 16 amp. eldrift till 1218-ST/ 11kw- HWP 4018 ST= Kent 300-350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle, skjuvning med max 50 mm till yta. Större kapacitet med Falch T5H, 500/28/30kw. Se ”tips och råd”.

SKÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE:

Ev uppruggning, slipsvamp, målartvätt. Sköljning med vattenslang och strilmunstycke, nedifrån och upp.

När hela ytan utomhus är avskrapad görs slutavsköljning uppifrån och ned med varmvatten i slang.

Teknisk data: Åtgång: 1 liter räcker till 4-5 m².

Tunnflytande vit vätska. • Emballage: 10 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:0,99 kg/liter. • Svag doft  • Innehåller Bensylalkohol

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Miljöaspekter: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan tvätta av ytan med anpassad svamp och vatten, ev. kommunalt varmvatten.

Avled spillvatten från dagvattenbrunn. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller..|

Märkning: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!