Affärsidè för framtiden

De neutrala och icke frätande, utan miljöanpassade ES produkterna, som icke ändrar pH värdet på ytan. Du behöver ingen neutralisering utan kan direkt måla, och naturligtvis med diffusionsöppen giftfri färg för lång hållbarhet.
Inga kommentarer behövs, här behövs ES-metoden med ES, ES1, ES2 eller ES4. Du gör alltid test med de gratisprover Du får av återförsäljaren eller av oss, alla gör jobbet men på olika sätt. Vilken väljer Du? Du använder statiskt laddad plastfolie utanpå, se hemsidan hur Du gör.
ES-Metoden med ES i Rikssalens innertak, Stockholms Slott.
+7*C och 7 timmars verkningstid
Testa alltid minst tre ES produkter för Din unika yta innan jobbet.
Residenset byggt 1860. Här låg 3 lager ”plastfärger” och därunder 15 lager linoljefärger.

ES-METODEN är nu komplett med prestationskemikalier. Med ES4 har vi det som saknades för anpassning till ny färg i alla områden, inne och ute, denna produkt är så miljöriktig att den inte ens kräver miljömärkning! Alltså inget utropstecken.

Med ES-Metoden kan Du lyfta färgen med handen


  Affärside’n är att vi tillhandahåller den metod och medel med vars hjälp ni får rätt yta som förutsättning för nytt diffusionsöppna ytskydd, bästa hållbarhet

1.      – Med hjälp av biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt ytskydd. ES medlen förväntas icke påverka lignin i trä, har så icke skett sedan år 2002.
2.      – Vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar också i ytskydds konferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
3.      – ES-metoden också den ojämförligt billigaste och skonsammaste metoden att uppnå rätt underlag inför ny hållbar miljöanpassad ommålning.
4.      …TILL HÅLLBARHET!


www.takcare.se. https://shop.takcare.se.        
Christer Grenbäck
kapsla in, lyft upp, ta hand om massan i anpassad tillsluten förvaring innan miljö- och avfallshantering. www.arbetsmiljoforum.se/www.alsglobal.se/  hållbar miljöutveckling med ES-METODEN !

Bly tas om hand direkt från putsfasaden i hinkar som tidigare innehöll ES2. Låses in i container och hämtas till avfallssortering miljö.
Miljöanpassad färgborttagning till hållbarhet
Miljöanpassad färgborttagning till hållbarhet