magasin

Rikssalen kungliga slottet

En ny metod att bedriva praktisk kulturvård som gör jobbet effektivare och snabbare. Låter det bra? Klart det gör. En stor del av arbetet som bedrivs på exempelvis våra muséer består i att lyfta ytskikt bestående av gamla kemikalier. Gammal färg, lim, etc avlägsnas idag med hantverksmässiga metoder som är allt annat än nyskapande. Nu går det med hjälp av ES-metoden att göra samma arbete snabbare och säkrare.

Behöver du ta bort gammal färg innan målning på ditt hus, torp, gods eller slott? Då finns ES-metoden som skapades av Christer Grenbäck. Den unika metoden ingår sedan många år även vid utbildning till Kulturmålare i Sverige.

ES-METODEN. Pågående färgborttagning med den unika metoden.

ES Färglösning är en avancerad färglyftare för både inomhus- och utomhusbruk. Men var kan den egentligen användas? Vi ställde frågan direkt till experten Christer Grenbäck på Takcare.

– Den kan användas på olika typer av ytor som t ex i fastigheten som golv, vägg och tak i gips, puts, betong, sten och trä eller metall som aluminium. ES Färglösning är en prestationskemikalie för styrd färgborttagning för ytor med lager på lager av olika färgskikt. Man ska använda koncentrerat och under torra förhållanden och appliceras i två steg på lodrät yta.
– Applicera ES Färglösning med högtrycksspruta, borste eller pensel. Stryk tjockare lager på kallare ytor. Tillsätt eventuellt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt med varmt vatten, säger Christer Grenbäck.

När uppnås bästa resultat?
– Verkningstiden är 30 minuter till 24 timmar (upp till 48 timmar vid lägre temperaturer). En kall yta får självklart en längre verkningstid.

Du har berättat om din ES-metod men är den miljöanpassad och användarvänlig?
– ES Färglösning är en helt miljöriktig, användarvänlig och miljöanpassad produkt som är biologiskt nedbrytbar. ES4 är lite långsammare men är så miljöriktig att den inte ens behöver miljömärkning. Alltså inget utropstecken som en del medel har i hemmet, tex i diskmaskinen. Men använd gärna ögonskydd vid applicering, särskilt viktigt om man använder spruta. För hur säker en produkt är så är ögonen viktigare, speciellt när det kommer med tryck.

”Samla in färgresterna i tjocka sopsäckar och lämna till miljöavfall, det ingår i ES-metoden”

Finns det andra tips man bör tänka på när man använder ES?
– Ta hand om det gamla giftiga färgpigmentet blyvitt som finns i gamla färger. Kapsla in det i det tjockflytande färgborttagningsmedlet ES i stället för att andas in det vid mekanisk skrapning.
– Jag rekommenderar 3M, Scotch blue Painters Tape, 2090FRS-M eller L, eller motsvarande utanpå. Statistik laddade självhäftande. Undertak väldigt tunn folie hand masker är här den bästa, säger Christer Grenbäck.

Christer berättar att man ska undvik luftblåsor, och låta folien fästa statiskt på färgborttagaren för annars blir det fel. Man ska inte trycka in färgborttagaren.

Viktigt att täta upptill horisontellt mot regn med lämplig tejp. Större ytor, planera ytan bit för bit, låt tiden göra jobbet på nästa yta, samtidigt som du skrapar av den tidigare. Christer säger låt tiden med medlet ha sin gång för bästa resultat.

– Använd lämpligt verktyg, från plastkniv, nagelborste, klickskrapa, till ergonomisk Bahco skrapa med vågigt metallblad eller gummiraka. skölj efteråt med vatten och svamp. Låt torka. Åtgång: 0,2 liter/kvm och lager. Förvaras frostfritt, dock mörkt och svalt. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avlopp eller dagvattenbrunn.
REGALSKEPPET VASA OCH ES-METODEN
Vasa är en riktig skattkammare från 1600-talet som bjuder på en rik historia om livet ombord på ett krigsskepp.

– Antikvariskt styrd färgborttagning med ES i krävande miljö. Lasse Sandberg, se under ”kontakt”, höll i projektet. Väggarna i salen behövde en
ordenltig genomsyn. Färgen på väggarna behandlades med ES-metoden med utmärkt resultat, säger Christer Grenbäck.

2009 upptäckte Kungen att en flaga fanns på golvet i Rikssalen på slottet, det visade sig vara större än en flaga som lossnat från taket. Detta upptäcktes ett år innan Kronprinsessparets bröllop. Nu blev det bråttom att ta in expertis och hjälp. Det hela landade i att ES-metoden användes i hela Rikssalen innertak på slottet.

Middagen kunde genomföras
Den stora bröllopsmiddagen intogs i Rikssalen på Kungliga slottet. Alla regerande generationer av ätten Bernadotte var representerade i valet av silver, porslin och glas vid dukningen av honnörs- och huvudborden i Rikssalen.

Kronprinsessparets bröllop
Det kungliga bröllopet den 19 juni 2010 mellan H.K.H. Kronprinsessan och herr Daniel Westling var det första kvinnliga tronföljarbröllopet någonsin i svensk historia och middagen kunde hållas i Rikssalen tack vare Takcare och ES-metoden.
– Vi lyckades med bravur återställa riskssalen till sin ursprungliga prakt. Tyvärr blev jag aldrig inbjuden till bröllopet ”skrattar” Christer Grenbäck.

När man renoverar ett trapphus. Om det så är en koja eller slott Vad bör man då tänka på?
– Inkapsling bör ske med en förtjockad ES produkt. Det gör att inget farligt damm bildas och inga farliga ångor uppstår. ES eller ES + behövs för inomhusbruk. ES + kan lyfta ett lager av plastfärgen och ES kan lyfta resterande. ES 2 lyfter den tjocka färgen och kan lyfta många lager av färgen. Den är skonsam och oerhört effektiv för färgborttagning. Fungerar året runt, lager efter lager tas bort och som sedan kapslas in, Säger Christer Grenbäck.

Här bjuder Christer Grenbäck på fyra tips!

 1. Häng upp plastfolien med silvertejp i rulle längst upp inunder taket. Applicering med ES-metoden på stående ytor i två steg.
 2. Fästlager, vänta 10 minuter applicera igen, nu
 3. Arbetslager, dutta med Ullon roller eller liknande. Alternativt en pensel, använd som spackelspade, eller elastisk spackelspade. Fästlager+ arbetslager totalt från ca 0,2 l/kvadratmeter/lager totalt mycket rikligt, flödigt, tjockt så att det vill rinna, ymnigt och jämntjockt.
 4. Ta ned den viktiga plastfolien, försiktigt dra ut från silvertejpen i 45 grader. Låt den sätta sig elektriskt mot färgen på väggen. Rör ej den tjocka ytan med ES. Punktera större blåsor, från 0,5 mm.

Efter verkningstid vad händer då?
– Skrapan måste vara anpassad till underlaget. Skölj den grova svampen eller borsten efteråt med varmt vatten.. Låt torka ordentligt. Låt tiden göra jobbet låt ES-metoden göra jobbet medan du tar ledigt under helgen, ”skrattar” Christer Grenbäck.

Riddarholmskyrkan måste väl vara ett objekt att vara stolta över?
– Ja! Vi på Företaget Takcare är mycket stolta över att med färgborttagning via ES och ES-metoden ta oss an kyrkan. Inför ommålning av kyrkan var vi tvugna att gå försiktigt fram. Detta är de svenska kungarnas gravkyrka och Stockholms enda bevarade medeltida klosterkyrka. Här vilar bland andra de medeltida kungarna Magnus Ladulås och Karl Knutsson Bonde, säger Christer Grenbäck.

– Med Drottning Kristina som enda undantag, vilar här de svenska regenterna från
Gustav II Adolf (d. 1632) till Gustaf V (d. 1950). Kyrkan är främst en grav- och minneskyrka, som förvaltas av Riksmarskalksämbetet och Statens Fastighetsverk.

ES-metoden som användes fungerar genom att den kapslar in färgen efter man applicerat produkten så att man enkelt kan avlägsna färgen från dess yta och sedan avfallshantera på ett miljöanpassat sätt. Lasse Sandberg håller på med att ta bort färgen runt de gamla blyinfattade fönstren i kyrkan, säger Christer Grenbäck.

Du läser tidningen Kulturnytt här

TILL HÅLLBARHET OCH OMHÄNDERTAGANDE

Gustaf Vasa kyrka och ES-METODEN

–   Kapsla in 

–   Lös upp

–   Avfallshantera

Förr inför ommålning. Farlig torrskrapning med tex. blyvitt i damm och upphettning med farliga ångor. Du utsattes för farliga ämnen, som bly i färg, asbest i golvlim, frätande spackel eller allergiframkallande konserveringsmedel i vattenburna färger.

Nu med ES-METODEN, (vi skickar gratis medel/varuprover och folie) dvs. miljöanpassning till rätt yta. Innebär varlig, lager efter lager, användarvänlig borttagning, styrd färglyftning av allt organiskt gammalt ytskydd på alla typer av ytor inför ommålning från rätt underlag till hållbarhet. Du kapslar in allt med ES-METODEN, med omhändertagande av farligt material. Verkningstider med självhäftande statiskt laddad plastfolie utanpå. Den svenska välbeprövade metoden har sedan ett 20-tal år använts till de känsligaste ytorna i landet, se ”tips & råd”. ES-METODEN ingår också sedan många år vid utbildning till Kulturmålare i Sverige;

Efter skjuvning, är nu den gamla färgen en inkapslad trögflytande massa, färdig för omhändertagande med avfallshantering! Miljöanpassning av gammalt ytskydd till rätt yta som underlag för rätt ytskydd. Du slipper farligt damm, farliga ångor, bly eller konserveringsmedel och har nytt giftfritt ytskydd med lång hållbarhet och Du har gott samvete med den gamla färgen väl omhändertagen.

arbetsmiljoforum.se        alsglobal.se info@takcare.se 0046 707880320

https://www.amazon.se/3M-handmasker-avancerad-maskeringsfilm-Maskeringsfilm/dp/B000ELV3W4/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=handmasker+3m&qid=1604258134&sr=8-1

 

Vår senaste lista återförsäljare av ES-Metodens miljöriktiga prestationskemikalier

Applicering ES i två steg

Takcare

Vi tog bort ES3 som standard, den tillverkas endast i minst en batch, från ca 550 liter. ES1 är samma färglyftare, men lite tunnare med 2 stegs applicering. Resultatet blir minst lika bra med färgskinn utomhus, förutsätter dock flödigt, dvs 2 stegsapplicering.

De neutrala och icke frätande prestationsprodukterna, miljöriktiga ES kemikalierna, som icke ändrar pH värdet på ytan. Du behöver ingen neutralisering utan kan måla direkt på torr yta, och naturligtvis med diffusionsöppen giftfri färg för lång hållbarhet. Om fuktig yta, vilket kan hända efter lång verkningstid, vänta in torr yta efter någon dag.—————————————————————————————————-

https://www.svanabygg.se/

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES 4-takcare

Säkerhetsdatablad SDB - ES-Metoden takcare PDF 2020

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 1 av 14
SÄKERHETSDATABLAD
ES 4
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES 4
Produkt nr.
7642
Unik formuleringsidentifierare (UFI)
9WA0-M0V5-F004-MUHU
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Klotterborttagare
Användningar som det avråds från
Inga särskilda
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
TAK CARE
Vipvägen 7
SE – 74633 Bålsta
Sweden
+46 707 880 320
www.takcare.se
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-post
info@takcare.se
SDB utarbetad
2021-03-15
SDB Version
1.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Inte klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP)
2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
Ej tillämpligt
Signalord
Ej tillämpligt
Faroangivelser
Ej tillämpligt
Skyddsangivelser
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 2 av 14

Allmänt

Förebyggande

Åtgärder

Förvaring

Avfall

Innehåller
Inga särskilda
2.3 Andra faror
Annan märkning
EUH210, Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Annat
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/
eller vPvB-ämnen.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar
Produkt/Ämne Identifierare % w/w Klassificering Noter
Dimetylglutarat CAS No.: 1119-40-0
EC No.: 214-277-2
REACH No.: 01-
2119900156-49-XXXX
Index No.:
40-60%
dimethyl adipate CAS No.: 627-93-0
EC No.: 211-020-6
REACH No.: 01-
2119475445-32-XXXX
Index No.:
10-15%
Dimethyl succinate CAS No.: 106-65-0
EC No.: 203-419-9
REACH No.: 01-
2119475445-32-XXXX
Index No.:
10-15%
2-butoxietanol CAS No.: 111-76-2
EC No.: 203-905-0
REACH No.: 01-
2119475108-36
Index No.: 603-014-00-0
5-<9.9% Acute Tox. 4, H332
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H302
EU
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 3 av 14
Trietanolamin CAS No.: 102-71-6
EC No.: 203-049-8
REACH No.: 01-
2119486482-31-
Index No.:

3-5%

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är
tillgängliga.
Annan information
EU: europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde.
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt
Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge
aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.
Inandning
I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt
och håll personen under uppsyn.
Hudkontakt
Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: kontakta läkare.
Kontakt med ögonen
I fall av ögonirritation: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast med vatten (20-30 °C) i minst 5 minuter.
Uppsök läkare.
Förtäring
Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta
med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren
rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.
Brännskada
Ej tillämpligt
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Inga särskilda
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Inga särskilda
Information till läkare
Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.
Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som
utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.
Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter
bildas. Dessa är:
Kväveoxider (NOₓ).
Koloxider (CO / CO2).
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 4 av 14
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Inga särskilda krav.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Utsläpp skall begränsas och samlas upp med granulat eller liknande, enligt bestämmelserna om farligt avfall.
Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid
stora utsläpp.
Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall.
Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.
Lagringstemperatur
Temperatur
4 – 25 Celcius
Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
7.3 Specifik slutanvändning
Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
_ Dimetylglutarat Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 5 Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 33 _
dimethyl adipate
Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 5
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 36
_ Dimethyl succinate Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 5 Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 30 _
2-butoxietanol
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 50
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 246
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 5 av 14
Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 10
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 50
Anmärkningar:
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden
__
Trietanolamin
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 1,6
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 10
Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 0,8
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 5
Anmärkningar:
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden
V = Vägledande korttidsgränsvärde
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) och senare ändring
AFS 2020:6.
DNEL
Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet
Dimetylglutarat 5 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Allmän
befolkning
Dimetylglutarat 8,3 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Arbetare
dimethyl adipate 8,3 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Arbetare
dimethyl adipate 5 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Allmän
befolkning
Dimethyl succinate 6,3 mg/kg bw/day Hud Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
Dimethyl succinate 33,5 mg/m3 Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
Dimethyl succinate 1,1 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Arbetare
Dimethyl succinate 1,1 mg/m3 Inandning Kortvarig – Lokala
effekter – Arbetare
Dimethyl succinate 67 mg/m3 Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
Dimethyl succinate 12,6 mg/kg bw/day Hud Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 59 mg/kbm Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
Långvarig –
Systemiska effekter –
2-butoxietanol 75 mg/kg bw/day Hud
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 6 av 14
Allmän befolkning
2-butoxietanol 147 mg/kbm Inandning Kortvarig – Lokala
effekter – Allmän
befolkning
2-butoxietanol 26,7 mg/kg bw/day Oralt Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
2-butoxietanol 426 mg/kbm Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
2-butoxietanol 89 mg/kg bw/day Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
2-butoxietanol 98 mg/kg bw/day Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 125 mg/kg bw/day Hud Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 246 mg/kbm Inandning Kortvarig – Lokala
effekter – Arbetare
2-butoxietanol 1091 mg/kbm Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 89 mg/kg bw/day Hud Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 6,3 mg/kg bw/day Oralt Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
PNEC
Produkt/Ämne PNEC Exponeringsväg Exponeringens
varaktighet
Dimetylglutarat 0,0031 mg/L Havsvatten Enstaka
Dimetylglutarat 0,31 mg/L Vatten
Dimetylglutarat 0,031 mg/L Sötvatten Enstaka
Dimetylglutarat 0,15 mg/kg Sötvattenssediment
Dimetylglutarat 0,015 mg/kg Havsvatten sediment
Dimetylglutarat 10 mg/L Avloppsreningsverk
Dimetylglutarat 0,113 mg/kg soil dw Jord
dimethyl adipate 0,018 mg/L Sötvatten
dimethyl adipate 10 mg/L Avloppsreningsverk
dimethyl adipate 0,16 mg/kg sediment dw Sötvattenssediment
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 7 av 14
dimethyl adipate 0,18 mg/L Vatten Kontinuerlig
dimethyl adipate 0,016 mg/kg sediment dw Havsvatten sediment
dimethyl adipate 0,09 mg/kg soil dw Jord
dimethyl adipate 0,0018 mg/L Havsvatten
Dimethyl succinate 5 μg/L Havsvatten
Dimethyl succinate 50 μg/L Sötvatten
Dimethyl succinate 137 μg/kg sediment dw Sötvattenssediment
Dimethyl succinate 10000 μg/L Avloppsreningsverk
Dimethyl succinate 137μg/kg soil dw Jord
Dimethyl succinate 500 μg/L Vatten Kontinuerlig
Dimethyl succinate 14 μg/kg sediment dw Havsvatten sediment
2-butoxietanol 8,8 mg/L Sötvatten Enstaka
2-butoxietanol 0,88 mg/L Havsvatten Enstaka
2-butoxietanol 9,1 mg/L Vatten Kontinuerlig
2-butoxietanol 463 mg/L Avloppsreningsverk Enstaka
2-butoxietanol 34,6 mg/kg Sötvattenssediment Enstaka
2-butoxietanol 3,46 mg/kg Havsvatten sediment Enstaka
2-butoxietanol 2,33 mg/kg Jord Enstaka
8.2 Begränsning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.
Generellt
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
Exponeringsscenarier
Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.
Exponeringsgräns
Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering.
Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.
Tekniska åtgärder
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade
gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är
tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar.
Hygieniska åtgärder
Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen
tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.
Begränsning av miljöexponering
Inga särskilda krav.
Individuella skyddsåtgärder
Allmänt
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.
Andningsskydd
Arbetssituation Typ Klass Färg Standarder

 • Andningsskydd behövs inte om – – –
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 8 av 14
  Arbetssituation Typ Klass Färg Standarder
  ventilationen är tillräcklig
  Hudskydd
  Arbetssituation Rekommenderad Typ/Kategori Standarder
  Särskilda arbetskläder skall användas. – –
  Handskydd
  Arbetssituation Handskmaterial Handsktjocklek
  (mm)
  Genombrottstid
  (min.)
  Standarder
  Nitril 0,4 >480 EN374-2
  Ögonskydd
  Arbetssituation Typ Standarder
  Använd skyddsglasögon med sidosköld. EN166
  AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
  9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
  Form
  Gel
  Färg
  Gult
  Lukt / Lukttröskel (ppm)
  Mild
  pH
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Densitet (g/cm³)
  1.05
  Viskositet
  40000-45000 centistokes
  Partikelegenskaper
  Gäller inte för vätskor.
  Fas förändringar
  Smältpunkt (°C)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C)
  Gäller inte för vätskor.
  Kokpunkt (°C)
  120-150
  Ångtryck
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Ångdensitet
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Sönderfallstemperatur (°C)
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 9 av 14
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Data om brand- och explosionsrisker
  Flampunkt (°C)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Tändpunkt (°C)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Självantändningstemperatur (°C)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Explosionsgränser (% v/v)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Löslighet
  Löslighet i vatten
  Olöslig
  n-oktanol/vatten koefficient
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Löslighet i fett (g/L)
  1000.00
  9.2 Annan information
  Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
  10.1 Reaktivitet
  Ingen data tillgänglig
  10.2 Kemisk stabilitet
  Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7.
  10.3 Risken för farliga reaktioner
  Inga särskilda
  10.4 Förhållanden som ska undvikas
  Inga särskilda
  10.5 Oförenliga material
  Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
  10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
  Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.
  AVSNITT 11: Toxikologisk information
  11.1 Information om de toxikologiska effekterna
  Akut toxicitet
  Produkt/Ämne Test Art Exponeringsväg Test Resultat Annan information
  Dimetylglutarat Råtta Hud LD50 >2000 mg/kgbw
  Dimetylglutarat Råtta Inandning LC50 >11 (4h) mg/L
  Dimetylglutarat Råtta Oralt LD50 >5000 mg/kgbw
  dimethyl adipate Råtta Oralt LD50 >5000 mg/kgbw
  dimethyl adipate Råtta Hud LD50 >2000 mg/kgbw
  dimethyl adipate Råtta Inandning LC50 (4 timmar) >11 mg/L
  Dimethyl succinate Råtta Oralt LD50 6892 mg/kgbw
  Dimethyl succinate Råtta Hud LD50 >2000 mg/kgbw
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 10 av 14
  2-butoxietanol Råtta Oralt LD50 2000 mg/kg ·
  2-butoxietanol Råtta Inandning LC50 2,2 mg/l (4 h) ·
  2-butoxietanol Råtta Hud LD50 2270 mg/kg ·
  2-butoxietanol Kanin Hud LD50 220 mg/kg ·
  Trietanolamin Råtta Oralt LD50 7200 mg/kg
  Trietanolamin Kanin Hud LD50 >2000 mg/kg
  Frätande/irriterande på huden
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Allvarlig ögonskada/ögonirritation
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Luftvägssensibilisering
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Hudsensibilisering
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Mutagenitet i könsceller
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Cancerogenitet
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Reproduktionstoxicitet
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Fara vid aspiration
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  11.2. Information om andra faror
  Långsiktiga effekter
  Inga särskilda
  Hormonstörande egenskaper
  Inga särskilda
  Annan information
  2-butoxietanol: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.
  Trietanolamin: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.
  AVSNITT 12: Ekologisk information
  12.1 Toxicitet
  Produkt/Ämne Test Art Del av
  miljön
  Varaktighet Test Resultat Annan information
  Dimetylglutarat Fisk 96 timmar LC50 18-24 ppmV
  Dimetylglutarat Vattenloppor 48 timmar EC50 112-150
  ppmV
  dimethyl adipate Fisk 96 timmar LC50 18-24 ppmV
  dimethyl adipate Alger 72 timmar EC50 >100 mg/L
  dimethyl adipate Vattenloppor 48 timmar EC50 112-150
  ppmV
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 11 av 14
  Dimethyl succinate Fisk 96 timmar LC50 50-100
  mg/L
  Dimethyl succinate Alger 72 timmar EC50 >100 mg/L
  Dimethyl succinate Vattenloppor 48 timmar EC50 >100 mg/L
  2-butoxietanol Fisk 96 timmar LC50 1474 mg/l ·
  2-butoxietanol Alger 72 timmar EC50 1840 mg/l ·
  2-butoxietanol Vattenloppor 48 timmar EC50 1550 mg/l ·
  Trietanolamin Vattenloppor 24 timmar EC50 2038 mg/L
  Trietanolamin Alger 72 timmar EC50 516 mg/L
  12.2 Persistens och nedbrytbarhet
  Produkt/Ämne Nedbrytbarhet vattenmiljö Test Resultat
  Dimetylglutarat Ja OECD 301 D 70%
  dimethyl adipate Ja OECD 301 A 100%
  Dimethyl succinate Ja OECD 301 B 74,1 %
  2-butoxietanol Ja OECD 301 B 90%
  Trietanolamin Ja
  12.3 Bioackumuleringsförmåga
  Produkt/Ämne Test Potentiell
  bioackumulering
  LogPow BCF Annan information
  Dimetylglutarat Nej Ingen data
  tillgänglig
  Ingen data
  tillgänglig
  dimethyl adipate Nej Ingen data
  tillgänglig
  Ingen data
  tillgänglig
  Dimethyl succinate Nej Ingen data
  tillgänglig
  Ingen data
  tillgänglig
  2-butoxietanol Nej Ingen data
  tillgänglig
  Ingen data
  tillgänglig
  Trietanolamin Nej Ingen data
  tillgänglig
  -2.3
  12.4 Rörlighet i jord
  Ingen data tillgänglig
  12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
  Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/
  eller vPvB-ämnen.
  12.6. Hormonstörande egenskaper
  Inga särskilda
  12.7. Andra skadliga effekter
  Inga särskilda
  AVSNITT 13: Avfallshantering
  13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 12 av 14
  Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.
  Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Tomma förpackningar och
  produktrester skall hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser. Företaget är anslutet
  till REPA.
  Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen.
  EWC-kod
  20 01 13* Lösningsmedel
  Annan märkning
  Ej tillämpligt
  Förorenad förpackning
  Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av
  produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
  AVSNITT 14: Transportinformation
  14.1 – 14.4
  Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
  ADR/RID
  Ej tillämpligt
  IMDG
  Ej tillämpligt
  IATA
  Ej tillämpligt
  MARINE POLLUTANT
  Nej
  14.5 Miljöfaror
  Ej tillämpligt
  14.6 Särskilda skyddsåtgärder
  Ej tillämpligt
  14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
  Ingen data tillgänglig
  AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
  15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
  Användningsrestriktioner
  Endast för yrkesmässigt bruk.
  Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten. Risken samt möjligheterna till tekniska
  försiktighetsåtgärder eller anpassning av arbetsplatsen för att undvika sådan påverkan skall därför övervägas.
  Krav på särskild utbildning
  Inga särskilda krav.
  SEVESO – Farokategorier / Farliga ämnen
  Ej tillämpligt
  Annat
  Ej tillämpligt
  Källor
  Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med
  senare ändringar, senast AFS 2018:7.
  Avfallsförordning (2020:614)
  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
  märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
  utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
  15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 13 av 14
  Nej
  AVSNITT 16: Annan information
  Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
  H332, Skadligt vid inandning.
  H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H315, Irriterar huden.
  H312, Skadligt vid hudkontakt.
  H302, Skadligt vid förtäring.
  Förkortningar och akronymer
  ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
  ATE = Uppskattad akut toxicitet
  BCF = Biokoncentrationsfaktor
  CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
  CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och
  förpackning av ämnen och blandningar
  CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
  CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
  DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
  EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
  ES = Exponeringsscenario
  EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
  EWC = Europeiska avfallskatalogen
  GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
  IATA = International Air Transport Association
  IMDG = International Maritime Dangerous Goods
  LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
  MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
  of 1978. (”Marpol” = marine pollution)
  NGV = Tidsvägt medelvärde
  OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
  PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
  PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
  REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
  RRN = REACH registreringsnummer
  SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
  STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan – upprepad exponering
  STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan – enstaka exponering
  SVHC = Särskilt farliga ämnen
  UN = Förenta Nationerna
  UVCB = Komplext kolväteämne
  VOC = Flyktiga organiska ämnen
  vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
  Annat
  Ej tillämpligt
  Säkerhetsdatabladet är validerat av

  Annat
  Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
  Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på
  säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta
  säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som
  ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten
  ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 14 av 14

ES4, MILJÖRIKTIG. KAN LÖSA LAGER EFTER LAGER AV GIFTIGA BÅTBOTTENFÄRGER.

ES4 är en produkt som löser giftigaste båtbottenfärgen inför omhändertagande och ommålning utan giftiga färger!

Målerikonsult, oberoende, Per Karneke, fd chef Alcro, SMKF, malerikonsultkarneke@gmail.com, +46 70 7456201
Ingen bearbetning av yta. Medlet ska bara appl. tjockt jämnt utanpå Önskad filmtjocklek är ca 150% av det färgskikt som ska bort. Pensla på flödigt, använd då penseln som spackelspade. Låt den statiska plastfolien sätta sig själv mot båtbotten, ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 meter.:

Inget behov av miljömärkning, ändå är ES4 en användarvänlig prestationskemikalie. Neutral färglösare helt utan behov av miljömärkning. Men löser värsta giftiga båtbottenfärgen med ES-metoden till rätt underlag. ES4 används till borttagning av tex. gammal fernissa och giftig båtbottenfärg, tex International VC 17 . Låt verka ytterligare ett dygn till i verkningstid jmfr de andra ES produkterna. angriper icke gelcoat under lång tid , tjock neutral färglösare, inget behov av neutralisering, 1-stegsapplicering på vertikal yta. Även för K-märkt miljö. Löser upp ny och gammal färg i torr miljö. Kan ta epoxi med lång verkningstid, tex på flygplan. ES4 används även till miljöriktig byggnadsvård tex innervägg, färgspill, klotter. Färgborttagning på flygplansaluminium. Får ej spädas ut. Målerikonsult, oberoende, Per Karneke, fd chef Alcro, SMKF, malerikonsultkarneke@gmail.com, +46 70 7456201 Kontakta mig vänligen för info.
ES har använts till enkel borttagning av olika typer av lim, även epoxi.
Statiskt laddad plastfolie.
Omhändertagande, hämtas till avfallshantering.

Urval av referenser

ES-Metoden från Takcare

All info utan alfabetisk ordning eller annan ordning, bara nedtecknat.

NÅGRA REFERENSOBJEKT;

Regeringsbyggnaderna, Statens fastighetsverk, miljöanpassning av ytor inför ommålning inne-och ute, pågår sedan år 2002.

Skansen, olika fastigheter sedan flera år, i deras egen och andras regi.

Östermalmshallen Stockholm, hela inredningens träsnickerier.

Stockholms Slott, pågår inne sedan många år.

Sagerska Huset, Statsministerns bostad

Österbybruks Herrgård, inne och ute, pågår med utbildning i ES-metoden via Svenska Byggnadsvårdsföreningen. 

Residenset, Årets Fasad 2020, Kristianstad, Folkes Bygg AB

Harpsund, Statsministerns rekreationsbostad
Utrikesdepartementet, bronsstatyer på taket.
Rosenbad, hörsalen
Kungliga Operan
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Gustaf Vasa Kyrka, Stockholm

Trädgårdsvillan, Frescati Hage

Jokkmokks Kyrka

Riddarholmskyrkan

Djurö Kyrka

Möja Kyrka

Harads Kyrka

Hedvig Eleonora Kyrka

Stora Finnstugan

Nobelhuset

Högskolan i Gävle

Stockholms Målerikonservering AB
Ersta Kyrka
Finska Kyrkan, Gamla Stan
Blockhusringen 20, Djurgården
Axel Oxenstiernas palats
Boneaus palats
Tyresö Slott

Sturehofs Slott, Norra Flygeln
Försvarets Materielverk, FMV
Östasiatiska Museet
Lilla Hasselbacken
Riksbyggen
Tumba Bruk
Drottningholms Slott
Bolinderska Palatset
Adelcrantzska palatset
Kammarrättens Hus
Valdemarsudde, flera år
Skandiateatern

Råneå kyrka
Sofia Kyrka, ett par år
Sundbybergs Kyrka
Skeppet( Hasse och Tage)
Psykologiska Institutionen
Stockholms Universitet
Uppsala Universitet
Herrängens Gård

Casinot, Sundsvall

Nyckelvikens Herrgård, Nacka
Norra Latin

Södra Latin

Nya Elementar

Kungsholmens gymnasium

Aspuddens Skola

Västbergaskolan

Östra Real etc.

fönsterkarmar på skolor kontinuerligt, sommar som vinter.


Många bostadsrättsföreningar, privata villor, inne och ute, väggar
etc.
Samt ytterligare många K-märkta fastigheter, många plåttak och plåtfasader både internationellt och här hemma från Korpilomboli till Falsterbo.

Ägare till kulturfastigheter och även hotellkedjor.

NÅGRA SAMARBETSPARTNERS;

Engwall & Claesson AB, Björn Olsen 070-2159933, bjorn.olsen@eoc.se  http://www.eoc.se/

Wibo Färg AB, info@wibofarg.se, Aröds Industriväg 17-19, 422 43  Hisings Backa, www.wibofarg.se,  Dan Hansen, 031-238260

Ottosson Färgmakeri AB, Lillegårdsvägen 14, 24770  Genarp, 040482574, www.ottossonfarg.com  info@ottossonfarg.com, Gunnar Ottosson

Gysinge Centrum för Byggnadsvård AB, Anneli, tfn 0291-21100.www.gysinge.com

Selder & Company, Mikkel Selder 073 0700383, mikkel@selder.com

Roof and climbing support ROOFAC AB, info@roofac.se

Stefan Bäckström, 070 2606349, 054-524511

NÅGRA ERFARNA KONSULTER INOM BYGGNADSVÅRD;

Kontakta gärna Lars, Kjell eller Per, ang. frågor om  Dina ytor med ES-METODEN,

Lars Sandberg, +46 (0)70-5282855  ES-METODENS längsta erfarenhet sedan år 2003, tillika uppbyggnad och tester, samt även tidigare ordförande i FIBOR i 10 år,  är:
lars.sandberg@eoc.se,  fd www.larsson-ornmark.se   spec: trä, puts, väggar inomhus

Kjell Wiklund, fd chef på Beckers, Kjell Målerikonsult i Vejbystrand AB, +46 (0)704920321, kjell.wiklund17@gmail.com,      spec:, metall, trä, puts, fasader, utomhus

Per Karneke, Karneke Målerikonsult medlem i SBR, 49 år i måleribranschen – 36 år arbete måleritekniska frågor, NKS, Aneby Gruppen, Dalahästen Avesta, Styrelsemedlem i YBG, Teknisk rådgivare till Måleribranschens Våtrums, MVK m.m.  Senior teknisk expert Tikkurila Sverige AB,

+46 (0)70 745 62 01 , malerikonsultkarneke@gmail.com   spec: vad är bästa färg?, fritidsbåtar

Analys av Per Karneke
Information om ES-Metoden
Färgborttagningsmetoden som är både hälso- och miljöanpassad

Lars Wigren Målerikonsult, St Norregatan 14, 272 31 Simrishamn, 070 5405818, lars@wigrensmaleri.se

Kjell Karlsson Konsult och Entreprenader, karlssonentr@telia.com, 070 4163215.

A-C Konsult HB, Börje Larsson, fd delägare till Larsson & Örnmark Målerifirma AB a-c.konsult@comhem.se,

Nordkonsult.com, Per Nord, 0761-442500, fd teknisk chef på Teknos och Fuller per@nordkonsult.com

Stiftelsen Österbybruks Herrgård, Bengt Lindholm, verksamhetschef,  076 8020072, bengt.lindholm@osterbybruksherrgard.se, 0295-20072

AB Bengt Hägers firma , Bengt Häger, f.d. Länsantikvarie  Östergötland 072 3253839, hager.bengt@gmail.com,

Anders EK, Målarmästare och förgyllare, anders-ek@spray.se, anders-ek@punkt.se, Anders Ek 0706- 257978, 011 102702

Dennis Pajala, 073 5741107, dennis@sporrongkonsult.se, Sporrongs Måleri & Snickeri uppstart med färgborttagning på putsfasad.

Byggrevision i Stockholm AB, Norrtälje, Peter Linusson, 076-8186020, peter.linusson@byggrevision.nu

ECS-Teknik AB, Knut Åkesson, knut@ecs-teknik.se, www.ecs-teknik.se, www.ecs-teknik.se  Tel: 0226 680 88, fax: 0226-680 90, e-post: ecs@ecs-teknik.se

ECS-Teknik AB, Jonas Åkesson, Teknisk konsult, kalkbruk & Kalkfärg, jonas@nordic-thermosilit.se, 070-627 90 05 Tel: 0226 680 33 e-post:  www.ecs-teknik.se 

Anders Isle`n 070 2078831, mpkandersislen@telia.comMellansvenska Plåtkonsult AB, 27356  Brösarp

Målerikonsult B Tjärnberg AB, Börje Tjärnberg, 070 6676017, borjet@telia.com

Claes Gozzi Målerikonsult AB,  http://malerikonsulten.com/referenser.htmlclaes.gozzi@telia.com,  0703-268090

Berkler Konsult Måleri& Fönster, Jens Berkler, info@berklerkonsult.se

Måleritjänster i Uppsala AB, Christer Östlund, 073 2537722, maleritjanster@telia.com


Målerikonsult Eije Egarp, Tyskbagargatan 10, 11443 Stockholm , eije.egarp@tele2.se

Målerikonsult Herbert Sandner, 070-7551390, Nätverket för Byggnadsvård i Västmanland, info@byggnadsvardvastmanland.se, 0704-326786

Sten Jönsson, Wihlborg Byggledning AB, Ljungsätersvägen 51,236 41 Höllviken, 040 457822, 070 4912470, byggledning@telia.com

Per Andersson Konsult & Måleri AB, Per Andersson, perandersson.konsult@tele2.se

070-7502052


Björn Bidestedt, Plåtkonsult i Kungälv AB, bjorn.pikab@gmail.com, 0705-234700


Kjell Jacobson, Jacobson Consulting & Care AB,  kjell@malerikonsult.se , 0705-       745050, www.malerikonsult.se

Samt personer med erfarenhet av ägare till kulturfastigheter såsom herrgårdar och även hotellkedjor,

samt ytterligare många K-märkta fastigheter, många plåttak och plåtfasader både internationellt tex. Österrike och här hemma från Korpilombilo till Falsterbo.

VÅR AFFÄRSIDE`HÅLLBART YTSKYDD

ES-Metoden från Takcare
 • affärside’n är att vi tillhandahåller den metod och medel med vars hjälp ni får rätt yta som förutsättning för bästa nya giftfria ytskydd. Och hållbart.
 • Du tar bara till rätt underlag för nytt ytskydd med hållbarhet. 
 • Du bestämmer själv vilka färglager som ska bort.
 • du styr färgborttagningen med flöde, temperatur, tid och rätt anpassat verktyg för skjuvning.
 • med hjälp av sju biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt ytskydd. ES medlen är icke frätande och förväntas icke påverka lignin i trä.
 •  
 • miljöanpassad Byggnadsvård – inför ommålning vid fönsterrenovering, anpassad färgborttagning på plåttak, putsfasad, trävägg, innertak, stuckatur, golv, bil, fritidsbåt, saluhall, flygplan etc.
 • vårt varumärke ”ES-metoden”  med färglyftarna ES, ES TUNN, ES +, ES 1, ES 2, ES 3 och ES 4.
 • sju egna kemiska medel som icke ändrar ytans pH-värde.
 • Inget behov av neutralisering längre inför ommålning till hållbarhet.
 • förutsättning för längsta organiska ytskyddstid åstadkommes genom att anpassa yta rätt med ES medel inför applicering av ny färg.
 • vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar också i ytskyddskonferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
 • att arbeta med en kemisk lösning för anpassad färglyftning inför nytt ytskydd. Det är också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden att åstadkomma rätt yta inför ommålning.
 • www.takcare.se. https://shop.takcare.se.        
 • www.arbetsmiljoforum.se/    www.alsglobal.se/
 •    Christer Grenbäck

 • kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad tillsluten förvaring innan miljö- och avfallshantering.

hållbar miljöutveckling med ES-metoden !

ES-metoden, K-märkt för kommande hållbarhet.

ES-Metoden från Takcare

Se videos miljöanpassad färgborttagning till rätt underlag vid byggnadsvård:

Kontrollerad färglyftning videosnuttar – ES-metoden

Rikssalen Stockholms Slott
Rikssalen Stockholms Slott, förbehandling inför ommålning innertaket.
ES-Metoden med ES. Här ser man tydligt at man kan lösa lager efter lager till rätt underlag för att ge förutsättningar till hållbar framtid på giftfri diffussionsöppen yta.
I detta fall färgborttagning med ES och med ES-Metoden till trärent.
En av Svenska Kyrkans fastigheter som får nytt ytskydd av Västerås Målerispectrum, info@malerispectrum.se
De miljöanpassade prestationskemikalierna som alla kan lösa eller lyfta tex organiska färgen, men de har alla olika egenskaper på vägen
ES-Metoden innebär omhändertagande av takfärg i säckar för vidare transport till miljöhantering.
ALDRIG PENETRERING med vattenblästring på plåttak. Alla våra plåttak har rostskydd som förstörs med alla typer av blästring. Dessutom går det inte avlägsna färgen, inte ens om Du har 2500 bar, jag har gjort många försök, och vet att du icke kan, vi orsakade plastisk deformation med lägre vattenblästrinseffekt, och dt på plåt som var betydligt tjockare än takplåt. Takplåt är normalt 0,6-0,8 mm tjock med zinkskydd som också blir skadat med penetrering av allt som heter blästring, våtblästring, isblästring, kolsyreblästring som är samma sak. Allt är förstörande penetrering!
Färglyftning med ES-METODEN! Ingen vattenhögtryckspump har använts på detta tak, endast ES1 och anpassad skrapa. INGET AVFALL PÅ MARKEN.
Färglyftning för hand med hjälp av färglyftaren ES1 och ES-METODEN. INGET NEDSLÄPP PÅ MARKEN!
Färglyftning med ES-METODEN till Rengöringsgrad 1 utan att skada rostskyddet, och omhändertagning av all färg i stora skinnstycken på taket. Hämtas fvb. miljöhantering.
Fönsterrenovering Kammarrättens Hus
Fönsterrenovering på K-märkta fönster med självhäftande statiskt laddad plastfolie under verkningstid.

Skonsam färgborttagmning
Skonsam färgborttagning på kulturmärkt putsfasad med ES-Metoden och ES1, ES2, ES3 eller ES4, testa alla för Din unika fasad.
Residenset Kristianstad
Uppförd 1860, Residenset i Kristianstad, förra sydliga landsgränsen i Sverige. Renovering, ommålning av K-märkt putsfasad utan att skada fasaden, ingen nedknackning utan ommålning direkt efter förbehandling av ytan med ES-METODEN och ES2. Färglyftning av först 3 plastfärger, sedan på Länsstyrelsens uppmaning upplyftning ( när man nu kan med ES-METODEN) av ytterligare 15 lager linoljefärger. I bild med kamera målerikonsult Kjell Wiklund +46704920321, kjell.wiklund17@gmail.com
Färgborttagning från puts
ES-Metoden , ES2, färgborttagning från putsfasad utan att förstöra putsen, mao inget behov av rivning av puts.
Takcare ES-Metoden, förbehandling inför ommålning på k-märkt putsfasad
Färgborttagning, skonsam på k-märkt putsfasad med insvärtad ES2 och ES-metoden-takcare

INFÖR OMMÅLNING AV PUTSFASAD UTAN ATT BEHÖVA FÖRSTÖRA FASADEN: 
ES-Metoden ingår sedan många år vid utbildning till Kulturmålare i Sverige;
Kapsla in allt med ES-Metoden, vårt varumärke, den användarvänliga och miljöanpassade metoden med omhändertagande av farligt material. Den svenska välbeprövade metoden har sedan ett 20 tal år använts till de känsligaste ytorna i landet, inkl. tex Nordiska museet, Nationalmuseum och Vasamuseet.
--   Kapsla in 
–   Lös upp, skjuva loss med Olfa skrapan eller om behov hetvatten flatstråle 62*C, 200-270 bar.
Avfallshantering miljö:
--        allt mekaniskt nedskrapat bly placeras i stängd hink som förut innehållit det miljöanpassade medlet i ES klass.
--        allt avfallsvatten tvingas via plyfa på marken till sandfilter. Plyfan med filtreringsduk inunder är säkert fäst i fasaden.
Olfa skrapan med utbytbara skär, längd 300 at. 600 mm.
Skjuvning med hetvatten: 

             på bilsläp    på ram,  mobil kallvattenpump   + brännare/ hotbox . Vi rekommenderar Kent vars ht. pistol är enkel att hantera med upphettning vid arbetsplatsen
med hetvatten 30-200 mm avstånd munstycke till yta i stället för med mekanisk skrapa,  flatstråle hetvatten 62 *C, på takplåt/fasadplåt är behovet vatten, 200 – 350 bar och 15-23 liter/ minut. (längre avstånd max 500 bar och 28 liter/ minut ger snabbare skjuvning)
ES-Metoden
Dunk för omhändertagande av bly från gammal färg, Kmärkt fasad
Bly i färg
Mycket farlig gammal färg, här bly som tas omhand i samma hinkar som ES2 produkt varit i, låses in varje dag i kontainer och hämtas av servicebil fvb miljö avfallshantering.
Årets Fasad 2020
Kulturmärkt putsfasad med flera lager av tät plastfärg som inför ommålning med diffusionsanpassad färg, ska bort utan att förstöra putsen. Tre lager plastfärg lyfts upp med ES1 eller ES2 och tas om hand till avfallshantering via hinkar, se nedan.
Miljö, Avfallshantering, hämtning av gamla farliga färger till miljöstation, ES-metoden
Miljö, Avfallshantering, hämtning av gamla farliga färger till miljöstation, ES-metoden-takcare
ES-metoden
Årets Fasad 2020 med ES-Metoden, med ES2 .
Flygplan som ska restaureras, inkl. färgborttagning av epoxi från aluminium med ES-Metoden.

Miljöanpassad standard för hållbarhet efter ommålning

Förutsättning; TEMP, FLÖDE, TID
Åtgärd; KAPSLA IN, VERKNINGSTID, LYFT UPP, AVFALLSHANTERA

ES-METODEN, Rikssalen
Skonsam färgborttagning med ES och ES-METODEN ned till år 1754

ES-METODEN = Miljöhantering av ytskydd till rätt underlag för kommande hållbarhet.

Visning av lyftning plastfärg med färglyftaren ES1 och ES-METODEN från putsfasad. Ommålning av fasad utan att riva fasaden.
Statiskt laddad plastfolie, ska fästa själv på den flödigt liggande ES produkten, och sitta under hela verkningstiden normalt 24-48 timmar beroende av ytans temperatur 10- 35*C.
VIDEO ES-Metoden: https://www.youtube.com/watch?v=szLNP_66o3M&list=PL2WRiAFUAZLLPZZR3IMWc2s6iIhKtBhL5&index=1
 • ES-METODEN TILL HÅLLBARHET. INGET BEHOV AV VATTEN PÅ YTA…
 • Du avlägsnar alla lager med tid, men bestämmer själv vilka organiska
 • lager som ska bort, limfärg, epoxi etc.
 • 5-7 ggr snabbare än den farliga upphettnningsmetoden. Kapacitet 1-8 kvm per timme beroende av antal lager till perfekt underlag för ny diffusionsöppen färg.
 • Smidiga billiga nitrilhandskar som Du slänger efter dagens slut, skyddsglasögon, statiskt laddad plastfolie och en pensel som Du använder som spackelspade är vad Du behöver.
 •  

Vårt varumärke ES-metoden  med färgborttagarna ES, EStunn, ES+, ES1 samt ES2, ES3 och ES4.

 • – Du styr färgborttagningen med flöde, temperatur, tid och rätt anpassat verktyg för skjuvning.
 • – Med hjälp av biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt ytskydd. ES medlen förväntas icke påverka lignin i trä, har så icke skett sedan år 2002.
 • – Vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar också i ytskyddskonferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
 • Detta är också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden att uppnå rätt underlag inför ny hållbar miljöanpassad ommålning.

Miljöanpassad och användarvänlig färgborttagning till rätt underlag inför ommålning, ES-Metoden.
Färglager efter färglager eller allt på en gång med ES-Metoden.
Gammal färg
MILJÖHANTERING MED ES-METODEN. Omhändertagande av gammal ofta giftig färg till avfallshantering.

Genom att kunna ta lager efter lager så kan Du stanna på rätt underlag för ny giftfri hållbart ytskydd.
Resultat av förbehandling med ES-METODEN och giftfri färg. Stockholms Fönsterrenovering AB.
Statiskt laddad plastfolie med ES-METODEN med L&Ö AB på Kammarrättens Hus på Riddarholmen
Karm i fönster ES-METODEN
Fönsterrenovering med statiskt laddad plastfolie under verkningstid på karm Kammarrättens hus Riddarholmen, ES och ES-METODEN.

Nedan; ES-METODEN, fönsterrenovering, 1700 tals-fönster, Riddarholmskyrkan, Gamla Stan, Stockholm.

Detta jobb med ommålning av av många blyinfattade fönster pågår sedan några år av larsson-ornmark.se, lars Sandberg +46705282855, se video
ES-METODEN vid andra, lite yngre blyinfattade fönster, alltid med självhäftande statiskt laddad plastfolie utanpå under verkningstid.
Fönsterrenovering, Stadshuset
Fönsterrenovering med miljöanpassade ES-METODEN och ES, vid samtidig kontorsverksamhet i Stockholms Stads utrymmen. Samtidigt pågår underhåll av innertak med ES+. Alltid självhäftande statiskt laddad plastfolie utanpå under verkningstid.
Miljöanpassad färgborttagning på Stockholms Stadshus karmar med ES och statiskt laddad plastfolie.
Fönsterrrenovering
Miljöanpassad fönsterrenovering med ES, Stockholms Stadshus.
Färglösning med L&Ö AB på Kammarrättens Hus på Riddarholmen
Stadshuset, renovering
Stockholms Stadshus, olika kontor, innertak, miljöanpassade ES-METODEN.
FÖRBEHANDLING INFÖR HÅLLBARHET;
Fantastisk Grosshandlarvilla 300 kvm, Sundsvalls vackraste hus har forslats 90 mil på pråm till ny ägare i Hällevik, Sölvesborg för ny adress och underhåll med ES-METODEN, www.malarmastarejonas.se

Rosenbad med ES.
Flödigt med ES på billack har verkningstid ca 24 timmar inomhus inunder statiskt laddad plastfolie, 3M, Tesa eller Stokvik.
Inför ommålning av tex fordon, inget behov av mekanisk bearbetning, Endast ES-METODEN och ES.
Med ES-Metoden och ES till metallrent inför ommålning, Du löser alltså även lätt epoxi.
Flygplan Saab 17, Jobb för ES-METODEN och ES+.
ES+ på flygplansmotor, Arigo Teknik, Stefan Sandberg, arigoteknik.se
Klemm 35 med ES+ på ytor i aluminium och ES på motorblock.
Fritidsbåt med giftig båtbottenfärg den gamla International VC 17. Löses miljöanpassat upp med ES4. Till andra farliga båtbottenfärger används också ES2. Gör test med gratisprover från återförsäljares butik och info@takcare.se, +4670 7880320, Christer
ES_4 löser giftig båtbottenfärg
ES4 används till borttagning av tex. giftig båtbottenfärg
Trevlig liten fiskebåt, notera det rätta solskyddet mot solen, dom vet faran, cancer. Inte som vi gör i Norden.

All gammal färg tas om hand och avfallshanteras

Papperssäck med plastinsida är bra för hantering av färgavfall, till miljöhantering.

ES-METODEN, grundverktyg.

Omhändertagande av farlig gammal färg. Inkapslat med ES produkt och ES-METODEN

På plåttak använder man icke plastfolie. Här används ES 1 som lyfter färgen intakt som skinn. Skinnet tas om hand på taket och tas ned i säckar för hämtning av transport till avfallshantering.

ES-METODEN och ES på känd adress i Stockholm.
Rikssalen Stockholms Slott - ES-Metoden med Takcare
Rikssalen, kungatronen.
Rikssalens innertak förbehandlas med ES och ES-METODEN inför ommålning.
Miljöanpassad borttagning av sex lager linoljefärger i Rikssalens innertak, ned till år 1754, med ES och ES-METODEN. www.larsson-ornmark.se
Gustaf Vasa kyrka fönsterrenovering och innerväggar med ES-METODEN, larsson-ornmark.se
ES och ES-METODEN, gjort av Direktentreprenad, Leif Abassi, +46735143320
Larsson & Örnmark, +46850591102
ES och ES-METODEN, Tumba Glas gjorde jobbet på Hasse o Tages fastighet med revyn ”88-öresrevyn” på ”Skeppet”.

Vinter. Fördelning av varmluft till olika områden på ställningarna för miljöanpassad skonsam färgborttagning vid +7*C till + 40*C

ES-Metoden med medlet ES
Stuckaturer, regeringens Rosenbad med ES-METODEN och ES , www.larsson-ornmark.se
Nyckelvikens Herrgård, Nacka inför färgborttagning med ES-METODEN och vinterinkapsling, alviksmaleri.se.
Varmluft Thermobox TB 110
Inför ommålning av ytor på fastighet, varmluftaggregat för värmeslangar fördelning värme
Ingen vattenhögtryckspump har använts på detta tak. Endast ES1 och anpassad skrapa. Detta jobb gjordes centralt i Göteborg utan att släppa ned rester till marken. Omhändertagande av färgen i skinn för avfallshantering.

Färgborttagning lager efter lager till rätt underlag med ES-METODEN och ES, gjordes av NF Måleri AB, nfmaleri.se
Här är Leif Abassi och Hans Direktentreprenad AB som förbereder ytan med ES-METODEN och ES i Hagaparken.
Inredningen i Östermalms Saluhall med EStunn i tillsluten behållare. Gjordes av CD Snickeri AB i Falköping
Miljöanpassad färgborttagning med ES-METODEN och EStunn på hela träinredningen i Östermalms Saluhall Stockholm. Ligninet i träet påverkas icke av ES-METODEN. Arbetet gjordes i tillslutet färgkar av CD Snickeri i Falköping.
RESIDENSET i Kristianstad; Årets Fasad 2020, ES-METODEN och Folkes Bygg AB. Färgborttagning lager efter lager med ES-METODEN och ES2, vid ca + 10*C, 3 plastlager och sedan test 15 lager linoljefärger ned till år 1860 för att kolla den k-märkta putsens skick.
Färgborttagning från puts, Residenset
Årets Fasad 2020, miljöanpassad och skonsam färgborttagning med ES2 av 3 till 18 lager på putsfasad. Ingen rivning av k-märkt fasad, ommålning med ES-METODEN till hållbarhet. Folkes Bygg Kristianstad.
Skonsam färgborttagning av 3 lager plastfärger på hela putsfasaden med miljöanpassade ES2, inför ommålning. Totalt fanns 18 lager färger från år 1860. Vi lyfte alla skonsamt, lager efter lager, kontrollerade status på den kända k-märkta fastigheten vid Sveriges förra sydliga landsgräns.
Trävaxolja från trägolv.
Upplösning av epoxi från golv med ES.
Innertak i slottsmiljö. ES-METODEN och ES+. Larsson & Örnmark AB, Lasse Sandberg.
Regeringens Rosenbad, färgborttagning lager efter lager med ES-METODEN och ES.
Kontakta gärna Per Karneke, här med bla miljöanpassad färgborttagning av giftiga båtbottenfärger, tex International CV 17. Pers kontaktinfo finns på första sidan under ”kontakta oss”.
ES-METODEN OCH ES+. Här lämnar Larsson & Örnmark mtrl av historiskt intresse i Drottningens Paviljong.
Stockholms Slott, Vapenhuset med ES-METODEN och ES.
Färgborttagning lager efter lager med ES och ES-MEODEN, du kan stanna där du vill, www.larsson-ornmark.se.
Lim från matta som ska bort./ kontakta Lars Sandberg +46705282855
Limmet upplöst och borttaget med ES och ES-METODEN/ Lars Sandberg +46705282855
Så förstörs träytan av blästring, här isblästring, även kallad kolsyreisblästring. Våtblästring, vattenblästring, allt som heter blästring är förödande för känsliga ytor som här k-märkt trä från 1700 talet. Dessutom inget kontrollerat omhändertagande av den gamla ofta giftiga färgen. Vi med ES-METODEN säger bara NEJ TILL BLÄSTRING som alltid är penetrerande!
ES3 på plåt med plastisol vid temp 7*C. Christer Grenbäck +46707880320
Verkan pågår
Aluminium: ES-METODEN på epoxi, dvs hård 2-komponentfärg: Från vänster har använts ES, ES+, ES1 och ES2.
Valdemarsudde, ES och ES-METODEN
Valdemarsudde, ES och ES-METODEN
Valdemarsudde, innertak, ES och ES-METODEN
ES-METODEN och ES1.

Färglyftning i färgskinn
ES1 och ES-metoden på träfasad. Martin Westere´n 070 8113977
ES-METODEN fönsterkarmar
Skonsam borttagning av plastfärg på fönsterkarmar och spröjs mot glas, omhändertagande av gamla farliga färger
Räddning med ES-METODEN av plåttak som tidigare utsatts och skadats av vattenblästring. Nu 3-4 lager av färger som lyfts i skinn till vidare avfallshantering. Hämtas av Ragnsells till miljöhantering.
En tidig testning av ES-METODEN vid fönsterrenovering.
ES-METODEN av Stockholms Fönsterrenovering.
ES-METODEN, ES verkar.
Du löser lager efter lager och tar hand om färgen till miljöavfallshantering.
ES-METODEN sedan ett tiotal år.
Skonsam färgborttagning på Drottningholm med ES-METODEN och ES, www.linoljemalarna.se.
Miljöanpassad färglyftning på putsfasad med färglyftaren ES1, alt. densamma men tjockare ES3 eller ES2 som på Residenset i Kristianstad.
ES-METODEN och ES2 till färgborttagning på Residenset i Kristianstad.
ES och ES-METODEN till både vägg och fönsterrenovering.
ES-METODEN med minst 200 bar hetvatten flatstråle
Färglyftning med ES1 och ES-METODEN. Inget högtrycksvatten på plåttaket. Inget nedsläpp på marken av skräp.
Jobb för ES+.
ES-Metoden och färglyftaren ES1 till färgskinn, flödigt utsprutad med färgspruta min kapacitet Graco 795. Temp på plåten 10-70*C, helst max 40*C, tid från 2 timmar, flatstråle, högtrycks tvätt hetvatten 70-90 *C, 200-350 bar, 15-23 liter/ minut.
ES1 färglyftaren.

Per Karneke, fd Alcro Beckers Färgexpert, 087756201, malerikonsultkarneke@gmail.com
visar hur man lätt löser upp den gamla giftiga båtbottenfärgen med ES-METODEN och ES 4.
ES-METODEN och ES 4, Per Karneke +46707456201, malerikonsultkarneke@gmail.com. Giftig båtbottenfärg inkapslas med ES-METODEN och här ES 4, som inte ens kräver miljömärkning, men löser lätt giftigaste International båtbottenfärg.
Hem » Takcare