Med rätt teknik förstör Du inte den känsliga ytan.

0
486
Hästboxar
Färglyftning av epoxi färg med ES_1 och ES-Metoden, samt sköljning med hetvatten 65 grader C och max 350 bar.
Skjuvning eller skjuvtöjning uppkommer av att två skjuvkrafter verkar parallellt med snittytan, med hetvatten flatstråle 60-90*C eller anpassad mekanisk skrapa.
Olfa skrapan
Den anpassningsbara Olfa skrapan med olika med olika längder och lätt utbytbara högkvalitets skärstål.
hetvatten flatstråle
Kallvattenhögtryckspump + brännare/ hotbox . Vi rekommenderar Kent vars ht. pistol är enkel att hantera med upphettning vid arbetsplatsen med hetvatten 30-200 mm avstånd munstycke till yta i stället för med mekanisk skrapa, flatstråle hetvatten 60-90 *C, på takplåt/fasadplåt är behovet vatten, 200 – 350 bar och 15-23 liter/ minut. (längre avstånd max 500 bar och 28 liter/ minut ger snabbare skjuvning)
Hetvattentvätt flatstråle efter ES_1 Omhändertagande av vatten med tungmetaller.
Skonsam och effektiv förutsättning för skjuvning med ES-Metoden är hetvatten/60-90*C ur flatstrålemunstycke200–350 bar och 15-23 liter/minut.:
Prestationskemikalier:
EStunn, ES, ES+, ES1, ES2, ES3 eller ES4 och verkningstid, se respektive produktblad på hemsidan www.takcare.se
Skosamt till Rengöringsgrad 1
Den miljöanpassade färglyftaren ES1 har helt utan att påverka rostskyddet direkt lyft färgen av 1-4 lager till Rengöringsgrad 1 inför ommålning.