ES2 KAN TA FLERA LAGER, LAGER EFTER LAGER. HÄR INSPEKTERADE VI ARTON LAGER TILL 1859.

0
565
ES 2 Färglösare- enstegsapplicering-inne-ute-luktar-hänger kvar-burk-ES-metoden-takcare
Kontroll på Residenset, det som sedan blev Årets Fasad 2020, www.folkesbygg.se Målerikonsult, oberoende, Kjell Wiklund, fd chef Beckers, kjell.wiklund17@gmail.com, +46 70 4920321 Kontakta gärna för konsultation.

 

ES2 en-stegsapplicerings tjock färglösare, icke frätande, för tex. hållbar K-märkt puts- trä eller stenfasad. Avlägsnar skonsamt gammal åldrad färg. Extra lång verkningstid, kan ta flera lager på en gång. Fördel med tjock färglösare på porös yta. Även trä med byggnadsvård. ES2 ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall.|
Årets Fasad 2020
K-märkt putsfasad med flera lager av tät plastfärg som ska bort utan att förstöra putsen. Tre lager plastfärg lyfts upp och tas om hand. Färglösare ES 2 och ES-metoden på alla ytor. Miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie. Hänger kvar på fasad. Ev. odör.

Vår mesta allround produkt. Får ej spädas ut. Artnr 7640.ES2 jobbar över helgen, Lägg på fredag ta plasten måndag, applicera tunt utanpå för att aktivera, ta flera lager på tisdag. Den är en miljö och användarvänlig färgborttagare som används på K-märkt antikvarisk yta och löser organiskt mtrl på porös yta tex lim, plast och oljefärger, till linoljefärger och epoxi.

ES2 löser färger, från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inom- och utomhus. Se hemsidan om övriga ytor som på fritidsbåt och flygplan.

ES2 har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.

APPLIKATION:

Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, pensel eller borste, inte bearbetas in i ytan! INTE ARBETAS IN. Även högtrycksfärgspruta från 200 bar fungerar.

Spruta på med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar i ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

Om pensel, använd den som spackelspade. Spruta direkt tillräckligt tjockt.            

Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv mot den dåliga färgen på väggen. Ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 m.

VERKNINGSTID: Låt verka i 24-72 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Gör test 24 tim med gratisprov inför jobbet i olika väderstreckför att uppnå bästa tid vid flöde och temperatur.

Putsfasad: Se hemsida med 24 tim + 72 timmar.

ÅTERAPPLIKATION:

När det är många lager, tex 18 lager, av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid.

Putsfasad: Se hemsida

VÅT TEXTILSVAMP OCH OMHÄNDERTAGANDE

Om farliga ämnen i färgen vid tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering. Sedan våt svamp.

Östermalmshallen fasad
Färgborttagning på tegelfasaderna med ES2. Alla sörjrester ska bort. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Alla sörjrester ska bort.
Färgborttagning från puts
ES-Metoden , ES2, färgborttagning från putsfasad utan att förstöra putsen, mao inget behov av rivning av puts. SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Skjuvning på metall, vattenhögtryck,

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!