VARSAM FÄRGBORTTAGNING PUTSFASAD ÅR 1860

Många gånger väntar man för länge med en färgborttagning det som händer då är att den underliggande putsskiktet löses upp och blir till sand. Det betyder att din fasadputs har ingen bärighet. Då finns inget annat alternativ än att ta bort all puts på fasaden och putsa upp helt ny fasad. Bästa miljö vid skonsam färglyftning– Kapsla in- Miljö avfallshantera– Bästa hållbara utveckling

BYGGNADSVÅRD   Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute      

 •  
 • Lämpligt tex på äldre fastigheter där fin puts eller fasadstuckatur ska bevaras och där påverkan på omgivande miljö ska minimeras.
 • Inför OMMÅLNING AV PUTSFASAD, miljöanpassning av yta, testa medel, varje yta kan med underliggande färger vara är unik. Färgborttagning i en stegspåläggning med ES 2 eller eventuellt behov av ES i  två stegspåläggning.
 • ES 2 är extra förtjockad så att den hänger kvar direkt och kan appliceras i ett steg (1) ! Tex. upplösning av plast- eller oljefärg, inkl linoljefärg från mineral putsad fasad och därefter varsam bortskjuvning med anpassad skrapa. Dosering: koncentrat.
 •  med manuell skjuvning via anpassad skrapa eller hetvatten flatstråle. 
 • Utgå från följande beskrivning efter jobb med ES 2 (7640-xxx);   Exempel på arbetsbeskrivning vid 10*C på ytan:
  Täck in ytor och känslig vegetation som inte skall undergå färgborttagning, spärra av arbetsområdet.
 • 1.Applicera ES 2,  rikligt och jämnt med airless färgspruta, behov ca 200 bar, nedifrån och upp.
 • 2.Låt verka  2- 24 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Verkningstiden kan variera avsevärt på fastigheten, bla. beroende av vindar och soltillgång.
 • 3.Applicera ES 2 igen nedifrån och upp.
 • 4.Plasta nu in enligt anvisning med statiskt laddad plastfolie, helst 3M Hand Masker, folien smiter åt kring ES produkten och putsytan. Om stora bubblor, halv meter eller mer, punktera folien.
 • 5. låt verka  i  ytterligare 72 timmar under statiskt laddad plastfolie. ES 2 har nu fått verka totalt i  3-4 dagar. Lyft plastfolien allteftersom och skjuva av med tex. Olfa Skrapare XSR-600.
 • 6.Slutavsköljning rester med tex. Kent högtryckstvätt och hotbox, 270 bar/15 liter/minut. Den är bäst för detta ändamål, lätthanterlig tryckjustering med två lansar, hetvattenflatstråle 60-62*C, fräscht munstycke. OBS! avstånd från 200 mm. Ytterst viktigt med skicklig hantering av högtryckspistol, att du kan anpassa rörelsemönster och avstånd efter ytans känslighet.
 • Om behov, avsluta med manuell skrapning av det innersta lagret.
 • Miljöaspekter: Alla ES produkter är biologiskt nedbrytbara.  Märkning:  Hälsoskadlig, farligt vid förtäring.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad innan 1970. Läs www.arbetsmiljoforum.se/      www.alsglobal.se/
 • Destruktion/farligt avfall till miljöstation?  Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex.
 • I övrigt, förslutna rester i behållare och hämtning till miljö avfallsanläggning.
 • Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men filtrera eller avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar.           
 • Effektiv miljöanpassad färglyfning från putsfasad.
 • Miljöanpassade och användarvänliga prestationsprodukter.
 • Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,
 • Varför takcare  inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet. Christer Grenbäck, 070 7880320

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.