ES-METODEN PRODUKTBLAD, ES 2 -TAKCARE

0
123
ES 2 Färglösare- enstegsapplicering-inne-ute-luktar-hänger kvar-burk-ES-metoden-takcare

 

ES 2 en-stegsapplicerings tjock färglösare, icke frätande, för tex. hållbar K-märkt puts- trä eller stenfasad. Avlägsnar skonsamt gammal åldrad färg. Extra lång verkningstid, kan ta flera lager på en gång. Fördel med tjock färglösare på porös yta. Även trä med byggnadsvård. ES 2 ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall.|

Vår mesta allround produkt. Får ej spädas ut. Artnr 7640.

Färglösare ES 2 och ES-metoden på alla ytor. Miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie. Hänger kvar på fasad. Ev. odör.

ES 2 är en miljö och användarvänlig färgborttagare som används på K-märkt antikvarisk yta och löser organiskt mtrl på porös yta tex lim, plast och oljefärger, till linoljefärger och epoxi.

ES 2 löser färger, från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inom- och utomhus. Se hemsidan om övriga ytor som på fritidsbåt och flygplan.

ES 2 har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.

etsar ej modernt glas, gör testyta om gammalt. Gäller naturligtvis ej plexiglas.| Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden.  

INPLASTNING: se dokument hemsidan

Vårt kända varumärke ES-metoden som sedan år 2002 hanterar allt organiskt ytskydd, innebär att Du använder statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm.( online under ES-metoden på hemsidan)  Ev. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis.

FÖRBEREDELSE:

Använd ögonskydd och skyddshandskar. Billiga nitrilhandskskar slänges efter dagens slut.  Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Om tex. vägg ska avfärgas, fäst plastfolien ovanför ytan som ska avfärgas, i rullen inunder takfoten.

APPLIKATION:

Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, pensel eller borste, inte bearbetas in i ytan! INTE ARBETAS IN. Även högtrycksfärgspruta från 200 bar fungerar.

Spruta på med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar i ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

Om pensel, använd den som spackelspade. Spruta direkt tillräckligt tjockt.            

Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv mot den dåliga färgen på väggen. Ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 m.

VERKNINGSTID: Låt verka i 24-72 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Gör test 24 tim med gratisprov inför jobbet i olika väderstreckför att uppnå bästa tid vid flöde och temperatur.

Putsfasad: Se hemsida med 24 tim + 72 timmar.

ÅTERAPPLIKATION:

När det är många lager, tex 18 lager, av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid.

Alla sörjrester ska bort. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Alla sörjrester ska bort.

SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Skjuvning på metall, vattenhögtryck,

vi rekommenderar i så fall Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med max 50 mm till yta.

Putsfasad: Se hemsida

SKÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE:

Om farliga ämnen i färgen vid tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering. Tvätta sedan av ytan med varmvatten i anpassad svamp.

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

Alt. vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

När hela ytan utomhus är avskrapad görs slutavsköljning uppifrån och ned med varmvatten i slang.

Om högtryckstvätt lämplig, använd hetvatten, Kent 350/18 med minst 500 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber. Risk finns för vatteninträngning och 2 veckors torktid.

Åtgång: 1 liter räcker till 0,5-2 m².

Teknisk data:

Tjockflytande vätska. • Emballage: 10 liters plastdunk eller  20 liters plasthink. • Densitet:0,97 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt>90*C  • Innehåller gammabutyrolakton, petroleumdestillat, bensylalkohol, dimetylsuccinat, 2-butoxietanol, tritanolamin

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Miljöaspekter:

Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan tvätta av ytan med anpassad svamp och kommunalt varmvatten.

Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, medformbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller..|

Märkning: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!