Färgborttagning till rätt underlag för kommande hållbarhet.

ES-Metoden från Takcare
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden, som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt som krävs för att uppnå rätt underlag, och sedan den diffusionsöppna färgen till hållbarhet.
Färgborttagning målad yta på trä
Notera denna yta! Med ES-metoden tar Du färglager efter lager, Du bestämmer. På k-märkta ytor lämnar Du det innersta lagret av historiskt intresse.

·       ES-METODEN TILL HÅLLBARHET.

INGET BEHOV AV VATTEN PÅ YTA…
·       Förbehandling inför ommålning med svenska hälso-, miljö-och användarvänliga prestationskemikalier
·       Du applicerar i ett eller två steg, styr borttagningen av organiska ämnen med temperatur, flöde, tid och rätt anpassat verktyg för skjuvning.
·       Du avlägsnar lager efter lager, och alla lager med tid, men bestämmer själv vilka organiska lager som ska bort, ”plastfärg”, limfärg, epoxi etc.
Kanske lämna det innersta av historiskt intresse, som vi gör med K-märkta ytor.
·       ES-metoden är 5-7 ggr snabbare än den farliga upphettnings metoden. Kapacitet är upp till 8 kvm per timme beroende av antal lager till perfekt underlag för ny diffusionsöppen färg.
·       Smidiga billiga nitrilhandskar som Du slänger efter dagens slut, skyddsglasögon, statiskt laddad plastfolie och en pensel som Du använder som spackelspade är vad Du behöver.
  Vi är nu kompletta. Med ES4 har vi det som saknades för anpassning till ny färg i alla områden, inne och ute, denna produkt är så miljöanpassad att den inte ens kräver miljömärkning!
  Affärside’n är att vi tillhandahåller den metod och medel med vars hjälp ni får rätt yta som förutsättning för nytt diffusionsöppna ytskydd, bästa hållbarhet

1.      – Med hjälp av biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt ytskydd. ES medlen förväntas icke påverka lignin i trä, har så icke skett sedan år 2002.
2.      – Vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar också i ytskydds konferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
3.      – ES-metoden också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden att uppnå rätt underlag inför ny hållbar miljöanpassad ommålning.
4.      …TILL HÅLLBARHET!
  www.takcare.se. https://shop.takcare.se.        
   Christer Grenbäck
kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad tillsluten förvaring innan miljö- och avfallshantering. www.arbetsmiljoforum.se/    www.alsglobal.se/  hållbar miljöutveckling med ES-METODEN !

LATHUNDEN lite längre ned, länkar till de olika produktbladen, P1. De olika miljöanpassade användarvänliga prestationskemikalierna nedan;

Byggnadsvård: Det finns flera alternativ med ES-Metoden. Med ES ser Du lättare kommande yta pga konsistensen hos ES.

Applicera dock ES i två steg, alternativ först ES i två steg och för sista lagret ES+ i två steg . Eller applicera direkt den tjocka ES2 i ett steg.

Skär med olika radier för anpassning till olika former.
Sandvik skrapan, en klassiker inom byggnadsvården med utbytbara skär.
Olfa skrapan
Exempel på mekaniska utsökta verktyg till losskrapning vid ES-Metoden, tex den anpassningsbara Olfa skrapan med olika längder och lätt utbytbara högkvalitets skärstål.

Skrapa ned färg från trä eller puts med anpassat verktyg med kvalitetsstål tex Olfa Skrapan. Gör alltid 24 timmars tester med ES, ES+ och ES2 på olika ställen på den unika ytan. Avsluta med anpassad svamp i torr miljö. Omhändertagande för vidare miljö avfallshantering.

hetvatten flatstråle
Vattenhögtryck 200-350 bar, 60-90*C, lämpligt till betong och metall. Och viktigt med fräscht flatstråle munstycke för skjuvningens skull.

Aldrig högtrycks vatten på känslig fasad som kan tränga in och orsaka behov av några veckors torkning. Om lämplig yta på plåttak, hetvatten 60-90*C, 100-300 bar. Skrapa av nedifrån och upp.

3M Handmasker
Statiskt elektriskt laddad tunn plastfolie av märke 3M, Tesa eller Stokvis. Smiter åt, större bubblor punkteras med nål. För rätt vätning, miljö och vädersäker yta mot regn.

Lager efter lager
Miljöanpassad färgborttagning lager efter lager, ta det Du behöver till rätt underlag för ny hållbarhet med rätt typ av färg. Se den högra och notera att Du ser den krackelerade linoljefärgen inunder.

Tryck på varje ES produkt för produktblad!

EStunn (7635) tex. saluhallar i tillslutet färgkar. Färglösning i stängd behållare, allt organiskt. Samma som den avancerade ES, dock utan förtjockningsmedel, har ej skadat ligninet på 20 år. Färglösning/ färglyftning med skjuvning, allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi,

två-stegsbehandling

ES (7636) den avancerade, byggnadsvård, bearbetar allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi, byggnadsvård du bestämmer hur mycket som ska bort, k-märkt, träfasad, färg efter färg, antikvarisk produkt, för k-märkt yta, inom- och utomhus, användarvänlig.

Vår rekommendation är ES i kombination med ES+

ES+, (7637) den snabba, byggnadsvård innertak med folie 3M handmasker, innervägg, aluminiumfälg, plåttak kall yta, ta första lagret, färg från färg, färgspill, klotter, flygplan, antikvarisk byggnadsvård du bestämmer, för k-märkt, plastfärg, inom- och utomhus, användarvänlig.

ES1, (7638) lätthanterlig färglyftare till intakt färgskinn, lyfter vattenburen epoxi, ger färg i skinn och färg efter färg för utomhusbruk, putsfasad, plåttak och träfasad, till intakt färgskinn av plast- och oljefärg, för tex. k-märkt yta, ger normalt lätthanterligt intakt färgskinn för hämtning till miljöhantering från tak och fasad.

en-stegsbehandling

ES2, (7640) vår mest allsidiga produkt, även k-märkt yta, alla fasader, sten, metall, puts som trä, lager efter lager, löser plast och oljefärg, hänger, tillse god ventilation. Färg efter färg, tjock, extra lång verkningstid. Inom- och utomhus.

ES3, (7641) putsfasad och vägg, lager efter lager lyfter och färgen håller samman, plast och oljefärg, för k-märkt, lätthanterlig, för utomhusbruk

ES4, (7642) dock längre verkningstid, färg efter färg, den helt utan behov av miljömärkning. Den användarvänliga färglösaren för tex. fernissa eller giftiga båtbottenfärger tex VC17.

ES-Metoden från Takcare
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden, som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt som krävs för att uppnå den diffusionsöppna ytan till hållbarhet.
Företagen med fönsterrenovering alternerar mellan ES, ES_+ och ES_2.

———————————————————————————————————————————————

Utvändigt fönsterrenovering alla fönster och invändigt omfattande ytor, alla ytor togs med ES.
Avfall ikapslat i folie
Gammal farlig färg säkert inkapslad i tät plastfolie
intakt gammal förstörd Plastisol till avfallshantering.
Intakt förstörd färg, Plastisol förstörd av UV strålar, lyft med ES-Metoden, för hämtning av avfallsföretag, i Storstockholm med bilar ofta Ragnsells AB, för körning till avfallshantering.
Soppåse i papp för omhändertagande.
Soppåse i papper med plastinsida för omhändertagande av gammal giftig färg.
Bly i färg
Mycket farlig gammal färg, här bly som tas omhand i samma hinkar som ES produkt varit i, låses in varje dag i kontainer och hämtas av servicebil fvb. miljö avfallshantering.
Omhändertagande av gamla färger för vidare transport till miljöhantering.