ES-METODEN PRODUKTBLAD, ES 3 -TAKCARE

0
197
ES 3, dunk, Kapsla in, lyft upp, avfallshantera, miljöanpassad färglösning enligt ES-metoden, dunk
ES 3, dunk, Kapsla in, lyft upp, avfallshantera, miljöanpassad färglösning enligt ES-metoden, putsfasad, dunk

Färgborttagning för hållbar yta. Byggnadsvård.

Färgborttagningsmedel ES 3 och ES-metoden till rätt yta. Miljöanpassad och användaranpassad prestationskemikalie på puts- eller plåtfasad med upplöst färg som håller samman tex. på putsfasad.

ES 3 1-stegsapplicerings färglyftare/ färglösare, icke frätande, som kan ge intakt skinn. Avlägsnar skonsamt gammal åldrad färg. Byggnadsvård.

Får ej spädas ut. 1 stegsapplicering. Färglyftning av tex plast- och dispersionsfärger och modernare ytskydd på metall. Artnr 7641.

Plastisol: ES 3 lyfter 2-4 färglager samtidigt från plåtfasad. Färglyftaren går ned och jobbar mellan zinken och grundfärgen, dvs kan lyfta färgen komplett som skinn.Se hemsidan om övriga ytor som på fritidsbåt och flygplan.

Notera också att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden.

ES 3kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.

har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in.

|ES 3 ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall|

etsar ej modernt glas, gör testyta om gammalt glas. Gäller naturligtvis ej plexiglas.|   

INKAPSLING OCH INPLASTNING: se dokument hemsidan

Ingen inplastning på plåttak, utom takkupor.

Vårt kända varumärke ES-metoden som sedan år 2002 hanterar allt organiskt ytskydd, innebär att Du använder statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm.( online under ES-metoden på hemsidan)  Ev. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis.

FÖRBEREDELSE:

Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar. Växter skall skyddas och/eller sköljas noga vid och efter applikationen.

Om tex. vägg ska avfärgas, fäst plastfolien ovanför ytan som ska avfärgas, i rullen, inunder takfoten.

APPLIKATION:

Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, med högtrycksspruta, pensel eller borste, inte bearbetas in i ytan!

Spruta på med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar i ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

Om pensel, använd den som spackelspade. När man bygger upp en skikttjocklek vid 600 my. Spruta direkt till tjocklek.                           

Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv mot den dåliga färgen på väggen. Ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 meter.

Verkningstid: Låt verka i 1-17(24-36) timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Gör tester med gratisprover inför jobbet för att uppnå bästa tid vid flöde och temperatur.

ÅTERAPPLIKATION:

När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka på tex måndag, skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Ta tisdag.

Alla sörjrester ska bort. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt.

SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Skjuvning på metall, vattenhögtryck,

vi rekommenderar i så fall Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med max 50 mm till yta.

SKÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE:

Om farliga ämnen i färgen vid tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering. Tvätta sedan av ytan med varmvatten i anpassad svamp.

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

Alternativvattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

När hela ytan utomhus är avskrapad görs slutavsköljning uppifrån och ned med varmvatten i slang.

Om högtryckstvätt lämplig, använd hetvatten, Kent 350/18 med minst 300 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber. Risk finns för vatteninträngning och 2 veckors torktid.

Åtgång: 1 liter räcker till 2-5 m².

Teknisk data:

Tjockflytande vit vätska. • Emballage: 1, 10 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:1,04 kg/liter. • Svag doft  • Innehåller Bensylalkohol

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Miljöaspekter:

Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, medformbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller..|

Märkning: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!