VÅR AFFÄRSIDE`HÅLLBART YTSKYDD

 • affärside’n är att vi tillhandahåller den metod och medel med vars hjälp ni får rätt yta som förutsättning för bästa nya giftfria ytskydd. Och hållbart.
 • Du tar bara till rätt underlag för nytt ytskydd med hållbarhet. 
 • Du bestämmer själv vilka färglager som ska bort.
 • du styr färgborttagningen med flöde, temperatur, tid och rätt anpassat verktyg för skjuvning.
 • med hjälp av sju biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt ytskydd. ES medlen är icke frätande och förväntas icke påverka lignin i trä.
 •  
 • miljöanpassad Byggnadsvård – inför ommålning vid fönsterrenovering, anpassad färgborttagning på plåttak, putsfasad, trävägg, innertak, stuckatur, golv, bil, fritidsbåt, saluhall, flygplan etc.
 • vårt varumärke ”ES-metoden”  med färglyftarna ES, ES TUNN, ES +, ES 1, ES 2, ES 3 och ES 4.
 • sju egna kemiska medel som icke ändrar ytans pH-värde.
 • Inget behov av neutralisering längre inför ommålning till hållbarhet.
 • förutsättning för längsta organiska ytskyddstid åstadkommes genom att anpassa yta rätt med ES medel inför applicering av ny färg.
 • vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar också i ytskyddskonferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
 • att arbeta med en kemisk lösning för anpassad färglyftning inför nytt ytskydd. Det är också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden att åstadkomma rätt yta inför ommålning.
 • www.takcare.se. https://shop.takcare.se.        
 • www.arbetsmiljoforum.se/    www.alsglobal.se/
 •    Christer Grenbäck

 • kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad tillsluten förvaring innan miljö- och avfallshantering.

hållbar miljöutveckling med ES-metoden !