FRITIDSBÅT

 

TEL. MOBILE +46 070 745 62 01

EMAIL & SKYPE ID: malerikonsultkarneke@gmail.com

Här används ES 4, på andra båtar ES och ES 2, men gemensamt ES-metoden.

ES 4, användarvänlig prestationskemikalie. Neutral icke frätande färglösare utan behov av miljömärkning. Med ES-metoden till rätt yta. ES 4 används till borttagning av giftig båtbottenfärg, tex VC 17 .
5 liter räcker normalt till 26 fot (8meter) båtbotten.
Artnr 7642.


Inget behov av miljömärkning, angriper under lång tid icke gelcoat, tjock neutral färglösare, inget behov av neutralisering , 1-stegsapplicering på vertikal yta. Även för K-märkt miljö. Löser upp ny och gammal färg i torr miljö.
Kan ta epoxi med lång verkningstid, tex på flygplan.
ES 4 används även till byggnadsvård tex innervägg, färgspill, klotter.
Färgborttagning på flygplansaluminium.
Får ej spädas ut.
Se hemsidan om ytor som på fritidsbåt och flygplan. Har lång öppentid. Använd över helgen vid lägre temperatur som +5*C. Aktivera lite måndag och ta tisdag.
Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden.
ES 4 är en färgborttagare utan behov av miljömärkning som med tid kan lösa allt från plast och oljefärger, till linoljefärger och epoxi, inne och ute.
kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.
|ES 4 ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall|
etsar ej modernt glas, gör testyta om gammalt. Gäller naturligtvis ej plexiglas.|


APPLIKATION, FLÖDIGT:
Ingen bearbetning av färgyta. Medlet ska bara appl. tjockt jämnt utanpå Önskad filmtjocklek är ca 150% av det färgskikt som ska bort.:
Pensla på flödigt, använd då penseln som spackelspade. Låt folien sätta sig själv mot båtbotten, ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 meter.
Om större yta, använd airless högtrycksfärgspruta med min 200 bar i ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres efteråt omg. med vatten. Vår erfarenhet är behov av minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.
INPLASTNING: se dokument hemsidan
Vårt kända varumärke ES-metoden som sedan år 2002 hanterar allt organiskt ytskydd, innebär att Du använder statiskt laddad plastfolie utanpå under verkningstid, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm. Ev. Scotch Blue 2090, Tesa ( Bauhaus) el Stokvis (Jula). Nödfall till mindre yta, plastfolie från COOP.
FÖRBEREDELSE:
Skyddsglasögon och lämpliga nitrilhandskar som Du slänger efter dagens slut. Skydda känslig natur.
Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar. Växter skall skyddas och/eller sköljas noga vid och efter applikationen.
.
VERKNINGSTID: Låt verka i 24 till 48 timmar (normtid 24 tim).
Gör tester med gratisprover inför jobbet för att säkerställa bästa tid vid flöde, mängd och temperatur.
ÅTERAPPLIKATION:
När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det upplösta färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid.


FÖRSIKTIG SKJUVNING mekaniskt av den upplösta färgen nedifrån och upp. Använd anpassat verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster.
Lyft plastfolien allt eftersom uppåt. All gammal lösgjord färg ska tas om hand.
OMHÄNDERTAGANDE AV FÄRG, MILJÖ:
Giftig upplöst båtbottenfärg måste först försiktigt skrapas ned i en behållare för hämtning till avfallshantering.
Slutavsköljning med anpassad svamp med varmvatten
INFÖR OMMÅLNING: Tvätta av ytan med varmvatten i anpassad svamp.
Åtgång: 0,3-1,0 liter/kvm, beroende av antal appliceringar.
Teknisk data:
Gulaktig färg, kan variera. • Emballage: 1 eller 5 plastdunk eller 20 liters plasthink. • Densitet:1,05 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • • Innehåller 2-butoxietanol, dimetylglutarat, dimetylsuccinol.
Förvaring och hållbarhet:
Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.
MILJÖASPEKTER:
Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.
Märkning: Oklassificerad www.arbetsmiljoforum.se/
Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan. www.alsglobal.se/
ES 4 är en ytterst miljöanpassad produkt, men tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!


För att undvika cancer skyddar man sig mot UV strålar. Varför uppsöka solen när man ska hålla sig ifrån den…

Ett svar på ”FRITIDSBÅT”

  1. By browsing or contributing to thematic forums in search of knowledge, you will definitely come across a question or statement regarding diet buy cialis online without a prescription In patients being treated for infertility, Tamoxifene EG should not be re started unless there is a compelling alternative explanation for their thrombotic event

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.