TILL RENGÖRINGSGRAD 1 PÅ PLÅT- TAK OCH FASAD

Färglyftning med ES-metoden till Rengöringsgrad 1 på hela plåttaket och plåtfasaden

 

https://takcare.se/pdf/
 • Utan att med vattenpenetrering/ vattenblästring skada det känsliga rostskyddet.
 • Du lyfter fram helt oskadd metallyta   –  tex. helt rent plåttak i alla väderstreck.
 • :  Färglyftning intakt inför ommålning till Rengöringsgrad 1 med ES produkt.  Testa de fyra, ES, ES +, ES 1 eller ES 2, men ”normalt” ES-1 på plastisol eller nyare ytskydd på plåttak och plåtfasad, men ES kan krävas om färglagning med 2-komponent har skett. Testa själv! Användaranpassade och skonsamma medel, skadar inget rostskydd, miljöanpassad  färgborttagning från, t.ex.  plåttak och plåtfasad.
  • Enkel arbetsbeskrivning:
 • Intäckning av ytor och känslig vegetation som inte skall undergå färgborttagning, spärra av arbetsområdet.
 • Spruta ut ES produkt koncentrat med airless högtrycksfärgspruta, min 200 bar, medlet ska ligga jämnt och flödigt på ytan. Om Du inte har spruta, pensel som används som spackelspade/ långhårig roller. Ombesörj noggrant resulat; ymnigt och flödigt på ytan inför verkningstig.
 • Verkningstid, 1-17 timmar, behov från 1 tim. vid 40*C/ 3 tim vid 20*C /7 till 7 timmar vid 7*C.
  • Skjuvning, mekanisk skjuvning eller vattenskjuvning. Skrapa eller flatstrålemunstycke, temperatur 45 – 90*C  och -300 bar. Anpassa tryck och avstånd munstycke till yta, efter underlag, vid hetvatten rekommenderar vi högtryckstvätt  Kent 200-270 bar, 15-18 liter/minut + Kent hotbox. För att undvika intorkning av medlet på tex. plåten, skölj omgående av med varmvatten ur kran efter färglyftningen. Ev uppruggning, slipsvamp, målartvätt eller utblandad RENO14. Sköljning och torkning.
 •    antingen mekaniskt med skrapa Inga färgflagor på marken.

 • eller med hetvatten flatstråle            Begränsat med skräp på marken.
 • ——————————————————————————————————
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad innan 1970. 
 • Destruktion/farligt avfall till miljöstation?  Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. www.alsglobal.se/www.arbetsmiljoforum.se
 • Ta för vana, förslutna rester i behållare och hämtning till miljö avfallsanläggning.
 • Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men filtrera eller avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar. Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,
 • Filtrera ht-vatten i sandbädd / avled från dagvattenbrunn.       
 • I övrigt, förslutna sopenheter och hämtning till miljöavfall. Christer Grenbäck, +46 070 7880320
         
                                                                              
Skoltaket inan sprutapplicering av ES 1.
Resultatet efter behandling med ES-metoden och ES 1. Helt oskadd metall dvs inget förstört rostskydd som det blir med andra metoder

Olika miljöer ställer olika krav

Ytskydd - Takcare
Olika byggnader men med samma metod ES-Metoden

På ytskydd av metalliska material och konstruktioner för att förhindra uppkomst av korrosion. Det som fungerar bra i exempelvis byggnader klarar sig vanligtvis inte speciellt lång tid i en kemiskt aggressiv miljö, till exempel i processindustrin. Att välja rätt typ av ytskydd så att korrosion inte uppstår kräver kunskap om såväl materialet man vill skydda, som ytskyddet i sig och den miljö konstruktionen befinner sig i, samt om vilka testmetoder som är lämpliga att använda.

Skonsam färgborttagning från aluminium.
Cellulosafärg från aluminium med ES1 och ES2 – ES-Metoden.
ES tunn i Östermalms Saluhall

ES verkar på billack, takcare

De gamla billacken är avspolad, takcare

ES 1 har skonsamt lyft färgen från plåttaket

Intakt Plastisol efter upplyftning med ES 1, takcare

Inför hämtning till miljöhantering

Takfärg upplyft från tak, takcare

Giftig bottenfärg byts till giftfri med ES-metoden

Giftig bottenfärg ska bort med ES-Metoden, takcare

Tvåkomponentfärg lyfts med ES och ES + , takcare

Den användarvänliga ES läggs på fönsterkarmen och får verka

Fönsterrenovering med ES, takcare

Takfärgen lyfts lätt upp med ES 1. Tas omhand mekaniskt i soppåsar på taket.

Inget skräp på marken!! Hela plåttaket totalt avfärgat helt oberoende av väderstreck. Utförs av Byggföreget Dextera AB i Göteborgs centrala delar utförs detta med ES 1. Ingen högtryckspump på plåttaket som orsakar nedskräpning. ES 1 får verka i 2-3 timmar och Plastisolen lyfter i intakt färgskinn. Skjuvas sedan lätt bort och tas om hand på taket. Rengöringsgrad 1 inför ommålning med ES 1, takcare

Naturligtvis inplastat med statiskt laddad folie

Färgborttagning, K-märkt yta på Kungliga Slottet, Innertaket i Prins Bertils Paviljong ska få ny färg, takcare

Man tar bara bort den färg som är dålig

Här använder Målerifirma Larsson & Örnmark AB ES och ES-Metoden, takcare

Med Olfa Skrapa skjuvar man av den gamla färgen

Måleriföretaget Folkes Bygg AB: Vid + 10*C och den användarvänliga tjocka färglösaren ES 2. Två påläggningar med ett dygn emellan. Inplastning efter ett dygn. ES 2 har fått verka i 72-96 timmar, tex över helg. Med Olfa Skrapa skjuvar man bort färgen skonsamt från putsfasad med ES-Metoden, takcare

Yta inför ommålning

ES-Metoden, takcare

Förbehandling med ES i trappen i St Görans Sjukhus, ES-metoden takcare