ES1, MILJÖRIKTIG,SNABB, UTE, LYFTER I FÄRGSKINN 2-4 LAGER, 2-17 tim TVÅSTEGS APPL.

ES1 utsprutat med färgspruta, verkningstid 1-24 tim vid 20*C. Lyfter 2 till 4 färglager intakt till avfallshantering.
Inget nedfall i centrala Göteborg, inga högtryckspumpar på plåttaket.
ES1 och mekanisk färglyftning av dålig takfärg i intakt färgskinn med omhändertagande av farlig färg direkt via taket.
Efter 2 timmars verkningstid vid 20*C, 4 timmar vid 10*C, skrapar Du lätt loss färgen helt utan att skada rostskyddet.
ES-Metoden har gjort sitt efter 1-3 timmar.
ES1 appliceras i två steg med högtrycksfärgspruta. Du lyfter 2 lager färg vid verkningstid 1-3 timmar vid 20*C på metallen. 15-14 timmar ger normalt 2-4 färglager i skinn.
Rengöringsgrad 1 på metallen inför ommålning.
INGET VATTEN PÅ TAKET! OMHÄNDERTAGANDE PÅ TAKET! Rengöringsgrad 1, färgen lyft med ES1, utan att skada rostskyddet Ingen högtryckstvätt med hetvatten har använts. Inga rester på marken. INGET AVFALL!
ES1 i två steg och intakt färglyftning i skinn direkt på plåttaket, med mekanisk skrapa ger ingen nedskräpning på marken.
Kyrktorn avfärgas skonsamt med ES_1.
Tvåstegs applicering av ES1 på kyrktorn med färg på plåten som flagar.
Högtryckstvätt med hetvatten flatstråle
Skonsam och effektiv förutsättning för skjuvning med ES-Metoden är hetvatten/60-90*C ur flatstrålemunstycke 200–350 baroch15-23 literminut.:
Hetvatten box
Från kallvatten till hetvatten box som Du monterar på högtrycksslangen slangen nära arbetsplatsen, 15-23 liter vatten per minut vid 60-90*C vid 200-350 bar.
Den miljöanpassade färglyftaren ES1 har helt utan att påverka rostskyddet direkt lyft färgen av 1-4 lager till Rengöringsgrad 1.

SKJUVNING MED SKRAPA ELLER MED VATTEN: ES1 är från början framtagen till dåliga Plastisol beläggningar på plåttak och ska, om man följer denna arbetsbeskrivning, lyfta upp både grund- och toppfärg, upp till 4 lager, på samma gång, helt intakt i färgskinn. Två stegs applicering på brant och vertikal yta, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie för tex k-märkta ytor. ES1 löser också Prelaq Nova, allt organiskt som vi testat, tex gammal åldrad, giftig färg på träfasad. Ta bort två till fyra lager, lager efter lager till rätt underlag.

350 bar/ 18 liter 60 – 90 grader C. 

SKÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV GAMMALT INKAPSLAT OCH INPLASTAT MTRL:

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

METALL, OM BEHOV VATTEN MED OMHÄNDERTAGANDE PÅ MARKEN: Skölj då efteråt med varmt vatten i anpassad svamp alternativ vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

TRÄ: skjuva med skrapa undvik vatten. Vattenhögtryck endast från minst 3 meters astånd.

Miljöaspekter: Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan torka av yta med anpassad våt svamp.

Tänk på miljön: Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Plyfaskiva med sand fäst vid vid väggen med silvertejp? Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

ES, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie som ”lyfter” färg och tex. lim, inom Byggnadsvård och känsliga ytor som museum, K-märkta, antikvariska ytor, 1 liters burk.

Art.nr: 7636-001

ES, den avancerade färglyftaren inne och ute. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning, lager efter lager av olika typer av färger som ligger på varandra. Både färglösare och färglyftare. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Applicera koncentrat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inomhus och utomhus. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 30 min- 24 tim. (48 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid, dock positivt för slutresultatet. Artikel nr: 7636.

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES använder du på material som tex. gips, puts, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, alla linoljefärger, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-3 komponent epoxifärger, tex. billack. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp, borste el. från vattenslang. Arbetsbeskrivning: Om lämplig temp., låt ES verka över helgen, lägg på ytterligare på måndag och ta på tisdag. Inom- och utomhus: ES-metoden Utomhus på tak och fasad: ES-metoden eller ESS metoden, se www.takcare.se. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp. -5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca + 3°C. Pris: 325 SEK/1 LITER BEHÅLLARE

BESÖK BUTIKEN