ES1, TVÅ-STEGS,FÄRGLYFTAREN TILL FÄRGSKINN FRÅN TVÅ TILL TJUGO TIMMAR UTOMHUS

0
781
ES -färglyftare-ute-tvåstegsapplicering-ES-metoden-dunk-takcare

ES1 färglyftaren för utomhusbruk, för färgskinn, skonsam avverkning till Rengöringsgrad 1 inför ommålning, skonsam avverkning 1 – 8 kvm/ timme beroende av antal lager till perfekt underlag, och omhändertagande.

Kyrktorn avfärgas skonsamt med ES_1.
Tvåstegs applicering av ES1 på kyrktorn med färg på plåten som flagar.
Du styr med flöde, temperatur och tid. Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent mao Rengöringsgrad 1 på takplåt? lämna yta av historiskt intresse? Du lyfter olika typer av tex. limmer och färger som ligger på varandra. ES1 med ES-Metoden löser alla organiska föreningar som vi testat, akryl, alkyd till epoxi på flygplansaluminium eller betonggolv. Får ej spädas ut. Art.nr 7638.
Högtryckstvätt med hetvatten flatstråle
Skonsam och effektiv förutsättning för skjuvning med ES-Metoden är hetvatten/60-90*C ur flatstrålemunstycke 200–350 baroch15-23 literminut.:
Hetvatten box
Från kallvatten till hetvatten box som Du monterar på högtrycksslangen slangen nära arbetsplatsen, 15-23 liter vatten per minut vid 60-90*C vid 200-350 bar.
Den miljöanpassade färglyftaren ES_1 har helt utan att påverka rostskyddet direkt lyft färgen av 1-4 lager till Rengöringsgrad 1.

ES1 är från början framtagen till dåliga Plastisol beläggningar på plåttak och ska, om man följer denna arbetsbeskrivning, lyfta upp både grund- och toppfärg, upp till 4 lager, på samma gång, helt intakt i färgskinn. Två stegs applicering på brant och vertikal yta, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie för tex k-märkta ytor. ES1 löser också Prelaq Nova, allt organiskt som vi testat, tex gammal åldrad, giftig färg på träfasad. Ta bort två till fyra lager, lager efter lager till rätt underlag.

350 bar/ 18 liter 60 – 90 grader C. 

SKÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV GAMMALT INKAPSLAT OCH INPLASTAT MTRL:

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

Skölj efteråt med varmt vatten i anpassad svamp alternativ vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

Miljöaspekter: Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan torka av ytan med anpassad våt svamp.

Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, medformbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

Rengöringsgrad 1 på metallen inför ommålning.
Rengöringsgrad 1, färgen lyft med ES1, utan att skada rostskyddet Ingen högtryckstvätt med hetvatten har använts. Inga rester på marken. INGET AVFALL!