TILL HÅLLBARHET OCH OMHÄNDERTAGANDE

–   Kapsla in 

–   Lös upp

–   Avfallshantera

Förr inför ommålning. Farlig torrskrapning med tex. blyvitt i damm och upphettning med farliga ångor. Du utsattes för farliga ämnen, som bly i färg, asbest i golvlim, frätande spackel eller allergiframkallande konserveringsmedel i vattenburna färger.

Nu med ES-METODEN, (vi skickar gratis medel/varuprover och folie) dvs. miljöanpassning till rätt yta. Innebär varlig, lager efter lager, användarvänlig borttagning, styrd färglyftning av allt organiskt gammalt ytskydd på alla typer av ytor inför ommålning från rätt underlag till hållbarhet. Du kapslar in allt med ES-METODEN, med omhändertagande av farligt material. Verkningstider med självhäftande statiskt laddad plastfolie utanpå. Den svenska välbeprövade metoden har sedan ett 20-tal år använts till de känsligaste ytorna i landet, se ”tips & råd”. ES-METODEN ingår också sedan många år vid utbildning till Kulturmålare i Sverige;

Efter skjuvning, är nu den gamla färgen en inkapslad trögflytande massa, färdig för omhändertagande med avfallshantering! Miljöanpassning av gammalt ytskydd till rätt yta som underlag för rätt ytskydd. Du slipper farligt damm, farliga ångor, bly eller konserveringsmedel och har nytt giftfritt ytskydd med lång hållbarhet och Du har gott samvete med den gamla färgen väl omhändertagen.

arbetsmiljoforum.se        alsglobal.se info@takcare.se 0046 707880320

https://www.amazon.se/3M-handmasker-avancerad-maskeringsfilm-Maskeringsfilm/dp/B000ELV3W4/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=handmasker+3m&qid=1604258134&sr=8-1