ES4 ÄR HELT MILJÖRIKTIG OCH KAN LÖSA LAGER EFTER LAGER AV ALLT ORGANISKT MED TIDEN.

0
713

Märkning: Oklassificerad    www.arbetsmiljoforum.se/

ES4 ÄR HELT MILJÖRIKTIG!

Användarvänlig med enkel en-stegs applicering, prestationskemikalie med ES-Metoden till rätt underlag för hållbarhet. Neutral färglösare helt utan behov av miljömärkning för alla typer av färg på alla typer av underlag. Med tid löser allt organiskt och tex. värsta giftiga båtbottenfärgen.

ES4 används till miljöriktig byggnadsvård, till borttagning av tex. fernissa och giftig båtbottenfärg, tex International VC 17 .

Låt verka lite längre, kanske ytterligare ett dygn i verkningstid jmfr de andra ES produkterna.

Exempel: 5 liter räcker normalt till 26 fot (8meter) båtbotten.

Artnr 7642.

Alltså inget behov av miljömärkning,angriper under lång tid icke gelcoat, tjock neutral färglösare, inget behov av neutralisering, 1-stegsapplicering på vertikal yta. Även för K-märkt miljö. Löser upp ny och gammal färg i torr miljö.

Kan ta epoxi med verkningstid, tex på flygplan.

ES4 används även till byggnadsvård tex innervägg, färgspill, klotter.

Färgborttagning på tex. flygplansaluminium.

Får ej spädas ut.

Giftig upplöst båtbottenfärg måste först försiktigt skrapas ned i en behållare för hämtning till avfallshantering.

INFÖR OMMÅLNING: Tvätta av ytan med våt natursvamp.

Åtgång: – 0,4 liter/kvm och lager.

Teknisk data:

Gulaktig färg, kan variera. • Emballage: 1 eller 5 plastdunk eller 20 liters plasthink. • Densitet:1,05 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft •  • Innehåller 2-butoxietanol, dimetylglutarat, dimetylsuccinol.

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

MILJÖASPEKTER:

Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, medformbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

Metoden är miljöanpassad pga

ES4 är en ytterst miljöanpassad produkt, men tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Målerikonsult, oberoende, Per Karneke, fd chef Alcro, SMKF, malerikonsultkarneke@gmail.com, +46 70 7456201
Ingen bearbetning av yta. Medlet ska bara appl. tjockt jämnt utanpå Önskad filmtjocklek är ca 150% av det färgskikt som ska bort. Pensla på flödigt, använd då penseln som spackelspade. Låt den statiska plastfolien sätta sig själv mot båtbotten, ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 meter.:

Inget behov av miljömärkning, ändå är ES_4 en användarvänlig prestationskemikalie. Neutral färglösare helt utan behov av miljömärkning. Men löser värsta giftiga båtbottenfärgen med ES-metoden till rätt underlag. ES_4 används till borttagning av tex. gammal fernissa och giftig båtbottenfärg, tex International VC 17 . Låt verka ytterligare ett dygn till i verkningstid jmfr de andra ES produkterna. angriper icke gelcoat under lång tid , tjock neutral färglösare, inget behov av neutralisering, 1-stegsapplicering på vertikal yta. Även för K-märkt miljö. Löser upp ny och gammal färg i torr miljö. Kan ta epoxi med lång verkningstid, tex på flygplan.ES_4 används även till byggnadsvård tex innervägg, färgspill, klotter. Färgborttagning på flygplansaluminium. Får ej spädas ut. Målerikonsult, oberoende, Per Karneke, fd chef Alcro, SMKF, malerikonsultkarneke@gmail.com, +46 70 7456201 Kontakta mig vänligen för info.
ES har använts till enkel borttagning av olika typer av lim, även epoxi.