Miljöriktigt färgbad

0
98
Varsam färglösning
Färgkar. Inför hållbarhet.
Bly till farligt avfall
Omhändertagande, bly och arsenik är exempel på farligt avfall från gamla färger. Hämtas och avfallshanteras miljö.