Omsorg om hästar med ES-Metoden

Hästboxar
Miljöriktig färglyftning av epoxi färg med ES och ES-Metoden.
Förbehandling till rätt yta med ES av hästboxar inför ommålning med diffusionsöppen färg.