ES 1, miljö- och användaranpassad färglyftare, prestationskemikalie för Rengöringsgrad 1 på hela plåttak och plåtfasad. ES 1 ger intakt färgskinn på metallen. Inga rester eller minimalt på marken, beroende av vald skjuvningsmetod, 25 liter

Art.nr: 7638-025

ES 1, färglyftaren ute för intakt ”färgskinn” för tak eller fasad. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning. Färglyftare för plast- och dispersionsfärg samt några linoljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Verkn.tid; 2-15 tim. 2 tim vid 40*C på ytan / 3,5 tim /20*C /7 tim vid10*C.. Art.nr: 7638

ES1 Färglyfning - ES-Metoden Takcare
Färglyftaren för plåt tak - ES-Metoden

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES 1, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES 1 använder du på material som tex. trä, sten, betong, aluminium inkl. metall. ES 1 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, några linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, borste el. från vattenslang. Arbetsbeskrivning: Applicera koncentrat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från tex. yttertak och yttervägg. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Plåttak: Se takcare.se för borttagning av Plastisol på plåttak på hemsidan, som produkten är framtagen för. ES 1 tränger då ned inunder grundfärgen och bryter vidhäftningen, varvid även toppfärgen lyfts. Eventuellt kokar den inte på ytan. Du ser därför inte när den är klar, kräver att du testar med metallspets. Packningarna i högtryckspump måste klara lösningsmedel. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 90*C. Inget vatten på yta där ES 1 verkar. Utomhus på tak och fasad: ES-metoden eller ES metoden, se www.takcare.se. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp: -5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca +3°C. Pris: 2 837 SEK/25 LITER DUNK

Efter ES 1. Inför ommålning med rätt ytskydd.

BESÖK BUTIKEN

ES, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie som ”lyfter” färg och tex. lim, inom Byggnadsvård och känsliga ytor som museum, K-märkta, antikvariska ytor, 1 liters burk.

Art.nr: 7636-001

ES, den avancerade färglyftaren inne och ute. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning, lager efter lager av olika typer av färger som ligger på varandra. Både färglösare och färglyftare. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Applicera koncentrat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inomhus och utomhus. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 30 min- 24 tim. (48 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid, dock positivt för slutresultatet. Artikel nr: 7636.

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES använder du på material som tex. gips, puts, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, alla linoljefärger, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-3 komponent epoxifärger, tex. billack. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp, borste el. från vattenslang. Arbetsbeskrivning: Om lämplig temp., låt ES verka över helgen, lägg på ytterligare på måndag och ta på tisdag. Inom- och utomhus: ES-metoden Utomhus på tak och fasad: ES-metoden eller ESS metoden, se www.takcare.se. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp. -5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca + 3°C. Pris: 325 SEK/1 LITER BEHÅLLARE

BESÖK BUTIKEN

ES 2, miljö- och användaranpassad prestationskemikalie för bl.a. färg på putsfasad. Förtjockad färglösare som kan verka under längre tid, tillse god ventilation, 1 liter burk.

Art.nr: 7640-001(5×1 lit)

ES 2, färglyftaren som hänger kvar. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning ute och inne med god ventilation. Prestationskemikalie, färglyftare för plast- och oljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 1-48 timmar (96 timmar vid + 10*C.). Art.nr: 7640.

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast- och gummiytor. Integrera, kapsla in gammal färg med den extra tjockflytande ES 2, och omhändertagande av gammal färg. Avlägsnar gammal åldrad färg i flera lager (upp till 18 lager, hittills) i samma borttagning.ES 2 använder du på material som tex. puts, trä, sten, betong, metall, kakel och glas. ES 2 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, de flesta linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, borste eller hetvatten flatstråle. Träfasad: Applicera koncentrerat ES 2, vid torra förhållanden med airless min 200 bar högtrycksfärgspruta, roller eller pensel som spackelspade, stöppla flödigt i ett steg på stående yta. Packningarna i högtryckspump måste klara lösningsmedel. Sköljning träfibrer, 500 bar/min. minst 500 mm avstånd. Putsfasad: Lyfter färg från tex putsfasad. ES-metoden som avslutas med avsköljning. Se video och bilder för styrd borttagning av Spritputs färg med fiber på putsfasad. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 45*C. Inget vatten på yta där ES 2 verkar. ES-metoden, eller här i kombination på putsfasad, 48 tim + yterligare påläggning + 48 timmar. se video, bild, www.takcare.se. Tips:+10*C, lägg på måndag/onsdag ta torsdag. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp: +5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca +3°C. Positivt med +10*C och många gamla lager. Pris: 727 SEK/5X1 LITER

BESÖK BUTIKEN

ES 2, miljö- och användaranpassad prestationskemikalie för bl.a. färg på putsfasad. Förtjockad färglösare som kan verka under längre tid, tillse god ventilation, 10 liter dunk.

Art.nr: 7640-010

ES 2, färglyftaren som hänger kvar. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning ute och inne med god ventilation. Prestationskemikalie, färglyftare för plast- och oljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 1-48 timmar (96 timmar vid + 10*C.). Art.nr: 7640.

ES2-enstegsappl-ES-Metoden-Takcare

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast- och gummiytor. Integrera, kapsla in gammal färg med den extra tjockflytande ES 2, och omhändertagande av gammal färg. Avlägsnar gammal åldrad färg i flera lager (upp till 18 lager,) i samma borttagning med ES-metoden. ES 2 använder du på material som tex. puts, trä, sten, betong, metall, kakel och glas. ES 2 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, de flesta linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, skonsam borste tex mässingborst. Träfasad: Applicera koncentrerat ES 2, vid torra förhållanden med högtrycksfärgspruta, roller eller pensel som spackelspade, stöppla flödigt i ett steg på stående yta. Packningarna i högtryckspump måste klara lösningsmedel. Sköljning träfibrer, 500 bar/minst 500 mm avstånd. Putsfasad: Lyfter färg från tex putsfasad. ES-metoden som avslutas med avsköljning ESS. Se video och bilder för styrd borttagning av Spritputs färg med fiber på putsfasad. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 45*C. Inget vatten på yta där ES 2 verkar. ES-metoden , som här på putsfasad, 48 tim + ytterligare påläggning + 48 timmar. se video, bild, www.takcare.se. Tips:+10*C, lägg på måndag/onsdag ta torsdag. Desto kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp: +5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca +3°C. Positivt med +10*C och många gamla lager. Pris: 1 216 SEK/10 LITER

BESÖK BUTIKEN

ES, den avancerade, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie , 25 liter dunk.

Art.nr: 7636-025

ES, den avancerade färglyftaren inne och ute. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning, lager efter lager av olika typer av färger som ligger på varandra. Både färglösare och färglyftare. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Applicera koncentrat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inomhus och utomhus. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 30 min- 24 tim. (48 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid, dock positivt för slutresultatet. Artikel nr: 7636.

ES, TVÅSTEGSAPPL. DEN AVANCERADE FÄRGLYFTAREN INNE OCH UTE ES-Metoden

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES använder du på material som tex. gips, puts, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, alla linoljefärger, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-3 komponent epoxifärger, tex. billack. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp, borste el. från vattenslang. Arbetsbeskrivning: Om lämplig temp., låt ES verka över helgen, lägg på ytterligare på måndag och ta på tisdag. Inom- och utomhus: ES-metoden Utomhus på tak och fasad: ES-metoden, se www.takcare.se. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp. -5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca + 3°C. Pris: 4 515 SEK/25 LITER DUNK.

BESÖK BUTIKEN

ES 2, miljö- och användaranpassad prestationskemikalie för bl.a. färg på putsfasad. Förtjockad färglösare som kan verka under längre tid, tillse god ventilation, 20 liter hink.

Art.nr: 7640-020

ES 2, färglyftaren som hänger kvar. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning ute och inne med god ventilation. Prestationskemikalie, färglyftare för plast- och oljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 1-48 timmar (96 timmar vid + 10*C.). Art.nr: 7640.

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast- och gummiytor. Integrera, kapsla in gammal färg med den extra tjockflytande ES 2, och omhändertagande av gammal färg. Avlägsnar gammal åldrad färg i flera lager (upp till 15 lager, hittills med ES-metoden) i samma borttagning. ES 2 använder du på material som tex. puts, trä, sten, betong, metall, kakel och glas. ES 2 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, de flesta linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, borste eller tex mässingborste. Träfasad: Applicera koncentrerat ES 2, vid torra förhållanden med högtrycksfärgspruta, roller eller pensel som spackelspade, stöppla flödigt i ett steg på stående yta. Packningarna i högtryckspump måste klara lösningsmedel. Sköljning träfibrer, 500 bar/minst 500 mm avstånd. Putsfasad: Lyfter färg från tex putsfasad. ES-metoden som avslutas med avsköljning. Se video och bilder för styrd borttagning av Spritputs färg med fiber på putsfasad. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 45*C. Inget vatten på yta där ES 2 verkar. ES-metoden, eller här i kombination på putsfasad, 48 tim + yterligare påläggning + 48 timmar. se video, bild, www.takcare.se. Tips:+10*C, lägg på måndag/onsdag ta torsdag. Pris: 2 253 SEK/20 LITERS HINK

BESÖK BUTIKEN

ES +, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie, för känsliga ytor på museum, K-märkta antikvariska ytor, den snabba för färg på puts, färgspill och klotter, 25 liter dunk.

Art.nr: 7637-025

ES + löser snabbt första lagret, den snabba prestationskemikalien inne och ute, 25 liter. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning).Applicera koncentrerat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från väggar inomhus och från metalltak utomhus, samt klotter och färgspill. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 15 min- 4 tim. (24 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid. Artikel nr: 7637.

ES +(PLUS), TVÅSTEGSAPPL

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES +, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES + använder du både inom- och utomhus, på tex. gips, puts, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES + innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp, borste el. från vattenslang. För att efteråt undvika problem med fuktig yta; vänta inte med anpassad rensning av medel och material med varmvatten. Om hetvatten vattenhögtryck ute, minst en halv meter till träfibrer. Inomhus eller utomhus på tak och fasad: ES-metoden, se www.takcare.se. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp. -5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca + 3°C. Pris: 3 669 SEK/25 LITER PLASTBEHÅLLARE.

BESÖK BUTIKEN

ES, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie som ”lyfter” färg och tex. lim, inom Byggnadsvård och känsliga ytor som museum, K-märkta, antikvariska ytor, 3×5 liter dunk.

Art.nr: 7636-005(3×5 lit)

ES, den avancerade färglyftaren inne och ute. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning, lager efter lager av olika typer av färger som ligger på varandra. Både färglösare och färglyftare. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Applicera koncentrat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inomhus och utomhus. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 30 min- 24 tim. (48 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid, dock positivt för slutresultatet. Artikel nr: 7636.

ES, TVÅSTEGSAPPL. DEN AVANCERADE FÄRGLYFTAREN INNE OCH UTE ES-Metoden

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES använder du på material som tex. gips, puts, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, alla linoljefärger, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-3 komponent epoxifärger, tex. billack. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp, borste el. från vattenslang. Arbetsbeskrivning: Om lämplig temp., låt ES verka över helgen, lägg på ytterligare på måndag och ta på tisdag. Inom- och utomhus: ES-metoden Utomhus på tak och fasad: ES-metoden, se www.takcare.se. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp. -5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca + 3°C. Pris: 2 995 SEK/3X5 LITER DUNK

BESÖK BUTIKEN

ES+, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie, för känsliga ytor på museum, K-märkta antikvariska ytor, den snabba för färg på puts, färgspill och klotter, 2×5 liter

Art.nr: 7637-005(2×5 lit)

ES+ löser snabbt första lagret, den snabba prestationskemikalien inne och ute, 2×5 liter. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Applicera koncentrerat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från väggar inomhus och från metalltak utomhus, samt klotter och färgspill. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 15 min- 4 tim. (24 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid. Artikel nr: 7637.

ES +(PLUS), TVÅSTEGSAPPL

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES+, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES+ använder du både inom- och utomhus, på tex. gips, puts, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES+ innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp eller borste . Pris: 1 079 SEK/2X5 LITER PLASTDUNK

BESÖK BUTIKEN

ES +, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie, för känsliga ytor på museum, K-märkta antikvariska ytor, den snabba för färg på puts, färgspill och klotter, 3×5 liter

Art.nr: 7637-005(3×5 lit)

Miljöanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och torrskrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning).

ES +(plus) FÄRGLÖSARE FÖR FÄRG PÅ PUTS, FÄRGSPILL OCH KLOTTER.

Akryl-Alkyd-Epoxi-Linoljefärg för antikvariska ytor, lim- och färglösare. Artnr: 7637. Får ej spädas ut.

|Notera att kalkfärg är icke organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden|

ES + är en avancerad användarvänlig prestations kemikalie.

Färgborttagning inom- och utomhus, med ES  och ES-metoden ger rätt miljöanpassade yta inför ommålning. 2-stegs flödig applicering på alla ytor. Verkningstid inunder lätt statiskt laddad plastfolie, vi rekommenderar 3M Maskeringsfilm Hand Masker.

ES +(PLUS), TVÅSTEGSAPPL

ES +, den avancerade färglyftaren inne och ute. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning, lager efter lager av olika typer av färger som ligger på varandra.

Applicera koncentrat i torra förhållanden: Airless högtrycksspruta,  från 200 bar för sprutning två gånger; airless sprutning för tjockare och jämnare applicering. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres efteråt OMGÅENDE med vatten.

Handverktyg, pensel jämnt och mycket flödigt., i torra förhållanden, använd pensel som spackelspade, flödigt/ jämnt i två steg på vertikal yta. Lyfter färg från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inomhus och utomhus. Verkningstid; 30 min- 24 tim. (48 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid, dock positivt för slutresultatet.

Byggnadsvård trä: Hälso- och miljöanpassning av yta inför ommålning. För användning inom- och utomhus.

Och för bästa resultat, elektriskt laddad plastfolie utanpå som fäster själv.

Arbeta icke in i ytan, lägg bara på flödigt.  Vertikalt: lägg  på 2 ggr med 10-60 minuter emellan. Ytan ska bli klibbig för att nästa lager ska fästa utanpå.

Kapsla in det gamla för din och andras säkerhet.

ES ska lösa allt organiskt ytskydd.

Testa alla ES produkterna för Din unika yta. Vad ligger inunder?

Vi bjuder på varuprover av ES, ES +, ES 1, ES 2 och ES 3. 0707880320. info@takcare.se

|ES +  ändrar icke pH värde. |

|ES +  är biologiskt nedbrytbar.|

|ES +  skadar icke rostskydd på metall|

|ES +  etsar ej modernt glas, testa om gammalt. Ej plexiglas.|

|ES +  åtgång från 0,3 l/ m² /lager.|

Kalkyl för fastighet: 0,6-0,9 l/ M² /= 2-3 omgångar.

|ES +   Verkningstid: 15 min-48 timmar, norm. 24 tim.

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter. ES + använder du på material som tex. gips, puts, vissa plaster under rätt omständighet, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES + innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, alla linoljefärger, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-3 komponent epoxifärger, tex. billack. Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan.

Viktig inplastning:

Statiskt laddad plastfolie, helst 3M Hand Masker, alt. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis ovanpå inför verkningstid. Ingen intryckning på plastfolien med händer, den ska sätta sig själv.

Avspolning och Slutavsköljning: Skölj efteråt med varmt vatten från vattenslang, eller med grov svamp, borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster.

Alla sörjrester kan lyftas bort med varmt vatten i svamp.

Alt. om lämpligt, vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

Vinkla eventuell flatstråle åt det håll där färgen redan avlägsnats. Putsfasad: varmvatten och terassborste, Homex el. Mäster. .

Plåttak; Skjuva med hetvatten flatstråle Kent 1018s-1020s el. 200-300 bar, 15-18 l/min, 70-90*C på/utefter takfalsen.

När hela ytan är bearbetad, görs skonsam anpassad slutavsköljning uppifrån och ned..

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

Även på metalltak tas den upplyfta färgen om hand för avfallshantering i papperssäckar. Alltså plåttak utan högtryckspump om möjligt för miljön!     

Skyddsutrustning och Teknisk data: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Förtjockad gulaktig vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:1,09 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Innehåller n-Butylpyrrolidon.

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Märkning: Varning   

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB på hemsida.

Avled vattnet från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller. www.arbetsmiljoforum.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen och lägg på extra på måndag, ta tisdag! / cg

Miljö: Avfallshantering av den gamla färgen till behållare/ tillsluten sopsäck, papper med plastinsida för hämtning tillavfallshantering miljöavfall      = tex blyvitt!!! www.alsglobal.se/

Avled vattnet från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

www.alsglobal.se/  www.arbetsmiljoforum.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen och lägg på extra på måndag, ta tisdag! / cg

Pris 1 789 SEK/3X5 LITER PLASTDUNK

BESÖK BUTIKEN