ES4, MILJÖRIKTIG. KAN LÖSA LAGER EFTER LAGER AV GIFTIGA BÅTBOTTENFÄRGER.

ES4 är en produkt som löser giftigaste båtbottenfärgen inför omhändertagande och ommålning utan giftiga färger!

Målerikonsult, oberoende, Per Karneke, fd chef Alcro, SMKF, malerikonsultkarneke@gmail.com, +46 70 7456201
Ingen bearbetning av yta. Medlet ska bara appl. tjockt jämnt utanpå Önskad filmtjocklek är ca 150% av det färgskikt som ska bort. Pensla på flödigt, använd då penseln som spackelspade. Låt den statiska plastfolien sätta sig själv mot båtbotten, ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 meter.:

Inget behov av miljömärkning, ändå är ES4 en användarvänlig prestationskemikalie. Neutral färglösare helt utan behov av miljömärkning. Men löser värsta giftiga båtbottenfärgen med ES-metoden till rätt underlag. ES4 används till borttagning av tex. gammal fernissa och giftig båtbottenfärg, tex International VC 17 . Låt verka ytterligare ett dygn till i verkningstid jmfr de andra ES produkterna. angriper icke gelcoat under lång tid , tjock neutral färglösare, inget behov av neutralisering, 1-stegsapplicering på vertikal yta. Även för K-märkt miljö. Löser upp ny och gammal färg i torr miljö. Kan ta epoxi med lång verkningstid, tex på flygplan. ES4 används även till miljöriktig byggnadsvård tex innervägg, färgspill, klotter. Färgborttagning på flygplansaluminium. Får ej spädas ut. Målerikonsult, oberoende, Per Karneke, fd chef Alcro, SMKF, malerikonsultkarneke@gmail.com, +46 70 7456201 Kontakta mig vänligen för info.
ES har använts till enkel borttagning av olika typer av lim, även epoxi.
Statiskt laddad plastfolie.
Omhändertagande, hämtas till avfallshantering.

INNERTAK

ES-Metoden i innertak
I Waldemarsudde, lager efter lager av ”plastfärger”, till rätt underlag för diffusionsöppen färg och hållbarnet.
Innertak från år 1905. Täck golvet med papper. Beskrivning här med ES. Men om osäkerhet testa också ett dygn med ES + (två steg) och ES 2 (en steg).

Förutsättning inomhus ca 20 *C; Ta bort det lösa. Applicera ES i två steg. Om större tak, och om Du har airless högtrycksfärgspruta, kapacitet min handpistol Graco 20 volt eller Airless 795. Annars, applicera med pensel, och använd den som spackelspade, Du vet vinkla vänster, höger. ES till fästlager. Vänta 15 minuter. Lägg på ES igen, nu flödigt arbetslager. 3M MaskingFilm ska nu upp mot ES som sitter i taket. Foliefilmen ska sätta sig själv med den elektriska laddningen som finns i folien. Inga händer mot taket. Om blåsor större än 500 mm, punktera med nål.
Om K-märkt innertak, som detta på Stockholms Slott, ta bara bort den färg som behövs, tex. lämna innersta lagret av historiskt intresse.
Inför ommålning.

ES2, MILJÖRIKTIG, KAN TA FLERA LAGER EFTER VARANDRA. HÄR INSPEKTERADE VI 18 LAGER FÄRGER TILL ÅR 1859.

Träfastighet bearbetas med ES2 till trärent.
Kontroll på Residenset, det som sedan blev Årets Fasad 2020, www.folkesbygg.se Målerikonsult, oberoende, Kjell Wiklund, fd chef Beckers, kjell.wiklund17@gmail.com, +46 70 4920321 Kontakta gärna för konsultation.

 

ES2 en-stegsapplicerings tjock färglösare, icke frätande, för tex. hållbar K-märkt puts- trä eller stenfasad. Avlägsnar skonsamt gammal åldrad färg. Extra lång verkningstid, kan ta flera lager på en gång. Fördel med tjock färglösare på porös yta. Även trä med byggnadsvård. ES2 ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall.|
Årets Fasad 2020
K-märkt putsfasad med flera lager av tät plastfärg som ska bort utan att förstöra putsen. Tre lager plastfärg lyfts upp och tas om hand. Färglösare ES 2 och ES-metoden på alla ytor. Miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie. Hänger kvar på fasad. Ev. odör.

Om farliga ämnen i färgen vid tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering. Sedan våt grov natursvamp.

Östermalmshallen fasad
Färgborttagning på tegelfasaderna med ES2. Alla sörjrester ska bort. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Alla sörjrester ska bort.
Färgborttagning från puts
ES-Metoden , ES2, färgborttagning från putsfasad utan att förstöra putsen, mao inget behov av rivning av puts. SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Skjuvning på metall, vattenhögtryck,

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

 

ES+, MILJÖRIKTIG, SNABB, AVSLUTAREN TILL ES, LAGER TILL LAGER, LACK, KLOTTER, SPILLFÄRG, TVÅSTEGSAPPL.

ES och ES+ löser lätt epoxi på aluminium utan att röra ytan. ES1 och ES2, icke som synes.

Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? Lämna yta av historiskt intresse? Medlet har tidigare utsatts för -10*C på yta och klarar funktion därefter. Måla direkt på ren och torr yta. Exempel på kunder, museum, byggnadsvård, metallindustri, flyg, bil etc..

Man löser tex lack från akryl, alkyd till epoxi på trä, på härdat plast skrov, flygplansaluminium eller betonggolv.

Eftersom vår erfarenhet är att alla ytor kan vara unika, så alltid tester med gratisprover från Åf eller Takcare innan jobb, men ES-metoden löser all organisk färg som vi testat.

Testa gratisprover med elektrisk folie ovanpå. Låt minst tre produkter verka i 3 timmar i olika väderstreck, beroende av temp. Lär känna produkterna. Applicera tex ES, ES+ och ES1 i två (2) steg på brant yta under samma förhållanden.

Målet är rätt underlag för hållbarhet.

Här kan man se skicket på lagret inunder. Till höger ser man klart att den gamla linoljefärgen inunder har krackelerat. Detta kräver en omgång till av ES+.
ES+ till ommålning av Lilla Hasselbacken på Djurgården.

FLÖDIG APPLICERING I TVÅ STEG PÅ BRANT YTA: Tid 6 minuter vid 20*C på yta för att uppnå klibbig färgyta som fäste för andra flödiga steget inför folie ovanpå. OM BEHOV STÖRRE YTA APPLIKATION: VIKTIGT: HÖGTRYCKSSPRUTA  I TVÅ STEG:med airless högtrycksfärgspruta 100-210 bar till ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

VERKNINGSTID för ES+: 4 timmar vid 20*C på yta. Men 1-24 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Notera att färgen fastnar igen om anpassad verkningstid överskrids. Lösningen aktiveras med ny applicering ovanpå.

Låt verka inunder tunn elektriskt laddad plastfolie till strax innan ES produkten börjar torka in. ES+ också bra som avslutare till ES för att undvika fukt i träet.

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET! / cg

Klemm 35, kurirplan från Tyskland som jag åkte i som fyraåring från isen på Umeälven. Nu används ES-Metoden till epoxifärgen på metallen.
ES+ på gammalt motorblock, flygplan Klemm 35

EStunn – miljöriktig avfärgning i tillslutet färgkar, och på gammat plåttak.

Skonsam snabb färglyftning med EStunn till Rengöringsgrad 1 inför rätt ommålning till hållbarhet.
ES-Metoden både ute på puts med ES2 och hela inredningen med EStunn trä i färgkar.

Använd den också som aktivator. Spruta på EStunn på måndag när ES har torkat in och Du aktiverar färgborttagningen ett dygn till, ES-Metoden fredag -till tisdag.

ES, HUVUDPRODUKT, MILJÖRIKTIG, DEN AVANCERADE FÖR PROFFSEN, FÄRGLÖSAREN TILL RÄTT UNDERLAG FÖR HÅLLBARHET. TVÅ STEGSAPPL.

ES den användarvänliga Byggnadsvården med ES-Metoden, skonsam färglösning färg efter färg, och brant yta görs alltid med två-stegs applicering. För användning inne eller ute i torra förhållanden, träfasad eller plåttak, slott, herrgård eller torp. Du kan med ES-Metoden se hur nästa yta ser ut. ES används ofta på K-märkta antikvariska ytor, även av antikvarie/konservator.

ES-Metoden med ES på Djurgården Stockholm, ommålat och klart. Gjort av NF Måleri, nfmaleri.se. 08 180790

Byggnadsvård inne och ute, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie. ES, huvudprodukt, påverkar även färg inne i tex träet. Intorkad ES produkt inne i trä kan sitta kvar. Det löses icke upp av kommande ny färg. Alla medel har olika egenskaper.Rätt anpassning av verktyg, tex plastkniv, för varsam skjuvning, verktyg se hemsidan.

Stuckaturer på Rosenbad avfärgas med ES. Görs här av Larsson & Örnmark Målerifirma AB.

FÖRBEREDELSE INPLASTNING: se dokument hemsidan

MILJÖ: Använd ögonskydd, skoskydd och skyddshandskar. Billiga nitrilhandskar, slänges efter dagens slut. Ögondusch i fickan om Ni står på ställningar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Inplastning med statiskt laddad, dvs elektriskt laddad tunn plastfolie, här en av de tre märken vi rekommenderar. Tips sätt silvertejp upptill direkt över den blå tejpen inunder takfoten så det håller när Du ska dra ut den i 30-45 grader, och den sedan sätter sig själv.
Färgborttagning med ES i Rosenbad. Görs av Larsson & Örnmark Målerifirma AB.

ES med ES-Metoden löser akryl, alkyd till epoxi på trä, på härdat plast skrov, flygplansaluminium eller betonggolv.

ES-Metoden har naturligtvis inga frätande färglösare. Prestationskemikalierna ändrar icke pH värde på yta | biologiskt nedbrytbara | skadar icke rostskydd på metall | angriper icke aluminium | etsar ej modernt glas. Ingen neutralisering behövs alltså, måla direkt på torr ren yta.

Eftersom vår erfarenhet är att alla ytor kan vara unika, så alltid tester med gratisprover från Åf eller Takcare innan jobb, men ES löser all organisk färg som vi testat.

Linoljefärg, flera lager bort inför ommålning, Rikssalen Stockholms Slott.
Tvåstegsapplicering, verkningstid 12 tim vid 20*C. Miljöanpassad användarvänlig färgborttagning med anpassad skrapa, görs av Larsson-Örnmark AB.

Skonsam torr upplösning färg efter färg vid +7*C-+35*C. Du bestämmer vad som ska bort, Du styr med flöde, temperatur och tid. Alltid hellre kallare och längre verkningstid är het och kort verkningstid. Miljö omhändertagande med ES-Metoden. Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? lämna yta av historiskt intresse?

Målet är rätt underlag för hållbarhet.

Lämpligt skydd på marken nedanför för avskrap som tas om hand till avfall, miljöhantering. ES är en miljöanpassad och användarvänlig färglyftare, ger kokning efter två minuter, men låt verka ut för full funktion.

Den enkla och avancerade prestations kemikalien för proffs, ger förutsättning för längsta hållbarhet med nytt diffusionsöppet ytskydd.

GÖR SÅ HÄR: Arbeta icke in produkten som när Du målar, tvärtom, ES ska ligga utanpå, görs enklast med pensel som används som spackelspade. Medlet ska bara appliceras tjockt utanpå, med pensel, använd som spackelspade, alt. borste eller högtrycksspruta. Lös färglager efter lager till rätt underlag,du ser hur nästa lager ser ut, till icke krackelerad linoljefärg?

TESTA GRATISPROVER med elektrisk folie ovanpå. Låt minst tre produkter verka i 2 timmar i olika väderstreck, beroende av temp. Lär känna produkterna. Applicera ES+ och ES1 i två (2) steg på brant yta.

FLÖDIG APPLICERING I TVÅ STEG PÅ BRANT YTA: Tid 10 minuter vid 20*C på yta för att uppnå klibbig färgyta som fäste för andra flödiga steget inför folie ovanpå. OM BEHOV STÖRRE YTA APPLIKATION: VIKTIGT: HÖGTRYCKSSPRUTA  I TVÅ STEG:med airless högtrycksfärgspruta 100-210 bar till ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

VERKNINGSTID för ES: 12-48 timmar beroende på temperatur, 35*C – +7*C färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur.

Låt verka inunder tunn elektriskt laddad plastfolie till strax innan ES produkten börjar torka in. För att undvika fukt i träet som orsakar osäkerhet, applicera ES+ sist som avslutare.

Om Du vill ha trärent, använd ev. också helgen. Vid intorkat på måndag, avlägsna plastfolien, aktivera färgborttagningen med EStunn utanpå, ta ytterligare lager på tisdag, utan folie ovanpå. Se till att lösa färg till rätt underlag för kommande hållbarhet. Med ES-METODEN bearbetar Du farliga gamla ämnen, som blyvitt och arsenik på k-märkta ytor, löser och lyfter upp och miljö avfallshanterar. Färgborttagning av tex. epoxifärg på betonggolv eller flygplansaluminium. Lösning av lager efter lager, tex av olika typer av farliga limmer och färger som ligger på varandra.

Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? Lämna yta av historiskt intresse? Medlet har tidigare klarat funktion efter -10*C på yta. Måla direkt på ren och torr yta. Exempel på kunder, museum, byggnadsvård, metallindustri, flyg, bil etc..

OBS! OMHÄNDERTAGANDE AV FARLIGT MATERIAL.

ALLA SÖRJRESTER SKA BORT. Allt löst ska bort!

Många bilintresserade med omlackeringar på programmet, förbehandling helt utan slipning.

Får ej spädas ut. Skjuva loss. Art.nr 7636.

Gör testyta om materialet plast o riktigt gammalt glas. Är plasten härdad? Gelcoat är härdplast och ok!

Plexiglas och kalkfärg fungerar icke ihop med ES-Metoden.

VARSAM SKAVNING/SKJUVNING efter verkningstid: Se separat info på hemsidan om plåttak.

TORKA AV YTAN MED GROV VÅT NATURSVAMP ELLER BORSTE, tex borste strävhårig terassborste,  Homex/  Mäster.

NORMALT  INGET  BEHOV  AV  VATTEN PÅ YTA.

Åtgång: Från 0,2 liter per kvm och lager.En omgång är två steg. Behov oftast min 2 omgångar till trärent.Teknisk data:

Viskös vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet: 0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt>90*C  • Innehåller n-Butylpyrrolidone, 2-(2-butoxietoxi) etanol

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

MILJÖASPEKTER:

Om spillvatten, avled detta från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, plyfaskiva fasttejpad vid fastighet med formbar absorbent eller sandbädd, men kontrollera också med lokala myndigheter vilka regler som gäller|

MÄRKNING: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET! / cg

Lager efter lager med ES i innertaket, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm.

Tvåkomponents färg bort.
ES, artnr.7636. ES och ES-Metoden till rätt yta inför nytt ytskydd. Två stegs applicering på vertikal yta, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie för tex k-märkta ytor. ES löser allt organiskt som vi testat, tex gammal åldrad, giftig, färg, färglager efter färglager. Miljö omhändertagande med ES-Metoden. Ta bara bort lager efter lager till rätt underlag, du ser hur nästa lager ser ut, icke krackelerad linoljefärg? Ev. stanna av historiskt intresse.

Du styr med flöde, temperatur och tid. Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? lämna yta av historiskt intresse? Lösning lager efter lager, av olika typer av tex. limmer och färger som ligger på varandra. ES med ES-METODEN löser alla organiska föreningar som vi testat, akryl, alkyd till epoxi på flygplansaluminium eller betonggolv. Område tex. museum, byggnadsvård och metallindustri. Får ej spädas ut.

Inget behov av metallförstörande penetrering inför ommålning av metall längre.
gammalt flygplan
Färglyftning från aluminium med ES-Metoden, flygplan

ES används både ute vid fönsterrenovering och inne i en av Sveriges största kyrkor.

ES påverkar även färg inne i tex trä. Intorkad ES produkt inne i trä ska sitta kvar. Det löses icke upp av kommande ny färg. Mao ingen åtgärd för intorkad ES. Avsluta med lätt anpassad skrapning och grov svamp med vatten i. Däremot allt löst på ytan ska bort.

Här jobbar man med ES i ett av Stockholms största sjukhus, Capio Sankt Görans sjukhus i en av trappuppgångarna, under full drift av sjukhuset.

VIKTIGT: Arbeta icke in som när Du målar, tvärtom, ES ska ligga utanpå, görs enklast med pensel som används som spackelspade, höger/vänster etc.

ES Används ofta på K-märkta ytor och även av antikvarie/konservator på K-märkta antikvariska ytor.

ES-Metoden med ES, omfattande, del efter del märks upp, antikvarisk miljöanpassad ytterst skonsam färgborttagning på 1700 tals metall i de blyinfattade fönstren.

Du bestämmer rätt yta inför ommålning. Ytor som träfönsterkarmar gipsinnertak, träfasad, bilkaross, flygplan, giftiga båtbottenfärger. Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden. ES har lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in. Görs av Larsson & Örnmark Målerifirma AB.

Mest praktiskt att göra sStatisk inplastningå här, förbered med folien först:

Använd alltid mycket tunn statisk maskeringsfilm som fäster mot ytan som ska bearbetas, som fäster med statisk elektricitet: den bästa spänningen, tunnaste och lättaste folien är 3M Hand Masker (3M maskeringsfilm), behov till undertakalt. folie 3M Scotch Blue på rulle till vägg, eller motsv. Tesa; Easy Cover Premium / Universal eller Stokvis. Till tester som undantag mindre statisk från Coop.1.Fäst upp folien på rulle innan applicering av medel. Hur du plastar på stående yta om du är ensam? Detta är viktigt för ES-metodens funktion. Folien finns bla. i 60, 120 och 251 cm. Om fri yta, välj 251 cm. Fäst upp den statiskt laddade plastfolien inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla. Sätt billig silvertejp från Amazon/ Clas Ohlson/ Biltema, ovanpå maskeringstejpen så det håller. Fäst upp rullen med papptejp, rullen kvar där under applicering av ES produkt. När du efter den flödiga appliceringen, ska dra ut plastfolien i45 grader ända ned, och låta den laddade plastfolien själv fästa mot ES produkten.
  • 2.Applicering av medel. ES ska vara lika flödigt på ytan som när du hällt ut den på ytan utan att dra ut den. ES, ES+ och ES1 appliceras i två steg. ES 2 och ES4 i ett steg. Det första lagret ska bli klibbigt för att det andra ska kunna fästa, 10-60 minuter emellan. Den ovane brukar applicera alltför tunt och ojämnt,
3.Dra försiktigt ut och ned 3M Handmasker Maskeringsfilm fäst med silvertejp där uppe som håller emot. För att undvika luftblåsor, håll ut hela folien med tapetborsten, låt den själv fästa statiskt mot ES produkten på väggen. OBS! Ingen manuell intryckning som förstör det flödiga och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om större blåsor på vägg än 0,5 meter, ta hål med nål. Fäst ”silvertejp” tätt runt om den inplastade ytan mot regn och vind. Mot regn: Tejpa extra tätt och hållbart längst upp, ovanpå tejpen med ”silvertejp” eller liknande, för att förhindra vatten att rinna in. Normalt ingen inplastning på plåttak. Om behov vid fönsterrenovering, självhäftande plastfolie, bredd 300 mm, plastfolien häftar, används för mat, vi har fått tips om bra laddning på folie från COOP.  
Låt den statiskt laddade plastfolien sätta sig på de ytor som ska förbehandlas till rätt underlag.
Om större blåsor över 500 mm, punktera med nål.

INPLASTNING: se dokument hemsidan

APPLIKATION: Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, pensel eller borste, inte bearbetas in i ytan! ICKE ARBETAS IN.

Utsprutning med högtrycksfärgspruta i 2 steg efter 10 minuter. Andra steget på klibbig yta som gör att det hänger kvar. Använd tex Graco 595 min 200 bar, samma spruta som Du målar med. Alltid inplastning, enda undantag är yttertak. Här Sofia kyrka i Stockholm, samtidigt görs fönsterrenovering med ES-Metoden på kyrkan.

INPLASTNING: Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv    mot den dåliga färgen på väggen. Ingen manuell intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 m.

VERKNINGSTID: Låt verka i 12-48 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Du kan även låta ES verka från fredag till måndag då Du tar bort plastfolien, ytaaktivera med tunt lager av ES eller EStunn på måndag och ta tisdag.

ÅTERAPPLIKATION: När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka efter verkan lördag-söndag skall folien bort och ytterligare produkt appliceras i tunt skikt för aktivering av aktuell ES produkt. Tillåt då ytterligare ett dygn till utan folie innan lätt skrapning. Ta tisdag.

Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Alla sörjrester ska bort.

SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg: Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster.

Olfa skrapan
Den anpassningsbara Olfa skrapan med olika längder och lätt utbytbara högkvalitets skärstål.
I Gustaf Vasa kyrka: Miljöanpassad färgborttagning med ES och ES-Metoden av ”plastfärg” vid övergång mellan olika underliggande typer av färg. Görs av Larsson & Örnmark Målerifirma AB.
Fönster ute av BDF, Bruske Delér Fönster.

Skjuvning på metall med vattenhögtryck orsakar ofta problem med omhändertagande, men om så rekommenderar vi den lätthanterliga Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med max avstånd från munstycke 50 mm till yta.

Utsprutning med högtrycksfärgspruta av alla ES produkter.

Normalt inget behov av vatten på träfasadytaRisk finns för vatteninträngning i tex. trä och 2 veckors torktid.Om behov av sköljning pga allför mycket medel på fasad, då minst 500 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber.

Skjuvning på metall tex plåttak: Högtryckstvätt och flatstråle endast till skjuvning på metall, färglyftning med flatstråle hetvatten 60-90*C med, vår rekommendation, lätthanterlig Kent 350/18.

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES + (plus) – takcare

Säkerhetsdatablad SDB - ES-Metoden takcare PDF 2020

SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn ES +
Artikel-nr. 7637
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Produkttyp Klotterborttagare.
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Leverantör Takcare
Gatuadress Vipvägen 7
746 33 Bålsta
Sweden
Telefon +46 (0) 70-788 03 20
E-Post info@takcare
Hemsida www.takcare.se
Tillverkare Trion Tensid AB
Gatuadress Svederusgatan 1-3
SE-754 50 Uppsala
Telefon +46 18 15 61 90
Fax +46 18 69 66 27
E-Post info@trion.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Tillgänglig utanför kontorstid Ja
Nödtelefonnummer SOS Alarm: 112 / Giftinformationscentralen: +46 8-331 231
Övrigt
Trion Tensid AB
Kontaktperson: William Stomilovic
E-Post: william.stomilovic@trion.se
Takcare
Kontaktperson: Christer Grenbäck
Telefon: +46 (0) 70-788 03 20
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI
Sida 1 (10)
AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Klassificering Hudirritation, kategori 2
Ögonirritation, kategori 2
Akut toxicitet, oral, kategori 4
Faroangivelser H302, H315, H319
2.2 Märkningsuppgifter
GHS-märkning av ämnet (i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI)
Faropiktogram
Signalord Varning
Faroangivelser H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller /läkare/ / om du
mår dåligt.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta
ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P330 Skölj munnen.
P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P362 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
2.3 Andra faror
Ej tillämplig
3.2 Blandningar
Kemiskt namn
CAS-nr.
EG Nr.
REACH Nr.
Koncentration Klassificering H-fras
Dimetylglutarat 1119-40-0
214-277-2
01-2119900156-49-
30 – 50% – –
Dimetyladipat 627-93-0
211-020-6
01-2119911093-50-
10 – 20% – –
Dimetylsuccinat 106-65-0
203-419-9
01-2119486681-29-
10 – 20% Eye Irrit. 2 H319
gamma-butyrolacton 96-48-0
202-509-5
10 – 20% Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 – oral H302, H319
Sida 2 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
01-2119471839-21-
n-Butylpyrrolidone 3470-98-2

222-437-8

10 – 20% Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 – oral H302, H315, H319
Fosforsyra 7664-38-2
231-633-2
01-2119485924-24-
<3% Skin Corr. 1B H314 Övrig information ämne Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av H-fraser nämnda under detta avsnitt. 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Frisk luft och vila. Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. Tag genast av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Kontakt med ögonen Skölj försiktigt med ljummet vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare. Förtäring Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Inandning Inandning av höga koncentrationer kan ge: Sveda, Hosta, Huvudvärk, Illamående, kräkningar, Yrsel och trötthet. Hudkontakt Upprepad eller långvarig hudkontakt kan leda till: Irritation. Kontakt med ögonen Risk för allvarliga ögonskador. Förtäring Förtäring av större mängder kan ge: illamående, kräkningar, Diarré och Andningsbesvär. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Sörj för att ögonspolningsmöjligheter finns i nära anslutning till arbetsplatsen. 5.1 Släckmedel Lämpliga brandsläckningsmedel Koldioxid (CO2), Pulver eller Spridd vattenstråle. Brandsläckningsmetoder: Kyl med spridd vattenstråle. Täck över med torr sand. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Ej brandfarligt men kan underhålla förbränning. Produkten kan antändas vid upphettning till temperaturer vid eller över flampunkten. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Speciell skyddsutrustning för brandpersonal Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd. Använd lämpliga skyddskläder. Övrigt Sida 3 (10) SÄKERHETSDATABLAD ES + Versionsnummer: 4 Ersätter SDB: 2015-06-01 Utfärdat: 2016-09-28 AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Behållare i närheten av brand bör omedelbart flyttas eller kylas med vatten. 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Använd den skyddsutrustning som är angiven i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Undvik kontakt med ögonen. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Samla upp i lämplig behållare som är godkänd för ändamålet. Valla in och samla upp. Vid större utsläpp i vatten kontakta vattenverk eller reningsverk. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Absorbera i inert material (vermikulit, torr sand eller jord) och samla upp. Spola rent med mycket vatten. Tänk på halkrisken. Endast större utsläpp kan utgöra en risk. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt För personlig skyddsutrustning se under avsnitt 8 och för avfall se under avsnitt 13. 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Förebyggande åtgärder för hantering Undvik kontakt med ögonen. Tvätta händerna noggrant efter hantering. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Hygien Tvätta händerna före intag av föda, dryck eller före rökning. Sörj för god industrihygien. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Produkten kan angripa vissa plaster, gummi, målade och lackerade ytor. Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt. Förvaras i originalbehållare för att undvika kontamination. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. 7.3 Specifik slutanvändning Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i punkt 1.2 8.1 Kontrollparametrar Sida 4 (10) SÄKERHETSDATABLAD ES + Versionsnummer: 4 Ersätter SDB: 2015-06-01 Utfärdat: 2016-09-28 AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Nationella hygieniska gränsvärden Beståndsdel CASnr. EG Nr. Nivågräns-v ärde mg/m3-ppm Korttids-vä rde mg/m3- ppm Anmärkning Källa År Dimetylsuccina t 106-65-0 203-41 9-9 30 5 – – – AFS 201 5:7 2005 Dimetylglutarat 1119-40- 0 214-27 7-2 33 5 – – – AFS 201 5:7 2005 Dimetyladipat 627-93-0 211-02 0-6 36 5 – – – AFS 201 5:7 2005 Fosforsyra 7664-38- 2 231-63 3-2 1 – 2 – – AFS 201 5:7 2015 8.2 Begränsning av exponeringen Tekniska åtgärder Sörj för att ögonspolningsmöjligheter finns i nära anslutning till arbetsplatsen. Ögon / ansiktsskydd Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166. Skyddshandskar Använd skyddshandskar. Vid hantering av kemikalier får enbart kemikalieskyddshandskar med CE -märke användas. Handskarna ska vara av standarden EN 374. Andra hudskydd Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Andningsskydd Använd andningsskydd med filter A (brun) vid otillräcklig ventilation. 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Avdunstningshastighet Ej tillämplig Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillämplig Densitet 1090 kg/m3 Explosiva egenskaper Ej tillämplig Flampunkt > 90 ° C
Form viskös vätska
Fördelningskoefficient: noktanol/
vatten
Ej tillämplig
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall
Ej tillämplig
Lukt svag lukt av lösningsmedel
Lukttröskel Ej tillämplig
Löslighet Kan blandas med : Organiska lösningsmedel
Löslighet i vatten ~50 %
Sida 5 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Oxiderande egenskaper Ej tillämplig
pH i lösning ~5
pH-värde Ej tillämplig
Relativ densitet Ej tillämplig
Självantändningstemperaturen Ej tillämplig
Smältpunkt / fryspunkt Ej tillämplig
Sönderfallstemperatur Ej tillämplig
Utseende, form Ej tillämplig
Utseende, färg Gulaktig
Viskositet 10800 cp
Ångdensitet Ej tillämplig
Ångtryck Ej tillämplig
Övre / undre
brännbarhetsgräns eller
explosionsgräns
Ej tillämplig
9.2 Annan information
Ej tillämplig
10.1 Reaktivitet
Ej tillämplig
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är delvis löslig i vatten. Stabil under normala förhållanden beträffande användning och lagring. .
10.3 Risken för farliga reaktioner
Reagerar med starka baser.
Ofullständig förbränning/termisk nedbrytning genererar: Rök, Koldioxid (CO2) och farliga gaser, bland annat kolmonoxid.
10.4 Förhållanden som skall undvikas
Förvaras åtskilt från antändningskällor.
10.5 Oförenliga material
Ej tillämplig
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Ej tillämplig
Sida 6 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Produkten har låg toxicitet varav risken för skador är liten vid normal hantering.
Akut toxicitet Inandning av höga halter kan ge: Sveda, Hosta, Huvudvärk, Illamående, kräkningar, Yrsel och
trötthet.
Förtäring kan ge: Illamående, kräkningar, Diarré och Andningsbesvär.
Frätande/irriterande på huden Ej tillämplig
Allvarlig
ögonskada/ögonirritation
Ej tillämplig
Irritation Upprepad eller långvarig hudkontakt kan leda till: Irritation.
Risk för allvarliga ögonskador.
Luftvägs-/hudsensibilisering Ej tillämplig
Mutagenitet i könsceller Ej tillämplig
Cancerogenitet Ej tillämplig
Reproduktionstoxicitet Ej tillämplig
STOT-enstaka exponering Ej tillämplig
STOT-upprepad exponering Ej tillämplig
Fara vid aspiration Ej tillämplig
LD50 Oral Dimetyladipat ( råtta ): 8191 mg/kg.
Dimetylglutarat ( råtta ): 8191 mg/kg.
Dimetylsuccinat ( råtta ): > 5000 mg/kg.
Gamma-butyrolakton ( råtta ): 800 mg/kg.
Fosforsyra ( råtta ): 1530 mg/kg.
LD50 Dermal Dimetylsuccinat ( kanin ): > 5000 mg/kg.
Dimetylglutarat ( kanin ): > 2250 mg/kg.
Dimetyladipat ( kanin ): > 2250 mg/kg.
Fosforsyra ( kanin ): 2740 mg/kg.
LC50 Inandning Dimetylglutarat ( råtta ): (4h) > 5,6 mg/l.
Gamma-butyrolakton ( råtta ): > 2,68 mg/l (4 h).
12.1 Toxicitet
Vatten Produkten har låg giftighet för vattenlevande organismer.
Akut toxicitet för fisk Dimetylsuccinat (LC50): (96 h) 10-100 mg/l.
Dimetylglutarat (LC50): (96 h) 33,6 mg/l.
Dimetyladipat (LC50): (96 h) 30,9 mg/l.
Gamma-butyrolakton (LC50): (96 h) 220-460 mg/l.
Fosforsyra (LC50): (96 h) 138 mg/l.
Sida 7 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING
AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION
Akut toxicitet för alger Dimetylglutarat (IC50): (72 h) 18,2 mg/l.
Gamma-butyrolakton (IC50): (72 h) 79 mg/l.
Akut toxicitet för kräftdjur Dimetylsuccinat (EC50): (48 h) 10-100 mg/l.
Dimetylglutarat (EC50): (48 h) 122,1 mg/l.
Dimetyladipat (EC50): (48 h) 112-150 mg/l.
Gamma-butyrolakton (EC50): (48 h) > 500 mg/l.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Biologiskt nedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumulering ej sannolik
12.4 Rörligheten i jord
Ej tillämplig
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ej tillämplig
Andra skadliga effekter
Ej tillämplig
Övrigt
Bedömningen är baserad på de enskilda komponenternas egenskaper.
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Rester och använd
produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall. Företaget är anslutet till REPA.
Emballage Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen. Tomma förpackningar skall hanteras på ett
miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser.
Övrigt
Avfallshantering Klassificeras som farligt avfall enligt SFS 2011:927 Avfallsförordningen. H4 Irriterande: ämnen och
preparat som inte är frätande, men som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller
slemhinna, kan orsaka inflammation.
Avfallskod (EWC) 20 01 13* Lösningsmedel.
Övrig avfallsinformation Avfallskoden (EWC) är en rekommendation. Vid avvikande hantering får slutanvändaren själv
ansvara för en passande EWC-kod.
14.1 UN-nummer
Ej tillämplig
Sida 8 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION
14.2 Officiell transportbenämning
Ej tillämplig
14.3 Faroklass för transport
Ej tillämplig
14.4 Förpackningsgrupp
Ej tillämplig
14.5 Miljöfaror
Ej tillämplig
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Ej tillämplig
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillämplig
15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
EU-föreskrifter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, CLP.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
Nationella föreskrifter Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7).
Avfallsförordning (2011:927).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ej tillämplig
Ändringar i förhållande till
tidigare revision
Ändringar är gjorda i följande sektioner: 1, 2, 3, 15, 16.
Hänvisningar till viktig litteratur
och datakällor
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)
Avfallsförordning (2011:927).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
Information även hämtad från ingående ämnes säkerhetsdatablad.
Sida 9 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
Betydelse av fraser Akut Tox. 4 – oral – Akut toxicitet, oral, kategori 4
Hud Frätande 1B – Frätande på huden, kategori 1B
Hudirriterande 2 – Hudirritation, kategori 2
Ögonirriterande 2 – Ögonirritation, kategori 2
H302 – Skadligt vid förtäring.
H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sida 10 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES tunn – takcare

svenskt Säkerhetsdatablad SDB gällande ES och ES-metoden

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES TUNN
Produkt nr.
7635
REACH registreringsnummer
Ej tillämpligt

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Färgborttagare

Användningar som det avråds från

Fullständig ordalydelse av specifika användningskategorier finns i avsnitt 16
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
Distributor:
TAK CARE
Vipvägen 7
74633 Bålsta
+46707880320
Tillverkare:
Trion Tensid AB
Svederusgatan 1-3
754 50 Uppsala
+4618156190
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-mail
info@takcare.se
SDS utarbetad
2019-05-08
SDS Version
1.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
När det är akut: Ring 112 och begär giftinformation. Öppen dygnet runt.
I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Öppen dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2. 2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
2/9
ES TUNN
Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring. (H302)
Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)
Skyddsangivelser

Allmänt

Förebyggande
Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. (P264).
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. (P280).
Åtgärder
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313).

Förvaring

Avfall
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).
Innehåller
n-butylpyrrolidone
2.3 Andra faror
Ej tillämpligt
Annan märkning
Ej tillämpligt
Annat
Ej tillämpligt
VOC (flyktiga organiska föreningar)
Ej tillämpligt
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1/3.2. Ämnen/Blandningar
NAMN: n-butylpyrrolidone
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 3470-98-2 EG-nr:222-437-8
HALT: 80-95%
CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H302, H315, H319
NAMN: 2-(2-butoxietoxi)etanol
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 112-34-5 EG-nr:203-961-6
HALT: 5 – <10%
CLP KLASSIFICERING: Eye Irrit. 2
H319
NOTE: L
() Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är tillgängliga. L = europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde. Annan information ATEmix(oral) = 449,944 – 674,916 Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 7,752 – 11,628 Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 7,112 – 10,668

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. I enlighet med förordning (EG) 2015/830 3/9 ES TUNN Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direct och håll personen under uppsyn. Hudkontakt Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel. Kontakt med ögonen Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Förtäring Vid förtäring, kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans. Brännskada Ej tillämpligt

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Information till läkare Medtag detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga. Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Kväveoxider. Koloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-240240 för mer information.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Inga särskilda krav.

6.2 Miljöskyddsåtgärder Inga särskilda krav.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så lång möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 13 om hantering av avfall.

Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet I enlighet med förordning (EG) 2015/830 4/9 ES TUNN Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Lagringstemperatur 4 – 25 °C 7.3 Specifik slutanvändning Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar Gränsvärden 2-(2-butoxietoxi)etanol Nivågränsvärde (NGV): 10 ppm | 68 mg/m³ Korttidsvärde (KTV): 15 ppm | 101 mg/m³ DNEL / PNEC DNEL (n-butylpyrrolidone): 2,5 mg/kg bw/day Exponering: Oralt Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 2,5 mg/kg bw/day Exponering: Oralt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 5 mg/kg bw/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 17,4 mg/m3 Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 10 mg/kg bw/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (n-butylpyrrolidone): 70,5 mg/m3 Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 67,5 mg/kbm 10 ppm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 67,5 mg/kbm 10 ppm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Lokala effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 101,2 mg/kbm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Lokala effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 20 mg/kg/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,7955 mg/kg Exponering: Jord Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 06336 mg/kg Exponering: Havsvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 6,336 mg/kg Exponering: Färskvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 30,62 mg/L Exponering: Reningsverk Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig PNEC (n-butylpyrrolidone): 1 mg/L I enlighet med förordning (EG) 2015/830 5/9 ES TUNN Exponering: Vatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,08 mg/L Exponering: Havsvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,8 mg/L Exponering: Färskvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 1 mg/L Exponering: Färskvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,1 mg/L Exponering: Havsvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 4,4 mg/kg Exponering: Färskvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,44 mg/kg Exponering: Havsvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,32 mg/kg Exponering: Jord Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 200 mg/L Exponering: Reningsverk Exponeringens varaktighet:

Enstaka 8.2 Begränsning av exponeringen Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Generellt Iaktta normal industrihygien. Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas. Exponeringsgräns Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan. Tekniska åtgärder Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar. Hygieniska åtgärder Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte. Begränsning av miljöexponering Inga särskilda krav. Personlig skyddsutrustning Allmänt Använd endast CE-märkt skyddsutrustning. Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation Rekommenderad: A. Klass 1 (låg kapacitet). Brun Hudskydd Särskilda arbetskläder skall användas. Handskydd Se handskguiden I enlighet med förordning (EG) 2015/830 6/9 ES TUNN Ögonskydd Använd skyddsglasögon med sidosköld.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form Vätska Färg Gult Lukt Lösningsmedel Lukttröskel (ppm) Ingen data tillgänglig. pH Ingen data tillgänglig. Viskositet (40°C) Ingen data tillgänglig. Densitet (g/cm³) 0,96 Fas förändringar Smältpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Kokpunkt (°C) 120-150 Ångtryck Ingen data tillgänglig. Sönderfallstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100) Ingen data tillgänglig. Data om brand- och explosionsrisker Flampunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Tändpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Självantändningstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. Explosionsgränser (% v/v) Ingen data tillgänglig. Explosiva egenskaper Ingen data tillgänglig. Löslighet Löslighet i vatten Olöslig n-oktanol/vatten koefficient Ingen data tillgänglig.

9.2 Annan information Löslighet i fett (g/L) Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ingen data

10.2 Kemisk stabilitet Hållbarhet: 24 månader Hållbarhet efter öppning: 18 månader

10.3 Risken för farliga reaktioner Inga särskilda

10.4 Förhållanden som ska undvikas Får ej utsättas för uppvärmning (t.ex. solljus), då ett övertryck kan bildas.

10.5 Oförenliga material Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel. 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Råtta Test: LC50 Exponeringsväg: Inhalation Resultat: >29 ppm (2h) Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Råtta Test: LD50 Exponeringsväg: Oralt I enlighet med förordning (EG) 2015/830 7/9 ES TUNN Resultat: 2410 mg/kg Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Kanin Test: LD50 Exponeringsväg: Dermalt Resultat: 2764 mg/kg Frätande/irriterande på huden Irriterar huden. Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarlig ögonirritation. Luftvägs-/hudsensibilisering Ingen data tillgänglig. Mutagenitet i könsceller Ingen data tillgänglig. Cancerogenitet Ingen data tillgänglig. Reproduktionstoxicitet Ingen data tillgänglig. Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Ingen data tillgänglig. Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Ingen data tillgänglig. Fara vid aspiration Ingen data tillgänglig. Långsiktiga effekter Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Alger Test: EC50 Varaktighet: 96 h Resultat: >100 mg/l Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Fisk Test: LC50 Varaktighet: 96 h Resultat: >100 mg/L Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Alger Test: EC50 Varaktighet: 72 h Resultat: 130 mg/L Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Vattenloppor Test: EC50 Varaktighet: 48 h Resultat: >100 mg/L

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ämne Nedbrytbarhet vattenmiljö Test Resultat 2-(2-butoxietoxi)etanol n-butylpyrrolidone Ja Ja CO2 Evolution Test Ingen data 100% Ingen data

12.3 Bioackumuleringsförmåga Ämne Potentiell bioackumulering LogPow BCF 2-(2-butoxietoxi)etanol n-butylpyrrolidone Nej Nej 1 Ingen data Ingen data Ingen data

12.4 Rörlighet i jord 2-(2-butoxietoxi)etanol: Log Koc= 0,8703, Beräknat från LogPow (Hög rörlighet.). I enlighet med förordning (EG) 2015/830 8/9 ES TUNN 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen. 12.6 Andra skadliga effekter Inga särskilda

AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.

Avfall EWC-kod 20 01 13
Lösningsmedel
Annan märkning
Ej tillämpligt
Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 – 14.4
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentar

Tunnelrestriktionskod

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

EmS

MP**

Hazardous constituent

IATA/ICAO

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
Ingen data
() Packing group (*) Marine pollutant
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Användningsrestriktioner
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
9/9

ES TUNN

Krav på särskild utbildning

Annat

Ej tillämpligt

Seveso

Källor
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166), med ändringar (senast AFS 2015:7).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej
3627228161, 6.5.0.13 AVSNITT 16: Annan information
Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302 – Skadligt vid förtäring.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1

Andra märkningsuppgifter
Ej tillämpligt
Annat
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Det rekommenderas att utlämna detta säkerhetsdatablad till den faktiska användaren av produkten.
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Säkerhetsdatabladet är validerat av
MK

Datum för senaste väsentliga revidering (Första siffran i SDB version)

Datum för senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)

ALPHAOMEGA. Licens nr.:3627228161, 6.5.0.13
www.chymeia.com