Verkningstid: 1-17 timmar.

Miljö- och användaranpassad prestationskemikalie.

ES 3 färglyftare/färglösare för puts- och plåtfasad, art.7641.

                  

Får ej spädas ut. 1 stegsapplicering.

ES-metoden som ska hantera allt organiskt ytskydd.

Verkningstid utomhus i torra förhållanden.

Ingen inplastning på plåttak utom takkupor:

Du använder statiskt laddad plastfolie, vi rekommenderar3M Hand Masker Maskeringsfilm ev. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis. Ingen intryckning på plastfolien med händer, bara lugnt och metodiskt, folien ska sätta sig själv ovanpå medlet inför verkningstid.

Inplastning, om behov, med rätt lätta folie från 3M, nödvändigt i innertak till bästa lösning på alla ytor utom stora yttertakytor. Om vägg, fäst plastfolien i rulle inunder takfoten, ovan ytan som ska avfärgas. Dra ut hela folien i 45 grader och låt den sätta sig mot den dåliga färgen på väggen. Punktera de största blåsorna, från 0,5 meter, med nål.

Verktyg för skjuvning, skrapning: använd det som är lämpligt, borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profil skrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa.

|ES 3 ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar |

|ES 3 skadar icke rostskydd på metall|

|ES 3 etsar ej modernt glas, testa om gammalt. Gäller naturligtvis ej plexiglas.| 

ES 3  är en färgborttagare för putsytor, och plåttakytor Färglyftaren jobbar på plåttak mellan zinken och grundfärgen, dvs lyfter färgen komplett som skinn. Kan lyfta flera lager färg i samma borttagning.

ES  3 är en miljö och användaranpassad färgborttagare som bla. löser plast- och dispersionsfärger.

ES 3  kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.

ES 3  åtgång, 1 liter räcker till 4-6 m² och ska ge skinn.

Arbetsbeskrivning: Täck in ytor som skall undvika färgborttagning, täck känslig vegetation, spärra av arbetsområdet.

Applikation:

Applicera ES 3 med färgspruta, pensel eller borste.

1/ antingen med airless högtrycksspruta, från 200 bar vid sprutning för tjockare och jämnare applicering. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr.Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel. Vår rekomm. är Graco minst modell 795. Ht-slang rengöres omg. med vatten.

2/eller använd pensel som spackelspade,

Låt verka i 17(24) timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt. Se exempel på verktyg ovan.  

Takplåt: Skjuva med hetvatten flatstråle Kent 1018s-1020s el. 200-300 bar, 15-18 l/min, 90*C ovanpå/utefter takfalsenlugnt och metodiskt!

Plåttak och plåtfasad: se hemsidan.

Spola av med kommunalt varmvatten strilmunstycke nedifrån och upp. Vinkla strålen så att vattnet spolas åt det håll där färgen redan avlägsnats. OBS! Undvik att stänka där kemet ligger och verkar. När hela ytan är behandlad görs slutavsköljning uppifrån och ned. Om ES 3 används vid färgborttagning på fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan tvätta av med anpassad svamp kommunalt varmvatten.

Miljöaspekter: kontrollera med lokala myndigheter om vilka lokala regler som förekommer. Dosering: Använd koncentrat.

Notera att kalkfärg är icke organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden|

Avspolning och Slutavsköljning: Alla sörjrester ska bort.

Skölj efteråt med varmt vatten i svamp. vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

Vinkla eventuell högtrycks flatstråle åt det håll (oftast nedåt) där färgen redan avlägsnats. Hetvattentvätt, flatstråle, 100-300 bar/90*C.. Övr. se hemsidan

När hela ytan är bearbetad, görs skonsam anpassad slutavsköljning uppifrån och ned.

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

Alltså plåttak utan högtryckspump om möjligt för miljön!          

Skyddsutrustning: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov.

Teknisk data: Förvaring och hållbarhet:

Tjockflytande vit vätska. • Emballage: 1, 10 eller 25 liters plastdunk. • Densitet: 1,04 kg/liter. • Svag doft. • Innehåller bensylalkohol.

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Märkning: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad hemsidan.         www.alsglobal.se/  

Miljö: Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, medformbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Avfallshantering av den gamla färgen till behållare/ tillsluten säck, papper med plastinsida för hämtning tillavfallshantering miljöavfall      = tex blyvitt!!!

Avled vattnet från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd.