TILL RENGÖRINGSGRAD 1 PÅ PLÅT- TAK OCH FASAD

 

https://takcare.se/pdf/
 • Utan att med vattenpenetrering/ vattenblästring skada det känsliga rostskyddet.
 • Du lyfter fram helt oskadd metallyta   –  tex. helt rent plåttak i alla väderstreck.
 • :  Färglyftning intakt inför ommålning till Rengöringsgrad 1 med ES produkt.  Testa de fyra, ES, ES +, ES 1 eller ES 2, men ”normalt” ES-1 på plastisol eller nyare ytskydd på plåttak och plåtfasad, men ES kan krävas om färglagning med 2-komponent har skett. Testa själv! Användaranpassade och skonsamma medel, skadar inget rostskydd, miljöanpassad  färgborttagning från, t.ex.  plåttak och plåtfasad.
  • Enkel arbetsbeskrivning:
 • Intäckning av ytor och känslig vegetation som inte skall undergå färgborttagning, spärra av arbetsområdet.
 • Spruta ut ES produkt koncentrat med airless högtrycksfärgspruta, min 200 bar, medlet ska ligga jämnt och flödigt på ytan. Om Du inte har spruta, pensel som används som spackelspade/ långhårig roller. Ombesörj noggrant resulat; ymnigt och flödigt på ytan inför verkningstig.
 • Verkningstid, 1-17 timmar, behov från 1 tim. vid 40*C/ 3 tim vid 20*C /7 till 7 timmar vid 7*C.
  • Skjuvning, mekanisk skjuvning eller vattenskjuvning. Skrapa eller flatstrålemunstycke, temperatur 45 – 90*C  och -300 bar. Anpassa tryck och avstånd munstycke till yta, efter underlag, vid hetvatten rekommenderar vi högtryckstvätt  Kent 200-270 bar, 15-18 liter/minut + Kent hotbox. För att undvika intorkning av medlet på tex. plåten, skölj omgående av med varmvatten ur kran efter färglyftningen. Ev uppruggning, slipsvamp, målartvätt eller utblandad RENO14. Sköljning och torkning.
 •    antingen mekaniskt med skrapa Inga färgflagor på marken.

 • eller med hetvatten flatstråle            Begränsat med skräp på marken.
 • ——————————————————————————————————
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad innan 1970. 
 • Destruktion/farligt avfall till miljöstation?  Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. www.alsglobal.se/www.arbetsmiljoforum.se
 • Ta för vana, förslutna rester i behållare och hämtning till miljö avfallsanläggning.
 • Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men filtrera eller avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar. Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,
 • Filtrera ht-vatten i sandbädd / avled från dagvattenbrunn.       
 • I övrigt, förslutna sopenheter och hämtning till miljöavfall. Christer Grenbäck, +46 070 7880320
         
                                                                              
Skoltaket inan sprutapplicering av ES 1.
Resultatet efter behandling med ES-metoden och ES 1. Helt oskadd metall dvs inget förstört rostskydd som det blir med andra metoder