ES +, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie, för känsliga ytor på museum, K-märkta antikvariska ytor, den snabba för färg på puts, färgspill och klotter, 3×5 liter

Art.nr: 7637-005(3×5 lit)

Miljöanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och torrskrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning).

ES +(plus) FÄRGLÖSARE FÖR FÄRG PÅ PUTS, FÄRGSPILL OCH KLOTTER.

Akryl-Alkyd-Epoxi-Linoljefärg för antikvariska ytor, lim- och färglösare. Artnr: 7637. Får ej spädas ut.

|Notera att kalkfärg är icke organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden|

ES + är en avancerad användarvänlig prestations kemikalie.

Färgborttagning inom- och utomhus, med ES  och ES-metoden ger rätt miljöanpassade yta inför ommålning. 2-stegs flödig applicering på alla ytor. Verkningstid inunder lätt statiskt laddad plastfolie, vi rekommenderar 3M Maskeringsfilm Hand Masker.

ES +(PLUS), TVÅSTEGSAPPL

ES +, den avancerade färglyftaren inne och ute. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning, lager efter lager av olika typer av färger som ligger på varandra.

Applicera koncentrat i torra förhållanden: Airless högtrycksspruta,  från 200 bar för sprutning två gånger; airless sprutning för tjockare och jämnare applicering. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres efteråt OMGÅENDE med vatten.

Handverktyg, pensel jämnt och mycket flödigt., i torra förhållanden, använd pensel som spackelspade, flödigt/ jämnt i två steg på vertikal yta. Lyfter färg från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inomhus och utomhus. Verkningstid; 30 min- 24 tim. (48 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid, dock positivt för slutresultatet.

Byggnadsvård trä: Hälso- och miljöanpassning av yta inför ommålning. För användning inom- och utomhus.

Och för bästa resultat, elektriskt laddad plastfolie utanpå som fäster själv.

Arbeta icke in i ytan, lägg bara på flödigt.  Vertikalt: lägg  på 2 ggr med 10-60 minuter emellan. Ytan ska bli klibbig för att nästa lager ska fästa utanpå.

Kapsla in det gamla för din och andras säkerhet.

ES ska lösa allt organiskt ytskydd.

Testa alla ES produkterna för Din unika yta. Vad ligger inunder?

Vi bjuder på varuprover av ES, ES +, ES 1, ES 2 och ES 3. 0707880320. info@takcare.se

|ES +  ändrar icke pH värde. |

|ES +  är biologiskt nedbrytbar.|

|ES +  skadar icke rostskydd på metall|

|ES +  etsar ej modernt glas, testa om gammalt. Ej plexiglas.|

|ES +  åtgång från 0,3 l/ m² /lager.|

Kalkyl för fastighet: 0,6-0,9 l/ M² /= 2-3 omgångar.

|ES +   Verkningstid: 15 min-48 timmar, norm. 24 tim.

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter. ES + använder du på material som tex. gips, puts, vissa plaster under rätt omständighet, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES + innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, alla linoljefärger, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-3 komponent epoxifärger, tex. billack. Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan.

Viktig inplastning:

Statiskt laddad plastfolie, helst 3M Hand Masker, alt. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis ovanpå inför verkningstid. Ingen intryckning på plastfolien med händer, den ska sätta sig själv.

Avspolning och Slutavsköljning: Skölj efteråt med varmt vatten från vattenslang, eller med grov svamp, borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster.

Alla sörjrester kan lyftas bort med varmt vatten i svamp.

Alt. om lämpligt, vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

Vinkla eventuell flatstråle åt det håll där färgen redan avlägsnats. Putsfasad: varmvatten och terassborste, Homex el. Mäster. .

Plåttak; Skjuva med hetvatten flatstråle Kent 1018s-1020s el. 200-300 bar, 15-18 l/min, 70-90*C på/utefter takfalsen.

När hela ytan är bearbetad, görs skonsam anpassad slutavsköljning uppifrån och ned..

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

Även på metalltak tas den upplyfta färgen om hand för avfallshantering i papperssäckar. Alltså plåttak utan högtryckspump om möjligt för miljön!     

Skyddsutrustning och Teknisk data: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Förtjockad gulaktig vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:1,09 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Innehåller n-Butylpyrrolidon.

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Märkning: Varning   

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB på hemsida.

Avled vattnet från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller. www.arbetsmiljoforum.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen och lägg på extra på måndag, ta tisdag! / cg

Miljö: Avfallshantering av den gamla färgen till behållare/ tillsluten sopsäck, papper med plastinsida för hämtning tillavfallshantering miljöavfall      = tex blyvitt!!! www.alsglobal.se/

Avled vattnet från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

www.alsglobal.se/  www.arbetsmiljoforum.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen och lägg på extra på måndag, ta tisdag! / cg

Pris 1 789 SEK/3X5 LITER PLASTDUNK

BESÖK BUTIKEN