Beskrivning ES-Metoden

LATHUND, ES – METODEN
två-stegsbehandling, med statiskt laddad plastfolie ovanpå.
EStunn (7635) i tillslutet färgkar, tex saluhallar. Färglösning i stängd behållare, allt organiskt. Samma som den avancerade ES, dock utan förtjockningsmedel, har ej skadat ligninet sedan vi startade år 2002. Färglösning/ färglyftning med skjuvning, allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi,
ES (7636) bearbetar varsamt k-märkt yta, allt organiskt, den avancerade i byggnadsvård. Löser färg från aluminium tex flygplan.
Vår rekommendation är ES som följs av ES+ det finns tendens till fukt i träet med enbart ES.
ES+, (7637) den snabba, byggnadsvård innertak, färg spill, klotter, färg från färg.
ES1, (7638) plastisol från takplåt och träfasad, lätthanterlig färglyftare till intakt färg skinn, färg efter färg för utomhusbruk.
en-stegsbehandling, med statiskt laddad plastfolie ovanpå.
ES2, (7640) på sten, puts, tjock för ojämn yta, även k-märkt yta, alla fasader, sten, metall, puts som trä.
ES3, (7641) putsfasad och vägg, ES3 är en förtjockad ES1. Används om Du inte fäster tillräckligt flödigt med ES1 vertikalt.
ES4, (7642) dock lite längre verkningstid, färg efter färg, den helt utan behov av miljömärkning. Den användarvänliga färglösaren för tex. fernissa eller giftiga båtbottenfärger tex VC17.

Styrd färglyftning videosnuttar – ES-metoden

ES-Metoden från Takcare
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden, som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt som krävs för att uppnå rätt underlag för den diffusionsöppna färgen till hållbarhet.
De neutrala och icke frätande, utan miljöanpassade ES produkterna, som icke ändrar pH värdet på ytan. Du behöver ingen neutralisering utan kan måla direkt, naturligtvis med diffusionsöppen giftfri färg för lång hållbarhet.
3M Handmasker
Statiskt elektriskt laddad tunn plastfolie av märke 3M, Tesa eller Stokvis. Smiter åt, större bubblor punkteras med nål. För rätt vätning, miljö och vädersäker yta mot regn.
ES-Metoden med ES, ES+, ES1, ES2 och ES4 alla fem löser detta problem, men på olika sätt. Två-stegs, och en-stegsbehandling, färglyftning och färglösning.
Man kan ta lager efter lager av olika typer av färger vilket framgår här. Du miljöanpassar ytor till intakt färglager av tex giftfri linoljefärg.
Felskrapat
GÖR INTE SÅ HÄR: Bytt från ”plastfärg” för 13 år sedan via ES men tyvärr felhantering, tyvärr skadat träet med felaktig skrapning. Stress är trolig orsak till att någon inte ens läst produktblad.
Färgborttagning målad yta på trä
Notera denna yta! Med ES-metoden tar Du färglager efter lager, Du bestämmer. På k-märkta ytor lämnar Du det innersta lagret av historiskt intresse.

LATHUNDEN lite längre ned, länkar till de olika produktbladen, P1. De olika miljöanpassade användarvänliga prestationskemikalierna nedan;

Byggnadsvård: Det finns flera alternativ med ES-Metoden. Med ES ser Du lättare kommande yta pga konsistensen hos ES.

Applicera dock ES i två steg, alternativ först ES i två steg och för sista lagret ES+ i två steg . Eller applicera direkt den tjocka ES2 i ett steg.

Skär med olika radier för anpassning till olika former.
Sandvik skrapan, en klassiker inom byggnadsvården med utbytbara skär.
Olfa skrapan
Exempel på mekaniska utsökta verktyg till losskrapning vid ES-Metoden, tex den anpassningsbara Olfa skrapan med olika längder och lätt utbytbara högkvalitets skärstål.

Skrapa ned färg från trä eller puts med anpassat verktyg med kvalitetsstål tex Olfa Skrapan. Gör alltid 24 timmars tester med ES, ES+, ES1 och ES2 på olika ställen på den unika ytan. Avsluta med fuktig anpassad svamp i torr miljö. Omhändertagande för vidare miljö avfallshantering.

hetvatten flatstråle
Vattenhögtryck 200-350 bar, 60-90*C, lämpligt till betong och metall. Och viktigt med fräscht flatstråle munstycke för skjuvningens funktion.

Aldrig högtrycks vatten på känslig fasad som kan tränga in och orsaka behov av några veckors torkning. Om lämplig yta på plåttak, hetvatten 60-90*C, 100-300 bar. Tips! Skrapa av nedifrån och upp.

Lager efter lager
Miljöanpassad färgborttagning lager efter lager, ta det Du behöver till rätt underlag för ny hållbarhet med rätt typ av färg. Se den högra och notera att Du ser den krackelerade linoljefärgen inunder.

Tryck på varje ES produkt för produktblad!

L A T H U N D E S – M E T O D E N

två-stegsbehandling, med statiskt laddad plastfolie ovanpå.

EStunn (7635) i tillslutet färgkar, tex saluhallar. Färglösning i stängd behållare, allt organiskt. Samma som den avancerade ES, dock utan förtjockningsmedel, har ej skadat ligninet sedan vi startade år 2002. Färglösning/ färglyftning med skjuvning, allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi,

ES (7636) bearbetar varsamt k-märkt yta, allt organiskt, den avancerade i byggnadsvård. Löser färg från aluminium tex flygplan.

Vår rekommendation är ES som följs av ES+ det finns tendens till fukt i träet med enbart ES.

ES+, (7637) den snabba, byggnadsvård innertak, färg spill, klotter, färg från färg.

ES1, (7638) plastisol från takplåt och träfasad, lätthanterlig färglyftare till intakt färg skinn, färg efter färg för utomhusbruk.

en-stegsbehandling, med statiskt laddad plastfolie ovanpå.

ES2, (7640) på sten, puts, tjock för ojämn yta, även k-märkt yta, alla fasader, sten, metall, puts som trä.

ES3, (7641) putsfasad och vägg, ES3 är en förtjockad ES1. Används om Du inte fäster tillräckligt flödigt med ES1 vertikalt.

ES4, (7642) dock lite längre verkningstid, färg efter färg, den helt utan behov av miljömärkning. Den användarvänliga färglösaren för tex. fernissa eller giftiga båtbottenfärger tex VC17.

ES-Metoden från Takcare
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden, som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt som krävs för att uppnå den diffusionsöppna ytan till hållbarhet.
Företagen med fönsterrenovering alternerar mellan ES, ES_+ och ES_2.

———————————————————————————————————————————————

Utvändigt fönsterrenovering alla fönster och invändigt omfattande ytor, alla ytor togs med ES.
Avfall ikapslat i folie
Gammal farlig färg säkert inkapslad i tät plastfolie
intakt gammal förstörd Plastisol till avfallshantering.
Intakt förstörd färg, Plastisol förstörd av UV strålar, lyft med ES-Metoden, för hämtning av avfallsföretag, i Storstockholm med bilar ofta Ragnsells AB, för körning till avfallshantering.
Soppåse i papp för omhändertagande.
Soppåse i papper med plastinsida för omhändertagande av gammal giftig färg.
Bly i färg
Mycket farlig gammal färg, här bly som tas omhand i samma hinkar som ES produkt varit i, låses in varje dag i kontainer och hämtas av servicebil fvb. miljö avfallshantering.