Till rätt miljö med ES-Metoden

Om Du utsätts för upphettning eller farliga ämnen, som bly i färg, asbest i golvlim, frätande spackel eller allergiframkallande konserveringsmedel i vattenburna färger. Du kan ha farlig torrskrapning med damm och upphettning med ångor. Du kan utsättas för konserveringsmedel i tex. vattenburna färger som orsakar allergier.

Varsam färglyftning med ES-Metoden.

Miljöåtgärd.

Kapsla in allt med ES-Metoden, vårt varumärke, den användarvänliga och miljöanpassade metoden med omhändertagande av farligt material. Den svenska välbeprövade metoden har sedan ett 20 tal år använts till de känsligaste ytorna i landet, inkl. tex Nordiska museet, Nationalmuseum och Vasamuseet.

Miljöanpassning = varsam färgborttagning av dålig och farlig färg på yta till rätt underlag för att med nytt underlag kunna uppnå giftfri och säker hållbarhet.

Inkapsling av farliga färger med ES-Metoden.
Inkapsling.
På väg till omhändertagande.
Omhändertagande miljöavfallshantering med ES-Metoden.

ES-Metoden ingår sedan många år vid utbildning till Kulturmålare i Sverige;

–   Kapsla in 

–   Lös upp

–   Avfallshanteramiljö

Efter skjuvning är det nu en inkapslad trögflytande massa, klar för avfallshantering!

Med ES-METODEN – Du slipper eld, farligt damm, farliga ångor, bly eller konserveringsmedel.

arbetsmiljoforum.se        alsglobal.se

Du har nu hälsoanpassad miljö genom vårt varumärke;

ES-Metoden från Takcare
Vårt varumärke:
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt Du vill, för att uppnå den yta Du vill ha. Tex till perfekt linoljefärg eller till trärent. Eller spara den innersta ytan av historiskt intresse.

takcare.se

Information om ES-Metoden
Den anpassningsbara färgborttagningsmetoden som är både hälso- och miljöanpassad.