ES4, MILJÖRIKTIG. KAN LÖSA LAGER EFTER LAGER AV GIFTIGA BÅTBOTTENFÄRGER.

ES4 är en produkt som löser giftigaste båtbottenfärgen inför omhändertagande och ommålning utan giftiga färger!

Målerikonsult, oberoende, Per Karneke, fd chef Alcro, SMKF, malerikonsultkarneke@gmail.com, +46 70 7456201
Ingen bearbetning av yta. Medlet ska bara appl. tjockt jämnt utanpå Önskad filmtjocklek är ca 150% av det färgskikt som ska bort. Pensla på flödigt, använd då penseln som spackelspade. Låt den statiska plastfolien sätta sig själv mot båtbotten, ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 meter.:

Inget behov av miljömärkning, ändå är ES4 en användarvänlig prestationskemikalie. Neutral färglösare helt utan behov av miljömärkning. Men löser värsta giftiga båtbottenfärgen med ES-metoden till rätt underlag. ES4 används till borttagning av tex. gammal fernissa och giftig båtbottenfärg, tex International VC 17 . Låt verka ytterligare ett dygn till i verkningstid jmfr de andra ES produkterna. angriper icke gelcoat under lång tid , tjock neutral färglösare, inget behov av neutralisering, 1-stegsapplicering på vertikal yta. Även för K-märkt miljö. Löser upp ny och gammal färg i torr miljö. Kan ta epoxi med lång verkningstid, tex på flygplan. ES4 används även till miljöriktig byggnadsvård tex innervägg, färgspill, klotter. Färgborttagning på flygplansaluminium. Får ej spädas ut. Målerikonsult, oberoende, Per Karneke, fd chef Alcro, SMKF, malerikonsultkarneke@gmail.com, +46 70 7456201 Kontakta mig vänligen för info.
ES har använts till enkel borttagning av olika typer av lim, även epoxi.
Statiskt laddad plastfolie.
Omhändertagande, hämtas till avfallshantering.

ES2, MILJÖRIKTIG, KAN TA FLERA LAGER EFTER VARANDRA. HÄR INSPEKTERADE VI 18 LAGER FÄRGER TILL ÅR 1859.

Träfastighet bearbetas med ES2 till trärent.
Kontroll på Residenset, det som sedan blev Årets Fasad 2020, www.folkesbygg.se Målerikonsult, oberoende, Kjell Wiklund, fd chef Beckers, kjell.wiklund17@gmail.com, +46 70 4920321 Kontakta gärna för konsultation.

 

ES2 en-stegsapplicerings tjock färglösare, icke frätande, för tex. hållbar K-märkt puts- trä eller stenfasad. Avlägsnar skonsamt gammal åldrad färg. Extra lång verkningstid, kan ta flera lager på en gång. Fördel med tjock färglösare på porös yta. Även trä med byggnadsvård. ES2 ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall.|
Årets Fasad 2020
K-märkt putsfasad med flera lager av tät plastfärg som ska bort utan att förstöra putsen. Tre lager plastfärg lyfts upp och tas om hand. Färglösare ES 2 och ES-metoden på alla ytor. Miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie. Hänger kvar på fasad. Ev. odör.

Om farliga ämnen i färgen vid tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering. Sedan våt grov natursvamp.

Östermalmshallen fasad
Färgborttagning på tegelfasaderna med ES2. Alla sörjrester ska bort. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Alla sörjrester ska bort.
Färgborttagning från puts
ES-Metoden , ES2, färgborttagning från putsfasad utan att förstöra putsen, mao inget behov av rivning av puts. SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Skjuvning på metall, vattenhögtryck,

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

 

EStunn – miljöriktig avfärgning i tillslutet färgkar, och på gammat plåttak.

Skonsam snabb färglyftning med EStunn till Rengöringsgrad 1 inför rätt ommålning till hållbarhet.
ES-Metoden både ute på puts med ES2 och hela inredningen med EStunn trä i färgkar.

Använd den också som aktivator. Spruta på EStunn på måndag när ES har torkat in och Du aktiverar färgborttagningen ett dygn till, ES-Metoden fredag -till tisdag.

ES 2, miljö- och användaranpassad prestationskemikalie för bl.a. färg på putsfasad. Förtjockad färglösare som kan verka under längre tid, tillse god ventilation, 1 liter burk.

Art.nr: 7640-001(5×1 lit)

ES 2, färglyftaren som hänger kvar. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning ute och inne med god ventilation. Prestationskemikalie, färglyftare för plast- och oljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 1-48 timmar (96 timmar vid + 10*C.). Art.nr: 7640.

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast- och gummiytor. Integrera, kapsla in gammal färg med den extra tjockflytande ES 2, och omhändertagande av gammal färg. Avlägsnar gammal åldrad färg i flera lager (upp till 18 lager, hittills) i samma borttagning.ES 2 använder du på material som tex. puts, trä, sten, betong, metall, kakel och glas. ES 2 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, de flesta linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, borste eller hetvatten flatstråle. Träfasad: Applicera koncentrerat ES 2, vid torra förhållanden med airless min 200 bar högtrycksfärgspruta, roller eller pensel som spackelspade, stöppla flödigt i ett steg på stående yta. Packningarna i högtryckspump måste klara lösningsmedel. Sköljning träfibrer, 500 bar/min. minst 500 mm avstånd. Putsfasad: Lyfter färg från tex putsfasad. ES-metoden som avslutas med avsköljning. Se video och bilder för styrd borttagning av Spritputs färg med fiber på putsfasad. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 45*C. Inget vatten på yta där ES 2 verkar. ES-metoden, eller här i kombination på putsfasad, 48 tim + yterligare påläggning + 48 timmar. se video, bild, www.takcare.se. Tips:+10*C, lägg på måndag/onsdag ta torsdag. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp: +5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca +3°C. Positivt med +10*C och många gamla lager. Pris: 727 SEK/5X1 LITER

BESÖK BUTIKEN

ES +, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie, för känsliga ytor på museum, K-märkta antikvariska ytor, den snabba för färg på puts, färgspill och klotter, 3×5 liter

Art.nr: 7637-005(3×5 lit)

Miljöanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och torrskrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning).

ES +(plus) FÄRGLÖSARE FÖR FÄRG PÅ PUTS, FÄRGSPILL OCH KLOTTER.

Akryl-Alkyd-Epoxi-Linoljefärg för antikvariska ytor, lim- och färglösare. Artnr: 7637. Får ej spädas ut.

|Notera att kalkfärg är icke organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden|

ES + är en avancerad användarvänlig prestations kemikalie.

Färgborttagning inom- och utomhus, med ES  och ES-metoden ger rätt miljöanpassade yta inför ommålning. 2-stegs flödig applicering på alla ytor. Verkningstid inunder lätt statiskt laddad plastfolie, vi rekommenderar 3M Maskeringsfilm Hand Masker.

ES +(PLUS), TVÅSTEGSAPPL

ES +, den avancerade färglyftaren inne och ute. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning, lager efter lager av olika typer av färger som ligger på varandra.

Applicera koncentrat i torra förhållanden: Airless högtrycksspruta,  från 200 bar för sprutning två gånger; airless sprutning för tjockare och jämnare applicering. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres efteråt OMGÅENDE med vatten.

Handverktyg, pensel jämnt och mycket flödigt., i torra förhållanden, använd pensel som spackelspade, flödigt/ jämnt i två steg på vertikal yta. Lyfter färg från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inomhus och utomhus. Verkningstid; 30 min- 24 tim. (48 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid, dock positivt för slutresultatet.

Byggnadsvård trä: Hälso- och miljöanpassning av yta inför ommålning. För användning inom- och utomhus.

Och för bästa resultat, elektriskt laddad plastfolie utanpå som fäster själv.

Arbeta icke in i ytan, lägg bara på flödigt.  Vertikalt: lägg  på 2 ggr med 10-60 minuter emellan. Ytan ska bli klibbig för att nästa lager ska fästa utanpå.

Kapsla in det gamla för din och andras säkerhet.

ES ska lösa allt organiskt ytskydd.

Testa alla ES produkterna för Din unika yta. Vad ligger inunder?

Vi bjuder på varuprover av ES, ES +, ES 1, ES 2 och ES 3. 0707880320. info@takcare.se

|ES +  ändrar icke pH värde. |

|ES +  är biologiskt nedbrytbar.|

|ES +  skadar icke rostskydd på metall|

|ES +  etsar ej modernt glas, testa om gammalt. Ej plexiglas.|

|ES +  åtgång från 0,3 l/ m² /lager.|

Kalkyl för fastighet: 0,6-0,9 l/ M² /= 2-3 omgångar.

|ES +   Verkningstid: 15 min-48 timmar, norm. 24 tim.

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter. ES + använder du på material som tex. gips, puts, vissa plaster under rätt omständighet, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES + innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, alla linoljefärger, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-3 komponent epoxifärger, tex. billack. Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan.

Viktig inplastning:

Statiskt laddad plastfolie, helst 3M Hand Masker, alt. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis ovanpå inför verkningstid. Ingen intryckning på plastfolien med händer, den ska sätta sig själv.

Avspolning och Slutavsköljning: Skölj efteråt med varmt vatten från vattenslang, eller med grov svamp, borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster.

Alla sörjrester kan lyftas bort med varmt vatten i svamp.

Alt. om lämpligt, vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

Vinkla eventuell flatstråle åt det håll där färgen redan avlägsnats. Putsfasad: varmvatten och terassborste, Homex el. Mäster. .

Plåttak; Skjuva med hetvatten flatstråle Kent 1018s-1020s el. 200-300 bar, 15-18 l/min, 70-90*C på/utefter takfalsen.

När hela ytan är bearbetad, görs skonsam anpassad slutavsköljning uppifrån och ned..

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

Även på metalltak tas den upplyfta färgen om hand för avfallshantering i papperssäckar. Alltså plåttak utan högtryckspump om möjligt för miljön!     

Skyddsutrustning och Teknisk data: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Förtjockad gulaktig vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:1,09 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Innehåller n-Butylpyrrolidon.

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Märkning: Varning   

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB på hemsida.

Avled vattnet från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller. www.arbetsmiljoforum.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen och lägg på extra på måndag, ta tisdag! / cg

Miljö: Avfallshantering av den gamla färgen till behållare/ tillsluten sopsäck, papper med plastinsida för hämtning tillavfallshantering miljöavfall      = tex blyvitt!!! www.alsglobal.se/

Avled vattnet från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

www.alsglobal.se/  www.arbetsmiljoforum.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen och lägg på extra på måndag, ta tisdag! / cg

Pris 1 789 SEK/3X5 LITER PLASTDUNK

BESÖK BUTIKEN