En totalrenovering av byggnaden från 1880-talet gjordes. CD Snickeri tog hand om träinredningen, avfärgade med ES tunn i färgkar.
ES skadar icke ligninet i träet. Du tar lager efter lager om Du vill.