ES, TVÅ-STEGS, FÄRGBORTTAGAREN FÖR PROFFS, TILL RÄTT UNDERLAG.

0
1222
ES färglösare-färglyftare-den smarta-inne-ute-tvåstegsapplicering-ES-metoden-dunk-takcare

Den användarvänliga och avancerade färgborttagningsmetoden för proffs, ger förutsättning för längsta hållbarhet av det nya ytskyddet. Naturligtvis icke frätande färglösare. MILJÖ: ES ändrar icke pH värde, ES är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall| etsar ej modernt glas.

Skonsam  avverkning 1 – 8 kvm/ timme beroende av antal lager till perfekt underlag.

Gör test 24 med gratisprover inför jobbet i olika väderstreck för att uppnå bästa tid vid flöde och temperatur.

  • FÖRBEREDELSE: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Enkla billiga nitril handskar som slänges efter dagens slut. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar.

Gör testyta om riktigt gammalt glas. Gäller naturligtvis ej plexiglas som ej fungerar ihop med ES-metoden. Gör testtid med plast. Använd alltid om möjligt statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm.( online under ES-metoden på hemsidan) Ev. Scotch Blue 2090, Tesa (Bauhaus) el Stokvis (Jula).

Linoljefärg, flera lager bort inför ommålning, Rikssalen Stockholms Slott.
Tvåkomponents färg bort.
ES, artnr.7636 kan ge resultat efter två minuter. ES och ES-Metoden till rätt yta inför nytt ytskydd. Två stegs applicering på vertikal yta, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie för tex k-märkta ytor. ES löser allt organiskt som vi testat, tex gammal åldrad, giftig, färg, färglager efter färglager. Miljö omhändertagande med ES-Metoden. Ta bara bort lager efter lager till rätt underlag, du ser hur nästa lager ser ut, icke krackelerad linoljefärg? Ev. stanna av historiskt intresse.

Du styr med flöde, temperatur och tid. Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? lämna yta av historiskt intresse? Lösning lager efter lager, av olika typer av tex. limmer och färger som ligger på varandra. ES med ES-METODEN löser alla organiska föreningar som vi testat, akryl, alkyd till epoxi på flygplansaluminium eller betonggolv. Område tex. museum, byggnadsvård och metallindustri. Får ej spädas ut.

Inget behov av metallförstörande penetrering inför ommålning av metall längre.
gammalt flygplan
Färglyftning från aluminium med ES-Metoden, flygplan

ES används både ute vid fönsterrenovering och inne i en av Sveriges största kyrkor.

ES påverkar även färg inne i tex trä. Intorkad ES produkt inne i trä ska sitta kvar. Det löses icke upp av kommande ny färg. Mao ingen åtgärd för intorkad ES. Avsluta med lätt anpassad skrapning och svamp med vatten. Däremot allt löst på ytan ska bort.

Här jobbar man med ES i ett av Stockholms största sjukhus, Capio Sankt Görans sjukhus i en av trappuppgångarna, under full drift av sjukhuset.

VIKTIGT: Arbeta icke in som när Du målar, tvärtom, ES ska ligga utanpå, görs enklast med pensel som används som spackelspade, höger/vänster etc.

Används även av antikvarie/konservator på K-märkta antikvariska ytor.

ES-Metoden med ES, omfattande, del efter del märks upp, antikvarisk miljöanpassad ytterst skonsam färgborttagning på 1700 tals metall i de blyinfattade fönstren.

Du bestämmer rätt yta inför ommålning. Ytor som träfönsterkarmar gipsinnertak, träfasad, bilkaross, flygplan, giftiga båtbottenfärger. Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden. ES har lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.
Färgborttagning med ES i Rosenbad.

Mest praktiskt att göra sStatisk inplastningå här, förbered med folien först:

Använd alltid mycket tunn statisk maskeringsfilm som fäster mot ytan som ska bearbetas, som fäster med statisk elektricitet: den bästa spänningen, tunnaste och lättaste folien är 3M Hand Masker (3M maskeringsfilm), behov till undertakalt. folie 3M Scotch Blue på rulle till vägg, eller motsv. Tesa; Easy Cover Premium / Universal eller Stokvis. Till tester som undantag mindre statisk från Coop.1.Fäst upp folien på rulle innan applicering av medel. Hur du plastar på stående yta om du är ensam? Detta är viktigt för ES-metodens funktion. Folien finns bla. i 60, 120 och 251 cm. Om fri yta, välj 251 cm. Fäst upp den statiskt laddade plastfolien inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla. Sätt billig silvertejp från Amazon/ Clas Ohlson/ Biltema, ovanpå maskeringstejpen så det håller. Fäst upp rullen med papptejp, rullen kvar där under applicering av ES produkt. När du efter den flödiga appliceringen, ska dra ut plastfolien i45 grader ända ned, och låta den laddade plastfolien själv fästa mot ES produkten.
  • 2.Applicering av medel. ES ska vara lika flödigt på ytan som när du hällt ut den på ytan utan att dra ut den. ES, ES + och ES_1 appliceras i två steg. ES 2 och ES 3 i ett steg. Det första lagret ska bli klibbigt för att det andra ska kunna fästa, 10-60 minuter emellan. Den ovane brukar applicera alltför tunt och ojämnt,
3.Dra försiktigt ut och ned 3M Handmasker Maskeringsfilm fäst med silvertejp där uppe som håller emot. För att undvika luftblåsor, håll ut hela folien med tapetborsten, låt den själv fästa statiskt mot ES produkten på väggen. OBS! Ingen manuell intryckning som förstör det flödiga och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om större blåsor på vägg än 0,5 meter, ta hål med nål. Fäst ”silvertejp” tätt runt om den inplastade ytan mot regn och vind. Mot regn: Tejpa extra tätt och hållbart längst upp, ovanpå tejpen med ”silvertejp” eller liknande, för att förhindra vatten att rinna in. Normalt ingen inplastning på plåttak. Om behov vid fönsterrenovering, självhäftande plastfolie, bredd 300 mm, plastfolien häftar, används för mat, vi har fått tips om bra laddning på folie från COOP.  
Låt den statiskt laddade plastfolien sätta sig på de ytor som ska förbehandlas till rätt underlag.
Om större blåsor över 500 mm, punktera med nål.

INPLASTNING: se dokument hemsidan

APPLIKATION: Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, pensel eller borste, inte bearbetas in i ytan! ICKE ARBETAS IN.

Utsprutning med högtrycksfärgspruta i 2 steg efter 10 minuter. Andra steget på klibbig yta som gör att det hänger kvar. Använd tex Graco 595 min 200 bar, samma spruta som Du målar med. Alltid inplastning, enda undantag är yttertak. Här Sofia kyrka i Stockholm, samtidigt görs fönsterrenovering med ES-Metoden på kyrkan.

INPLASTNING: Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv    mot den dåliga färgen på väggen. Ingen manuell intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 m.

VERKNINGSTID: Låt verka i 12-48 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Du kan även låta ES verka från fredag till måndag, ytaaktivera med tunt lager av ES eller EStunn på måndag och ta tisdag.

ÅTERAPPLIKATION: När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka efter verkan lördag-söndag skall folien bort och ytterligare produkt appliceras i tunt skikt för aktivering av aktuell ES produkt. Tillåt då ytterligare ett dygn till utan folie innan lätt skrapning. Ta tisdag.

Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Alla sörjrester ska bort.

SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg: Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster.

Olfa skrapan
Den anpassningsbara Olfa skrapan med olika längder och lätt utbytbara högkvalitets skärstål.
I Gustaf Vasa kyrka: Miljöanpassad färgborttagning med ES och ES-Metoden av ”plastfärg” vid övergång mellan olika underliggande typer av färg.

Skjuvning på metall,vattenhögtryck, vi rekommenderar i så fall Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med max 50 mm till yta.

Utsprutning med högtrycksfärgspruta av alla ES produkter.

Normalt inget behov av vatten på träfasadytaRisk finns för vatteninträngning i tex. trä och 2 veckors torktid.Om behov av sköljning pga allför mycket medel på fasad, då minst 500 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber.

Skjuvning på metall tex plåttak: Högtryckstvätt och flatstråle endast till skjuvning på metall, färglyftning med flatstråle hetvatten 60-90*C med, vår rekommendation, lätthanterlig Kent 350/18.

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!