TEGELFASAD OCH TRÄINREDNING,#kapslainlyftuppavfallshanteramiljö.

0
723
Östermalms Saluhall efter tre års renovering. ES-metoden har använts inne på allt trä och ute på putsfasad.
En totalrenovering av byggnaden från 1880-talet gjordes. CD Snickeri tog hand om träinredningen, avfärgade med ES tunn i färgkar.
ES skadar icke ligninet i träet. Du tar lager efter lager om Du vill.
EStunn i kar på all träinredning