ES +, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie, för känsliga ytor på museum, K-märkta antikvariska ytor, den snabba för färg på puts, färgspill och klotter, 25 liter dunk.

Art.nr: 7637-025

ES + löser snabbt första lagret, den snabba prestationskemikalien inne och ute, 25 liter. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning).Applicera koncentrerat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från väggar inomhus och från metalltak utomhus, samt klotter och färgspill. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 15 min- 4 tim. (24 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid. Artikel nr: 7637.

ES +(PLUS), TVÅSTEGSAPPL

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES +, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES + använder du både inom- och utomhus, på tex. gips, puts, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES + innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp, borste el. från vattenslang. För att efteråt undvika problem med fuktig yta; vänta inte med anpassad rensning av medel och material med varmvatten. Om hetvatten vattenhögtryck ute, minst en halv meter till träfibrer. Inomhus eller utomhus på tak och fasad: ES-metoden, se www.takcare.se. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp. -5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca + 3°C. Pris: 3 669 SEK/25 LITER PLASTBEHÅLLARE.

BESÖK BUTIKEN