FRITIDSBÅT

 

TEL. MOBILE +46 070 745 62 01

EMAIL & SKYPE ID: malerikonsultkarneke@gmail.com

Här används ES 4, på andra båtar ES och ES 2, men gemensamt ES-metoden.

ES 4, användarvänlig prestationskemikalie. Neutral icke frätande färglösare utan behov av miljömärkning. Med ES-metoden till rätt yta. ES 4 används till borttagning av giftig båtbottenfärg, tex VC 17 .
5 liter räcker normalt till 26 fot (8meter) båtbotten.
Artnr 7642.


Inget behov av miljömärkning, angriper under lång tid icke gelcoat, tjock neutral färglösare, inget behov av neutralisering , 1-stegsapplicering på vertikal yta. Även för K-märkt miljö. Löser upp ny och gammal färg i torr miljö.
Kan ta epoxi med lång verkningstid, tex på flygplan.
ES 4 används även till byggnadsvård tex innervägg, färgspill, klotter.
Färgborttagning på flygplansaluminium.
Får ej spädas ut.
Se hemsidan om ytor som på fritidsbåt och flygplan. Har lång öppentid. Använd över helgen vid lägre temperatur som +5*C. Aktivera lite måndag och ta tisdag.
Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden.
ES 4 är en färgborttagare utan behov av miljömärkning som med tid kan lösa allt från plast och oljefärger, till linoljefärger och epoxi, inne och ute.
kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.
|ES 4 ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall|
etsar ej modernt glas, gör testyta om gammalt. Gäller naturligtvis ej plexiglas.|


APPLIKATION, FLÖDIGT:
Ingen bearbetning av färgyta. Medlet ska bara appl. tjockt jämnt utanpå Önskad filmtjocklek är ca 150% av det färgskikt som ska bort.:
Pensla på flödigt, använd då penseln som spackelspade. Låt folien sätta sig själv mot båtbotten, ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 meter.
Om större yta, använd airless högtrycksfärgspruta med min 200 bar i ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres efteråt omg. med vatten. Vår erfarenhet är behov av minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.
INPLASTNING: se dokument hemsidan
Vårt kända varumärke ES-metoden som sedan år 2002 hanterar allt organiskt ytskydd, innebär att Du använder statiskt laddad plastfolie utanpå under verkningstid, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm. Ev. Scotch Blue 2090, Tesa ( Bauhaus) el Stokvis (Jula). Nödfall till mindre yta, plastfolie från COOP.
FÖRBEREDELSE:
Skyddsglasögon och lämpliga nitrilhandskar som Du slänger efter dagens slut. Skydda känslig natur.
Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar. Växter skall skyddas och/eller sköljas noga vid och efter applikationen.
.
VERKNINGSTID: Låt verka i 24 till 48 timmar (normtid 24 tim).
Gör tester med gratisprover inför jobbet för att säkerställa bästa tid vid flöde, mängd och temperatur.
ÅTERAPPLIKATION:
När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det upplösta färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid.


FÖRSIKTIG SKJUVNING mekaniskt av den upplösta färgen nedifrån och upp. Använd anpassat verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster.
Lyft plastfolien allt eftersom uppåt. All gammal lösgjord färg ska tas om hand.
OMHÄNDERTAGANDE AV FÄRG, MILJÖ:
Giftig upplöst båtbottenfärg måste först försiktigt skrapas ned i en behållare för hämtning till avfallshantering.
Slutavsköljning med anpassad svamp med varmvatten
INFÖR OMMÅLNING: Tvätta av ytan med varmvatten i anpassad svamp.
Åtgång: 0,3-1,0 liter/kvm, beroende av antal appliceringar.
Teknisk data:
Gulaktig färg, kan variera. • Emballage: 1 eller 5 plastdunk eller 20 liters plasthink. • Densitet:1,05 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • • Innehåller 2-butoxietanol, dimetylglutarat, dimetylsuccinol.
Förvaring och hållbarhet:
Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.
MILJÖASPEKTER:
Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.
Märkning: Oklassificerad www.arbetsmiljoforum.se/
Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan. www.alsglobal.se/
ES 4 är en ytterst miljöanpassad produkt, men tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!


För att undvika cancer skyddar man sig mot UV strålar. Varför uppsöka solen när man ska hålla sig ifrån den…

Urval av referenser

ES-Metoden från Takcare

All info utan alfabetisk ordning eller annan ordning, bara nedtecknat.

NÅGRA REFERENSOBJEKT;

Regeringsbyggnaderna, Statens fastighetsverk, miljöanpassning av ytor inför ommålning inne-och ute, pågår sedan år 2002.

Skansen, olika fastigheter sedan flera år, i deras egen och andras regi.

Östermalmshallen Stockholm, hela inredningens träsnickerier.

Stockholms Slott, pågår inne sedan många år.

Sagerska Huset, Statsministerns bostad

Österbybruks Herrgård, inne och ute, pågår med utbildning i ES-metoden via Svenska Byggnadsvårdsföreningen. 

Residenset, Årets Fasad 2020, Kristianstad, Folkes Bygg AB

Harpsund, Statsministerns rekreationsbostad
Utrikesdepartementet, bronsstatyer på taket.
Rosenbad, hörsalen
Kungliga Operan
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Gustaf Vasa Kyrka, Stockholm

Trädgårdsvillan, Frescati Hage

Jokkmokks Kyrka

Riddarholmskyrkan

Djurö Kyrka

Möja Kyrka

Harads Kyrka

Hedvig Eleonora Kyrka

Stora Finnstugan

Nobelhuset

Högskolan i Gävle

Stockholms Målerikonservering AB
Ersta Kyrka
Finska Kyrkan, Gamla Stan
Blockhusringen 20, Djurgården
Axel Oxenstiernas palats
Boneaus palats
Tyresö Slott

Sturehofs Slott, Norra Flygeln
Försvarets Materielverk, FMV
Östasiatiska Museet
Lilla Hasselbacken
Riksbyggen
Tumba Bruk
Drottningholms Slott
Bolinderska Palatset
Adelcrantzska palatset
Kammarrättens Hus
Valdemarsudde, flera år
Skandiateatern

Råneå kyrka
Sofia Kyrka, ett par år
Sundbybergs Kyrka
Skeppet( Hasse och Tage)
Psykologiska Institutionen
Stockholms Universitet
Uppsala Universitet
Herrängens Gård

Casinot, Sundsvall

Nyckelvikens Herrgård, Nacka
Norra Latin

Södra Latin

Nya Elementar

Kungsholmens gymnasium

Aspuddens Skola

Västbergaskolan

Östra Real etc.

fönsterkarmar på skolor kontinuerligt, sommar som vinter.


Många bostadsrättsföreningar, privata villor, inne och ute, väggar
etc.
Samt ytterligare många K-märkta fastigheter, många plåttak och plåtfasader både internationellt och här hemma från Korpilomboli till Falsterbo.

Ägare till kulturfastigheter och även hotellkedjor.

NÅGRA SAMARBETSPARTNERS;

Engwall & Claesson AB, Björn Olsen 070-2159933, bjorn.olsen@eoc.se  http://www.eoc.se/

Wibo Färg AB, info@wibofarg.se, Aröds Industriväg 17-19, 422 43  Hisings Backa, www.wibofarg.se,  Dan Hansen, 031-238260

Ottosson Färgmakeri AB, Lillegårdsvägen 14, 24770  Genarp, 040482574, www.ottossonfarg.com  info@ottossonfarg.com, Gunnar Ottosson

Gysinge Centrum för Byggnadsvård AB, Anneli, tfn 0291-21100.www.gysinge.com

Selder & Company, Mikkel Selder 073 0700383, mikkel@selder.com

Roof and climbing support ROOFAC AB, info@roofac.se

Stefan Bäckström, 070 2606349, 054-524511

NÅGRA ERFARNA KONSULTER INOM BYGGNADSVÅRD;

Kontakta gärna Lars, Kjell eller Per, ang. frågor om  Dina ytor med ES-METODEN,

Lars Sandberg, +46 (0)70-5282855  ES-METODENS längsta erfarenhet sedan år 2003, tillika uppbyggnad och tester, samt även tidigare ordförande i FIBOR i 10 år,  är:
lars.sandberg@eoc.se,  fd www.larsson-ornmark.se   spec: trä, puts, väggar inomhus

Kjell Wiklund, fd chef på Beckers, Kjell Målerikonsult i Vejbystrand AB, +46 (0)704920321, kjell.wiklund17@gmail.com,      spec:, metall, trä, puts, fasader, utomhus

Per Karneke, Karneke Målerikonsult medlem i SBR, 49 år i måleribranschen – 36 år arbete måleritekniska frågor, NKS, Aneby Gruppen, Dalahästen Avesta, Styrelsemedlem i YBG, Teknisk rådgivare till Måleribranschens Våtrums, MVK m.m.  Senior teknisk expert Tikkurila Sverige AB,

+46 (0)70 745 62 01 , malerikonsultkarneke@gmail.com   spec: vad är bästa färg?, fritidsbåtar

Analys av Per Karneke
Information om ES-Metoden
Färgborttagningsmetoden som är både hälso- och miljöanpassad

Lars Wigren Målerikonsult, St Norregatan 14, 272 31 Simrishamn, 070 5405818, lars@wigrensmaleri.se

Kjell Karlsson Konsult och Entreprenader, karlssonentr@telia.com, 070 4163215.

A-C Konsult HB, Börje Larsson, fd delägare till Larsson & Örnmark Målerifirma AB a-c.konsult@comhem.se,

Nordkonsult.com, Per Nord, 0761-442500, fd teknisk chef på Teknos och Fuller per@nordkonsult.com

Stiftelsen Österbybruks Herrgård, Bengt Lindholm, verksamhetschef,  076 8020072, bengt.lindholm@osterbybruksherrgard.se, 0295-20072

AB Bengt Hägers firma , Bengt Häger, f.d. Länsantikvarie  Östergötland 072 3253839, hager.bengt@gmail.com,

Anders EK, Målarmästare och förgyllare, anders-ek@spray.se, anders-ek@punkt.se, Anders Ek 0706- 257978, 011 102702

Dennis Pajala, 073 5741107, dennis@sporrongkonsult.se, Sporrongs Måleri & Snickeri uppstart med färgborttagning på putsfasad.

Byggrevision i Stockholm AB, Norrtälje, Peter Linusson, 076-8186020, peter.linusson@byggrevision.nu

ECS-Teknik AB, Knut Åkesson, knut@ecs-teknik.se, www.ecs-teknik.se, www.ecs-teknik.se  Tel: 0226 680 88, fax: 0226-680 90, e-post: ecs@ecs-teknik.se

ECS-Teknik AB, Jonas Åkesson, Teknisk konsult, kalkbruk & Kalkfärg, jonas@nordic-thermosilit.se, 070-627 90 05 Tel: 0226 680 33 e-post:  www.ecs-teknik.se 

Anders Isle`n 070 2078831, mpkandersislen@telia.comMellansvenska Plåtkonsult AB, 27356  Brösarp

Målerikonsult B Tjärnberg AB, Börje Tjärnberg, 070 6676017, borjet@telia.com

Claes Gozzi Målerikonsult AB,  http://malerikonsulten.com/referenser.htmlclaes.gozzi@telia.com,  0703-268090

Berkler Konsult Måleri& Fönster, Jens Berkler, info@berklerkonsult.se

Måleritjänster i Uppsala AB, Christer Östlund, 073 2537722, maleritjanster@telia.com


Målerikonsult Eije Egarp, Tyskbagargatan 10, 11443 Stockholm , eije.egarp@tele2.se

Målerikonsult Herbert Sandner, 070-7551390, Nätverket för Byggnadsvård i Västmanland, info@byggnadsvardvastmanland.se, 0704-326786

Sten Jönsson, Wihlborg Byggledning AB, Ljungsätersvägen 51,236 41 Höllviken, 040 457822, 070 4912470, byggledning@telia.com

Per Andersson Konsult & Måleri AB, Per Andersson, perandersson.konsult@tele2.se

070-7502052


Björn Bidestedt, Plåtkonsult i Kungälv AB, bjorn.pikab@gmail.com, 0705-234700


Kjell Jacobson, Jacobson Consulting & Care AB,  kjell@malerikonsult.se , 0705-       745050, www.malerikonsult.se

Samt personer med erfarenhet av ägare till kulturfastigheter såsom herrgårdar och även hotellkedjor,

samt ytterligare många K-märkta fastigheter, många plåttak och plåtfasader både internationellt tex. Österrike och här hemma från Korpilombilo till Falsterbo.

VÅR AFFÄRSIDE`HÅLLBART YTSKYDD

ES-Metoden från Takcare
 • affärside’n är att vi tillhandahåller den metod och medel med vars hjälp ni får rätt yta som förutsättning för bästa nya giftfria ytskydd. Och hållbart.
 • Du tar bara till rätt underlag för nytt ytskydd med hållbarhet. 
 • Du bestämmer själv vilka färglager som ska bort.
 • du styr färgborttagningen med flöde, temperatur, tid och rätt anpassat verktyg för skjuvning.
 • med hjälp av sju biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt ytskydd. ES medlen är icke frätande och förväntas icke påverka lignin i trä.
 •  
 • miljöanpassad Byggnadsvård – inför ommålning vid fönsterrenovering, anpassad färgborttagning på plåttak, putsfasad, trävägg, innertak, stuckatur, golv, bil, fritidsbåt, saluhall, flygplan etc.
 • vårt varumärke ”ES-metoden”  med färglyftarna ES, ES TUNN, ES +, ES 1, ES 2, ES 3 och ES 4.
 • sju egna kemiska medel som icke ändrar ytans pH-värde.
 • Inget behov av neutralisering längre inför ommålning till hållbarhet.
 • förutsättning för längsta organiska ytskyddstid åstadkommes genom att anpassa yta rätt med ES medel inför applicering av ny färg.
 • vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar också i ytskyddskonferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
 • att arbeta med en kemisk lösning för anpassad färglyftning inför nytt ytskydd. Det är också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden att åstadkomma rätt yta inför ommålning.
 • www.takcare.se. https://shop.takcare.se.        
 • www.arbetsmiljoforum.se/    www.alsglobal.se/
 •    Christer Grenbäck

 • kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad tillsluten förvaring innan miljö- och avfallshantering.

hållbar miljöutveckling med ES-metoden !