Favicon-Takcare ES-metoden

Inför ommålning, anpassning till rätt underlag, förutsättning för nytt hållbart ytskydd, stanna där.

LATHUND: Den antikvariska ES-metoden, Du tar bara det Du behöver för ökad hållbarhet.

Miljöanpassad, biologiskt nedbrytbar och flampunkt över 100 *C.  Borttagning av organiskt skydd med upplösning eller upplyftning av tex. lim och färg, samt lätt skjuvning med svamp (inomhus), hetvatten (plåttak) eller skrapa.

Borttagningsmedel för Din hälsa och Din yta, inkl. K-märkta ytor. Två- och enstegsbehandling på vertikal yta.

Gör enkelt så här: Airless högtrycksspruta, borste, långhårig roller eller pensel (använd då pensel som spackelspade) på medlet tjockt, flödigt, utanpå,bearbeta aldrig, pensla aldrig in, mao. jobba aldrig in medlet.

Applicera i en- eller två-stegsbehandling beroende av produkt, appliceras flödigt och jämnt, tvärtom som när man målar, arbeta inte in, ska ligga jämnt och tjockt utanpå.

Önskad filmtjocklek ska vara ca 150% av det färgskikt som ska bort.

Inplastning utanpå ES medlet ska alltid göras, även på kupor på plåttak, undantag, stora plåttakytor. Ska göras utanpå ytan med statiskt laddad plastfolie, 3M Hand Masker, maskeringsfilm, den lätta Hand Masker stort krav i innertak (försäljning finns i länk på hemsidan, annars Alcrobutik), den smiter själv åt utanpå ytan, får aldrig tryckas in!, ev. 3M Scotch Blue med tejp, som dugliga alternativ Tesa (Bauhaus) , eller Stokvis (Jula).

Hälso- och miljöanpassad lyftning av organiska ämnen, tex färg och lim, dock inte kalkfärg.

Förutsätter torr yta och temp +5- +35*C. Åtgång:  från 0,2 liter/ kvm.

För användning inom- och utomhus, ofta k-märkt yta genom Statens Fastighetsverk.

Trä, Puts: Skjuva lätt av färgen/limmet med högkvalitativt anpassat verktyg, skrapning: anpassat =samma radie som ytans radie, använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling eller micro skrapa.

ES tunn (7635) i tillslutet färgkar. Den avancerade som ES utan förtjockningsmedel,

Antikvarisk yta, bearbetar allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi,

15 min.- 48 tim, normtid. 24tim. Avspolning med varmvatten, kommunalt

vattentryck, flatstråle, strilmunstycke.

två-stegsbehandling

ES (7636) byggnadsvård du bestämmer hur mycket, k-märkt, träfasad, färg efter färg, antikvarie, den avancerade, antikvarisk produkt, för k-märkt, bearbetar allt organiskt inkl. linoljefärg och epoxi,

inom- och utomhus, användarvänlig, normtid 15 min.- 24 tim (48 tim vid 10*).

ES +, (7637) plåttak kall yta, ta första lagret, färg från färg, färgspill, klotter, antikvarisk byggnadsvård du bestämmer, för k-märkt, plastfärg, inom- och utomhus, användarvänlig, 20 min-4 tim (24tim vid 10*), normtid 4 tim.

ES 1, (7638) lätthanterlig färglyftare som ger skinn för utomhusbruk, plåttak och träfasad, till intakt färgskinn av plast- och oljefärg, för tex. k-märkt yta, ger normalt lätthanterligt intakt färgskinn för hämtning till miljöhantering från tak och fasad,1-20 tim. normtid 1-3 tim.

en-stegsbehandling

ES 2, (7640) vår mest allsidiga produkt, även k-märkt yta, alla fasader, sten, metall, puts som trä, lager efter lager, löser plast och oljefärg, hänger, tillse god ventilation. Färg efter färg, extra lång verkningstid. Inom- och utomhus. 1-96 tim. normtid 24-36 tim.

ES 3, (7641) fasad och vägg, lager efter lager lyfter och håller samman plast och oljefärg, för k-märkt, lätthanterlig, för utomhusbruk, 1-24(48) tim. normtid 4-7 tim.

ES 4, (7642) lite begränsat område, testa, den helt utan behov av miljömärkning. Den användarvänliga färglösaren för tex. giftiga båtbottenfärger tex VC17, kapsla in lyft upp och avfallshantera, färg på färg, färgspill, klotter, byggnadsvård du bestämmer, för k-märkt,inom- och utomhus, användarvänlig, 20 min-48 tim (48 tim vid 10*), normtid 24 tim.