ES-Metoden i Gamla Stan


ES-Metoden i innertak
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgES- ESmetoden-Rosenbad-Horsal-takcare
Analys färger av Per Karneke, malerikonsultkarneke@gmail.com.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpg; Fönsterrenovering på Kammarrättens Hus var första objekt med ES-Metoden.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgES-Metoden i närbild på Kammarrättens Hus.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpg År 2003 gjordes de första fönsterrenoveringarna av larsson-ornmark.se
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpg Trapphus vid slottskyrkan.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpg Rikssalen, innertaket, sex lager färger till år 1754, lars.sandberg@sosmalerikonsult.se
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgRikssalen med ställning inför ommålning.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgGamla spröda linoljefärger som åtgärdas varsamt med ES-Metoden och nya linoljefärger.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgFyra clickskrapor användes efter ES med 24 timmars verkan.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpg
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgHär ersattes sex lager gamla hårda linoljefärger med nya diffusionsöppna linoljefärger.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpg12 meter upp ovanpå ställningen inunder Rikssalens innertak.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgDär uppe gjordes den fantastiska ommålningen med ES-Metoden och ES som förbehandling.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpg

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpg lars.sandberg@sosmalerikonsult.se
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgBlyinfattat glas med ES-Metoden.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgRegeringens Rosenbad med ES-Metoden och ES.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgStuckaturer i Rosenbad inplastade ovan ES som får verka ca 24 timmar. Skrapas sedan varsamt med bla plastknivar.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgErsta kyrka är en av alla kyrkor som underhållits med ES-Metoden.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgStadshuset i Stockholm gjordes samtidigt inne i undertak kontor och på fönstren ute i omgångar.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgGustaf Vasa kyrka vid Odenplan i Stockholm, den femte största i landet. Fönstren gjordes av BDF och ytor inne av L&Ö.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgGustaf Vasa kyrka; Här visar Lars Sandberg hur ES-Metoden fungerar, Du kan hantera lager efter lager, här med ES, +46 705282855
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgAlternativ användning, ES+ eller den miljöriktigaste ES4. Vid fönsterrenovering kan det vara olämpligt använda plastfolie, då det kan flyga iväg och sätta sig på annan yta.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är ES-METODEN-10.jpgDessa fönster förbehandlades med ES-Metoden i Gamla Stan på Riddarholmen i Stockholm redan år 2003.
Fönsterrenovering, Stadshuset
Fönsterrenovering med ES-METODEN och ES, vid samtidig kontorsverksamhet i Stockholms Stads utrymmen. Samtidigt pågår underhåll av innertak med ES +.
Du ser hur nästa yta ser ut och anpassar färglösningen efter det.
Stadshuset står inte i Gamla Stan men det får representera alla fönsterrenoveringar som sker med ES och ES-Metoden i Stockholm sedan år 2003.
Färglösning till rätt underlag för hållbarhet.
Ytskydd - Takcare
Stockholms Slott

070 7880320, info@takcare.se, www.takcare.se