FÄRGLYFTNING ES-METODEN

Statiskt laddad plastfolie av fabrikat 3M, Tesa elle Stokvis ingår i ES-Metoden. Vi rekommenderar 3M Handmasker.
Rikssalen Stockholm Slott med ES-METODEN.
Med det miljöanpassade medlet ES, lager efter lager. Sex gamla hårda lager med linoljefärger ned till 1754, lyftes skonsamt upp och togs om hand till miljöavfall.
 • ES-METODEN TILL RÄTT UNDERLAG FÖR HÅLLBARHET OCH OMHÄNDERTAGANDE TILL MILJÖAVFALL.
 • Du lyfter varsamt bort alla typer av organiska ytskydd med ett steg eller två steg. Såväl akryl, linoljefärg som epoxi från puts, trä ( rör ej ligninet), betong, sten och metall som aluminium.
 • Sju egna icke frätande prestationskemiska medel som icke ändrar ytans pH-värde. Inget behov av neutralisering. vårt varumärke ”ES-METODEN”  med färglyftarna ES TUNN (färgbad), ES, ES +, ES 1 (två steg) samt ES 2, ES 3 och ES 4 (ett steg). Biologiskt nedbrytbara prestationskemikalier.
 •  
 • Miljöanpassad Byggnadsvård – ES inför ommålning av fönsterkarmar vid fönsterrenovering,  på plåttak lyfter vi färgen i ”skinn” med ES 1, på putsfasad löser Du upp färgen med ES 2 eller ES 3 och skrapar av den utan att förstöra putsen. Du behåller tex gammal K-märkt puts , trävägg förbehandlar Du med ES eller ES 2, går in till rätt underlag förutsättning för nytt hållbart ytskydd. Innertak, innervägg, ES + löser upp endast plastfärgen, färg på stuckatur med ES, golv, epoxi med ES, billack med ES, fritidsbåt med ES 2 och ES 4, flygplan ES + och ES, saluhall träinredning i behållare med EStunn, etc.
 • Förbehandling inför ommålning med hälso-, miljö-och användarvänliga prestationskemikalier
 •  
 • Vi är nu kompletta. Med ES 4 har vi det som saknades för färganpassning i alla områden, inne och ute, så miljöanpassat medel att det inte ens kräver miljömärkning!
 • affärside’n är att vi tillhandahåller den metod och medel med vars hjälp ni får rätt yta som förutsättning för nytt bästa hållbara nya giftfria ytskydd.
 •  
 • Du bestämmer själv vilka färglager som ska bort.
 • – Du styr färgborttagningen med flöde, temperatur, tid och rätt anpassat verktyg för skjuvning.
 • – med hjälp av biologiskt nedbrytbara ES produkter binder du gammalt, ofta farligt ytskydd. ES medlen förväntas icke påverka lignin i trä,  har så icke skett sedan år 2002.
Skjuvning med anpassat mekaniskt verktyg av upplöst färg med ES eller ES_2 från yta av gammal hård sprucken färg eller fel typ av färg.
Fönsterrenovering med ES-Metoden och ES på Riddarholmen i Kammarrättens Hus, Gamla Stan, Stockholm.
Miljöanpassad färgborttagning med ES-Metoden och ES_2 eller ES_3, till rätt underlag för ommålning av putsfasad utan att förstöra putsen.

Alla skyddade ytor från solens UV-strålar är historiskt unika. Vi levererar ES-METODEN, ett koncept med omhändertagande till miljöavfall och miljöanpassade prestationskemikalier, borttagningsmedel som löser och lyfter lager efter lager, anpassat för Din hälsa och ytans hållbarhet. ES-Metoden är miljöanpassad, biologiskt nedbrytbar och flampunkt över 100 *C, fungerar så att den kapslar in allt organiskt material med ES produkt. Varuprover och plastfolie för Dina tester kan även erbjudas hos våra återförsäljare och hos Takcare, se ”kontakt”. Tillsammans med miljöanpassning, för längsta hållbarhet på alla organiska ytor med ES-Metoden, och oss med Takcare, förbättrar vi förutsättningarna för att Ni ska lyckas med Ert projekt i organisk byggnadsvård.

Engagerade entreprenörer med kraft att genomföra väljer oss. Det är några sammanfattande ord om oss som arbetar med Takcare. Vi är inte bara ett företag i mängden utan vi har nyckeln till Er framgång, ES-Metoden, vår snabba, 5-7 ggr snabbare, namngiven entreprenör, se video, än upphettning, och unika metod med omhändertagande av tex. farliga färgrester, som tog tio år att metodiskt arbeta fram tillsammans med fabrik och några entreprenörer, som grundaren Christer Grenbäck lanserade för ett antal år sedan! Färgborttagning lager efter lager, renovering, miljö, klimat, miljöanpassat, miljövänligt. Du har kontroll på vad Du löser upp, skikt efter skikt. Du kan stanna på rätt underlag för hållbarhet hos det nya ytskyddet, eller lämna kvar lager av historiskt intresse. Med ES-Metoden kan man kontrollera och övervaka skicket på gammalt trä från 1700 talet, 18 lager färg på putsfasad från 1860, finns några sprickor? Vi är engagerade människor som råkar veta väldigt mycket om just de sakerna.

Med ES-METODEN till rätt underlag för kommande hållbarhet.
Möjlighet till miljöanpassad färgborttagning lager efter lager med ES-Metoden
Färgborttagning skonsamt lager efter lager med ES-METODEN.
ES och ES-Metoden i Rosenbad, Stockholm.
IM000307.JPG
Omhändertagande uppe på plåttaket, till miljöavfall.

Man slipper förstörande upphettning och penetrering av tex. fastighet och den gamla färgen, under rätt statiskt laddade plastfolie och omhändertagande av gammalt ytskydd till miljöhantering. Efter att du applicerat den valda miljöanpassade produkten efter egna tester av ES produkter och verkningstid, kan du enkelt avlägsna den gamla färgen från dess yta och sedan avfallshantera den. För dig med allergiproblem och eksem kan du känna dig trygg i användandet av Takcares ES produkter.

Vi är specialister som är övertygade om att riktigt bra konsulting inte behöver vara komplicerad. Tvärtom. Genom att vi arbetar nära våra kunder och kollegor löser vi tillsammans problem på smarta och smidiga sätt. Vår lyhördhet gör att kunden slipper generella standardlösningar och tillsammans med våra strategiska partners kan vi utveckla lösningar som våra kunder faktiskt behöver. Tack vare våra gemensamma resultat har vi kunnat hjälpa människor som verkligen behöver vår hjälp. Tillsammans skapar vi värde med ES-Metoden.

Gammal färg
ES-METODEN, omhändertagande av gammal, ofta giftig färg.
Upplyft färg
Färglyftning med ES 1 till intakt färgskinn.
Soppåse i papp för omhändertagande.
ES-Metoden, soppåse i papper med plastinsida för omhändertagande av gammal giftig färg.
ES_4 är framtagen för att miljöanpassat skjuva bort de giftiga båtbottenfärgerna från fritidsbåtar. Produkten är helt miljövänlig, och utan utropseken, se produkt- och säkerhetsdatablad här på sidan. ES_2 löser också miljöanpassad . ES-Metoden innebär också omhändertagande till miljöavfall av all farlig färg. Kontakta Per Karneke här ovan för mer information.
ES-Metoden och ES
 • – förutsättning för längsta organiska ytskyddstid åstadkommes genom att anpassa yta rätt med ES medel inför applicering av ny kvalitetsfärg.
 • – vi har ett nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och leverantörer. Vi deltar också i ytskyddskonferenser och större forskningsprojekt finansierade av EU.
ES och ES-Metoden, epoxi löses upp på trägolv utan att påverka träet.

hållbar miljöutveckling med ES-METODEN !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.