Olika miljöer ställer olika krav

Olika byggnader men med samma metod ES-Metoden

På ytskydd av metalliska material och konstruktioner för att förhindra uppkomst av korrosion. Det som fungerar bra i exempelvis byggnader klarar sig vanligtvis inte speciellt lång tid i en kemiskt aggressiv miljö, till exempel i processindustrin. Att välja rätt typ av ytskydd så att korrosion inte uppstår kräver kunskap om såväl materialet man vill skydda, som ytskyddet i sig och den miljö konstruktionen befinner sig i, samt om vilka testmetoder som är lämpliga att använda.

Skonsam färgborttagning från aluminium.
Cellulosafärg från aluminium med ES1 och ES2 – ES-Metoden.
ES tunn i Östermalms Saluhall

ES verkar på billack, takcare

De gamla billacken är avspolad, takcare

ES 1 har skonsamt lyft färgen från plåttaket

Intakt Plastisol efter upplyftning med ES 1, takcare

Inför hämtning till miljöhantering

Takfärg upplyft från tak, takcare

Giftig bottenfärg byts till giftfri med ES-metoden

Giftig bottenfärg ska bort med ES-Metoden, takcare

Tvåkomponentfärg lyfts med ES och ES + , takcare

Den användarvänliga ES läggs på fönsterkarmen och får verka

Fönsterrenovering med ES, takcare

Takfärgen lyfts lätt upp med ES 1. Tas omhand mekaniskt i soppåsar på taket.

Inget skräp på marken!! Hela plåttaket totalt avfärgat helt oberoende av väderstreck. Utförs av Byggföreget Dextera AB i Göteborgs centrala delar utförs detta med ES 1. Ingen högtryckspump på plåttaket som orsakar nedskräpning. ES 1 får verka i 2-3 timmar och Plastisolen lyfter i intakt färgskinn. Skjuvas sedan lätt bort och tas om hand på taket. Rengöringsgrad 1 inför ommålning med ES 1, takcare

Naturligtvis inplastat med statiskt laddad folie

Färgborttagning, K-märkt yta på Kungliga Slottet, Innertaket i Prins Bertils Paviljong ska få ny färg, takcare

Man tar bara bort den färg som är dålig

Här använder Målerifirma Larsson & Örnmark AB ES och ES-Metoden, takcare

Med Olfa Skrapa skjuvar man av den gamla färgen

Måleriföretaget Folkes Bygg AB: Vid + 10*C och den användarvänliga tjocka färglösaren ES 2. Två påläggningar med ett dygn emellan. Inplastning efter ett dygn. ES 2 har fått verka i 72-96 timmar, tex över helg. Med Olfa Skrapa skjuvar man bort färgen skonsamt från putsfasad med ES-Metoden, takcare

Yta inför ommålning

ES-Metoden, takcare

Förbehandling med ES i trappen i St Görans Sjukhus, ES-metoden takcare