Miljöhantering av ytskydd till rätt underlag för kommande giftfritt ytskydd med hållbarhet.

0
2746
Favicon-Takcare ES-metoden

Miljöanpassad standard för hållbarhet efter ommålning

Förutsättning; TEMP, FLÖDE, TID
Åtgärd; KAPSLA IN, VERKNINGSTID, LYFT UPP, AVFALLSHANTERA

ES-METODEN, Rikssalen
Skonsam färgborttagning med ES och ES-METODEN ned till år 1754

ES-METODEN = Miljöhantering av ytskydd till rätt underlag för kommande hållbarhet.

Visning av lyftning plastfärg med färglyftaren ES 1 och ES-METODEN från putsfasad. Ommålning av fasad utan att riva fasaden.

GER RESULTAT EFTER TVÅ MINUTER!, INTRO , LATHUND, BILDER, VIDEOS, OLIKA JOBB SOM GJORTS ETC. ingen alfabetisk- eller tidsordning.

Ta fram gamla fräscha ytor så här. Ger resultat efter två minuter.

Statiskt laddad plastfolie, ska fästa själv på den flödigt liggande ES produkten, och sitta under hela verkningstiden normalt 24-48 timmar beroende av ytans temperatur 10- 35*C.
Miljöanpassad och användarvänlig färgborttagning till rätt underlag inför ommålning.
Färglager efter färglager eller allt på en gång med ES-Metoden.
Gammal färg
MILJÖHANTERING MED ES-METODEN. Omhändertagande av gammal ofta giftig färg till avfallshantering.
ES produkterna, de helsvenska prestationskemikalierna som kan upplösa alla organiska ytor inne och ute på alla underlag.
Statiskt laddad plastfolie och de svenska miljöanpassade prestationskemikalierna, EStunn, ES, ES +, ES 1, ES 2, ES 3 och ES 4.

Genom att kunna ta lager efter lager så kan Du stanna på rätt underlag för ny giftfri hållbart ytskydd.
Resultat av förbehandling med ES-METODEN och giftfri färg. Stockholms Fönsterrenovering AB.
Statiskt laddad plastfolie med ES-METODEN med L&Ö AB på Kammarrättens Hus på Riddarholmen
Karm i fönster ES-METODEN
Fönsterrenovering med statiskt laddad plastfolie under verkningstid på karm Kammarrättens hus Riddarholmen, ES och ES-METODEN.
Fönsterrenovering Kammarrättens Hus
Fönsterrenovering på K-märkta fönster med självhäftande statiskt laddad plastfolie under verkningstid.

Nedan; ES-METODEN, fönsterrenovering, 1700 tals-fönster, Riddarholmskyrkan, Gamla Stan, Stockholm.

Detta jobb med ommålning av av många blyinfattade fönster pågår sedan några år av larsson-ornmark.se, lars Sandberg +46705282855, se video
ES-METODEN vid andra, lite yngre blyinfattade fönster, alltid med självhäftande statiskt laddad plastfolie utanpå under verkningstid.
Fönsterrenovering, Stadshuset
Fönsterrenovering med miljöanpassade ES-METODEN och ES, vid samtidig kontorsverksamhet i Stockholms Stads utrymmen. Samtidigt pågår underhåll av innertak med ES +. Alltid självhäftande statiskt laddad plastfolie utanpå under verkningstid.
Miljöanpassad färgborttagning på Stockholms Stadshus karmar med ES och statiskt laddad plastfolie.
Fönsterrrenovering
Miljöanpassad fönsterrenovering med ES, Stockholms Stadshus.
Färglösning med L&Ö AB på Kammarrättens Hus på Riddarholmen
Stadshuset, renovering
Stockholms Stadshus, olika kontor, innertak, miljöanpassade ES-METODEN.
FÖRBEHANDLING INFÖR HÅLLBARHET;
Fantastisk Grosshandlarvilla 300 kvm, Sundsvalls vackraste hus har forslats 90 mil på pråm till ny ägare i Hällevik, Sölvesborg för ny adress och underhåll med ES-METODEN, www.malarmastarejonas.se

Rosenbad med ES.
ES-Metoden med medlet ES
Stuckaturer, regeringens Rosenbad med ES-METODEN och ES , www.larsson-ornmark.se
ES + på flygplansmotor, Arigo Teknik, Stefan Sandberg, arigoteknik.se
Inför ommålning av tex fordon, inget behov av mekanisk bearbetning, Endast ES-METODEN och ES.
Flygplan Saab 17, Jobb för ES-METODEN och ES +.
Klemm 35 med ES + på ytor i aluminium och ES på motorblock.
Fritidsbåt med giftig båtbottenfärg den gamla International VC 17. Löses miljöanpassat upp med ES 4. Till andra farliga båtbottenfärger används också ES 2.
Upplösning och omhändertagande med ES-Metoden och ES 4, av giftigaste båtbottenfärger, som tex. International VC 17, Per Karnege +46 707 456201, malerikonsultkarneke@gmail.com
Trevlig liten fiskebåt, notera det rätta solskyddet mot solen, dom vet faran, cancer. Inte som vi gör i Norden.

All gammal färg tas om hand och avfallshanteras

Papperssäck med plastinsida är bra för hantering av färgavfall, till miljöhantering.

ES-METODEN, grundverktyg.

Omhändertagande av farlig gammal färg. Inkapslat med ES produkt och ES-METODEN

På plåttak använder man icke plastfolie. Här används ES 1 som lyfter färgen intakt som skinn. Skinnet tas om hand på taket och tas ned i säckar för hämtning av transport till avfallshantering.

ES-METODEN och ES på känd adress i Stockholm.
Rikssalen Stockholms Slott - ES-Metoden med Takcare
Rikssalen, kungatronen.
Rikssalens innertak förbehandlas med ES och ES-METODEN inför ommålning.
Miljöanpassad borttagning av sex lager linoljefärger i Rikssalens innertak, ned till år 1754, med ES och ES-METODEN. www.larsson-ornmark.se
Gustaf Vasa kyrka fönsterrenovering och innerväggar med ES-METODEN, larsson-ornmark.se
ES och ES-METODEN, gjort av Direktentreprenad, Leif Abassi, +46735143320
Larsson & Örnmark, +46850591102
ES och ES-METODEN, Tumba Glas gjorde jobbet på Hasse o Tages fastighet med revyn ”88-öresrevyn” på ”Skeppet”.
Varmluft Thermobox TB 110
Inför ommålning av ytor på fastighet, varmluftaggregat för värmeslangar fördelning värme

Vinter. Fördelning av varmluft till olika områden på ställningarna för miljöanpassad skonsam färgborttagning vid +7*C till + 40*C

Nyckelvikens Herrgård, Nacka inför färgborttagning med ES-METODEN och vinterinkapsling, alviksmaleri.se.
Ingen vattenhögtryckspump har använts på detta tak. Endast ES 1 och anpassad skrapa. Detta jobb gjordes centralt i Göteborg utan att släppa ned rester till marken. Omhändertagande av färgen i skinn för avfallshantering.

Färgborttagning lager efter lager till rätt underlag med ES-METODEN och ES, gjordes av NF Måleri AB, nfmaleri.se
Här är Leif Abassi och Hans Direktentreprenad AB som förbereder ytan med ES-METODEN och ES i Hagaparken.
Inredningen i Östermalms Saluhall med EStunn i tillsluten behållare. Gjordes av CD Snickeri AB i Falköping
Miljöanpassad färgborttagning med ES-METODEN och ESTUNN på hela träinredningen i Östermalms Saluhall Stockholm. Ligninet i träet påverkas icke av ES-METODEN. Arbetet gjordes i tillslutet färgkar av CD Snickeri i Falköping.
Residenset Kristianstad
Uppförd 1860, Residenset i Kristianstad, förra sydliga landsgränsen i Sverige. Renovering, ommålning av K-märkt putsfasad utan att skada fasaden, ingen nedknackning utan ommålning direkt efter förbehandling av ytan med ES-METODEN och ES_2. Färglyftning av först 3 plastfärger, sedan på Länsstyrelsens uppmaning upplyftning ( när man nu kan med ES-METODEN) av ytterligare 15 lager linoljefärger. I bild med kamera målerikonsult Kjell Wiklund +46704920321, kjell.wiklund17@gmail.com
RESIDENSET i Kristianstad; Årets Fasad 2020, ES-METODEN och Folkes Bygg AB. Färgborttagning lager efter lager med ES-METODN och ES 2, vid ca + 10*C, 3 plastlager och sedan test 15 lager linoljefärger ned till år 1860 för att kolla den k-märkta putsens skick.
Färgborttagning från puts, Residenset
Årets Fasad 2020, miljöanpassad och skonsam färgborttagning med ES_2 av 3 till 18 lager på putsfasad. Ingen rivning av k-märkt fasad, ommålning med ES-METODEN till hållbarhet. Folkes Bygg Kristianstad.
Skonsam färgborttagning av 3 lager plastfärger på hela putsfasaden med miljöanpassade ES 2, inför ommålning. Totalt fanns 18 lager färger från år 1860. Vi lyfte alla skonsamt, lager efter lager, kontrollerade status på den kända k-märkta fastigheten vid Sveriges förra sydliga landsgräns.
Trävaxolja från trägolv.
Upplösning av epoxi från golv med ES.
Färglyftning för hand med hjälp av färglyftaren ES 1 och ES-METODEN.
Innertak i slottsmiljö. ES-METODEN och ES +. Larsson & Örnmark AB, Lasse Sandberg.
Regeringens Rosenbad, färgborttagning lager efter lager med ES-METODEN och ES.
Kontakta gärna Per Karneke, här med bla miljöanpassad färgborttagning av giftiga båtbottenfärger, tex International CV 17. Pers kontaktinfo finns på första sidan under ”kontakta oss”.
ES-METODEN OCH ES +. Här lämnar Larsson & Örnmark mtrl av historiskt intresse i Drottningens Paviljong.
Stockholms Slott, Vapenhuset med ES-METODEN och ES.
Färgborttagning lager efter lager med ES och ES-MEODEN, du kan stanna där du vill, www.larsson-ornmark.se.
Lim från matta som ska bort./ kontakta Lars Sandberg +46705282855
Limmet upplöst och borttaget med ES och ES-METODEN/ Lars Sandberg +46705282855
ES 3 på plåt med plastisol vid temp 7*C. Christer Grenbäck +46707880320
Verkan pågår
Aluminium: ES-METODEN på epoxi, dvs hård 2-komponentfärg: Från vänster har använts ES, ES +, ES 1 och ES 2.
Valdemarsudde, ES och ES-METODEN
Valdemarsudde, ES och ES-METODEN
Valdemarsudde, innertak, ES och ES-METODEN
ES-METODEN och ES 1.

Färglyftning i färgskinn
ES 1 och ES-metoden på träfasad. Martin Westere´n 070 8113977
Så förstörs träytan av blästring, här isblästring, även kallad kolsyreisblästring. Våtblästring, vattenblästring, allt som heter blästring är förödande för känsliga ytor som här k-märkt trä från 1700 talet. Dessutom inget kontrollerat omhändertagande av den gamla ofta giftiga färgen. Vi med ES-METODEN säger bara NEJ TILL BLÄSTRING som alltid är penetrerande!
En tidig testning av ES-METODEN vid fönsterrenovering.
ES-METODEN av Stockholms Fönsterrenovering.
ES-METODEN, ES verkar.
Du löser lager efter lager och tar hand om färgen till miljöavfallshantering.
ES-METODEN fönsterkarmar
Skonsam borttagning av plastfärg på fönsterkarmar och spröjs mot glas, omhändertagande av gamla farliga färger
ES-METODEN sedan ett tiotal år.
Skonsam färgborttagning på Drottningholm med ES-METODEN och ES, linoljemalarna.se.
Miljöanpassad färglyftning på putsfasad med färglyftaren ES 1, alt densamma men tjockare ES 3 eller ES 2 som på Residenset i Kristianstad.
ES-METODEN och ES 2 till färgborttagning på Residenset i Kristianstad.
ES och ES-METODEN till både vägg och fönsterrenovering.
Jobb för ES +.
ALDRIG PENETRERING med vattenblästring på plåttak. Alla våra plåttak har rostskydd som förstörs med alla typer av blästring. Dessutom går det inte avlägsna färgen, inte ens om Du har 2500 bar, jag har gjort många försök, och vet att du icke kan, vi orsakade plastisk deformation med lägre vattenblästrinseffekt, och dt på plåt som var betydligt tjockare än takplåt. Takplåt är normalt 0,6-0,8 mm tjock med zinkskydd som också blir skadat med penetrering av allt som heter blästring, våtblästring, isblästring, kolsyreblästring som är samma sak. Allt är förstörande penetrering!
Färglyftning med ES-METODEN! Ingen vattenhögtryckspump har använts på detta tak, endast ES 1 och anpassad skrapa. INGET AVFALL PÅ MARKEN.
ES-METODEN med minst 200 bar hetvatten flatstråle
Färglyftning med ES 1 och ES-METODEN. Inget högtrycksvatten på plåttaket. Inget nedsläpp på marken av skräp.
Räddning med ES-METODEN av plåttak som tidigare utsatts och skadats av vattenblästring. Nu 3-4 lager av färger som lyfts i skinn till vidare avfallshantering. Hämtas av Ragnsells till miljöhantering.
Färglyftning med ES-METODEN till Rengöringsgrad 1 utan att skada rostskyddet, och omhändertagning av all färg i stora skinnstycken på taket. Hämtas fvb. miljöhantering.
ES 1 färglyftaren.

Per Karneke, fd Alcro Beckers Färgexpert, 087756201, malerikonsultkarneke@gmail.com
visar hur man lätt löser upp den gamla giftiga båtbottenfärgen med ES-METODEN och ES 4.
ES-METODEN och ES 4, Per Karneke +46707456201, malerikonsultkarneke@gmail.com. Giftig båtbottenfärg inkapslas med ES-METODEN och här ES 4, som inte ens kräver miljömärkning, men löser lätt giftigaste International båtbottenfärg.
Hem » Miljöhantering av ytskydd till rätt underlag för kommande giftfritt ytskydd med hållbarhet.