ES-METODEN ! GER RESULTAT EFTER TVÅ MINUTER!

0
1074

https://www.amazon.se/3M-handmasker-avancerad-maskeringsfilm-Maskeringsfilm/dp/B000ELV3W4/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=handmasker+3m&qid=1604258134&sr=8-1

Med ES-METODEN kapslar Du in gift tex. blyvitt, lyfter upp och miljö avfallshanterar. Färgborttagning av tex. epoxifärg på betonggolv eller flygplansaluminium. ES produkt är icke frätande, ändrar icke pH värde, ES är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall| etsar ej modernt glas. Byggnadsvård inne och ute, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie. Får ej spädas ut.

Gör testyta om riktigt gammalt glas. Gäller naturligtvis ej plexiglas som ej fungerar ihop med ES-METODEN. Gör testtid på plast.

FÖRBEREDELSE UTRUSTNING: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Enkla billiga nitrilhandskar slänges efter dagens slut. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur. Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar. Högtrycksfärgspruta till ES medlet, min 200 bar för tak och pensel för övriga ytor.

Metoden används även av antikvarie/konservator på K-märkta antikvariska ytor. löser gammal åldrad, giftig, färg, färglager efter färglager. Du bestämmer rätt yta. Ytor som träfönsterkarmar gipsinnertak, träfasad, bilkaross, flygplan, giftiga båtbottenfärger. Mao färglösare ES produkt och ES-METODEN till rätt yta inför nytt hållbart ytskydd.

ESMETODEN fungerar genom att man kapslar in allt organiskt ytskydd, tex. färgen som ska bort, efter att du inför verkningstid applicerat ES produkten flödigt, jämnt och plastat in. Sedan kan du enkelt skjuva färgen från dess yta och sedan lämna resterna till avfallshantering. www.alsglobal.se/

För dig med allergiproblem och eksem kan du känna dig trygg i användandet av Takcares produkter.

Varuprover och plastfolie för Dina tester kan även erbjudas hos återförsäljare och hos Takcare. Så Du själv får uppleva vad som finns inunder på just Din unika yta. Kanske oskadad linoljefärg på tredje plats? Du kan då kanske utgå därifrån med det nya ytskyddet.

INPLASTNING:

Plasta in yta så Du ligger ett dygn före. Gör den inte för stor när Du är ovan, 2-6 kvm?

Arbeta icke in! som när Du målar, tvärtom, ES produkt ska ligga flödigt och tjockt utanpå, görs enklast med pensel som används som spackelspade, höger/vänster etc.

Använd alltid om möjligt statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm.(länk här ovan) Detta är den lättaste, behov i undertak  Ev. Scotch Blue 2090 med tejpen i kanten, också från 3M, Tesa från tex. Bauhaus eller Stokvis från Jula.

Rätt inplastning med tunn statiskt laddad plastfolie;

1.Fäst tex. upp statiskt laddad plastfolie från 3M (Alcro butik), Tesa ( Bauhaus) eller Stokvis ( Jula), här 3M Scotch Blue på rulle innan applicering av medel.

Hur du plastar på stående yta om du är ensam? Inplastning är viktigt för ES-METODENS funktion. Denna folie finns i bredd ca 60, 120 och 251 cm . Om fri yta på vägg till tak, välj 251 cm. Fäst upp den statiskt laddade plastfolien inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla. Sätt billig silvertejp från Amazon/ Clas Ohlson/ Biltema, ovanpå maskeringstejpen så det håller. Fäst upp rullen med papptejp, rullen kvar där under applicering av ES produkt.

2.Applicering av medel. ES ska vara lika flödigt på ytan som när du hällt ut den. Mao ingen utdragning av medlet.ES, ES + och ES 1 appliceras i två steg. ES 2, ES 3 och ES 4 i ett steg. Det första lagret ska bli klibbigt för att det andra ska kunna fästa, 10-60 minuter emellan. Den ovane brukar applicera alltför tunt och ojämnt,

3.När du efter den flödiga appliceringen, ska dra ut plastfolien i 45 grader ända ned, och låta den laddade plastfolien själv fästa mot ES produkten. Dra försiktigt ut och ned, hela i detta fall 251 cm, 3M Handmasker Maskeringsfilm fäst med silvertejp där uppe som håller emot. För att undvika luftblåsor, håll ut hela folien med tapetborsten, låt den själv fästa statiskt mot ES produkten på väggen. OBS! Ingen manuell intryckning som förstör det flödiga och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om större blåsor på vägg än 0,5 meter, punktera med nål. Fäst ”silvertejp” tätt runt om den inplastade ytan mot regn och vind. Mot regn: Tejpa extra tätt och hållbart längst upp, ovanpå tejpen med ”silvertejp” eller liknande. Du har nu vädersäker applicering för verkningstid. Normalt ingen inplastning på plåttak.

Om behov vid fönsterrenovering, självhäftande plastfolie, bredd 300 mm, plastfolien häftar, används för mat, vi har fått tips om bra laddning på folie från COOP. 

ES produkt påverkar även färg inne i tex trä. Intorkad ES produkt inne i trä ska sitta kvar. Det löses icke upp av kommande ny färg. Mao ingen åtgärd för intorkad ES. Avsluta med lätt anpassad skrapning och svamp med vatten. Allt löst ska bort. Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-METODEN. ES  är en miljö och användarvänlig färgborttagare som löser allt från plast och oljefärger, till linoljefärger och epoxi. Kan användas på de flesta underlag exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä. Har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in. ES ”lyfter” allt organiskt som vi testat, och ES 1 är färglyftare som går ned och jobbar mellan underlag och grundfärg. Du ser kanske inte att ES 1 jobbar eftersom den inte ”kokar”.|

APPLIKATION: ES, ES +, och ES 1 appliceras rikligt/ ymnigt i två steg med 10-60 minuter emellan. Ytan ska bli klibbig så nästa lager hänger kvar. ES 2, ES 3 och ES 4 appliceras ymnigt i ett steg. Medlet ska appliceras tjockt utanpå, med pensel, borste eller långhårig roller, inte bearbetas in i ytan! Inte arbetas in. Även högtrycksfärgspruta från 200 bar fungerar. Spruta på med airless högtrycksfärgspruta i ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel. Om pensel, använd den som spackelspade. Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv mot den dåliga färgen på väggen. Ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 m.

VERKNINGSTID: Låt verka i 15 minuter-96 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Gör test efter 24 timmar med gratisprover inför jobbet i olika väderstreck för att konstatera bästa tid vid flöde och temperatur.

ÅTERAPPLIKATION: När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid.

Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Alla sörjrester och löst ska bort.

SKONSAM EFFEKTIV SKJUVNING efter verkningstid: Anpassa rätt kvalitetsverktyg! Skjuvning på puts och slät metall mekaniskt med Olfa Skrapare XSR300-600. Övrigt känsligt med Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling eller micro skrapa. Använd om lämpligt strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. 

Skjuvning på metall, hetvatten flatstråle 200-500 bar, om behov av vattenhögtryck på metall, (inget vattenhögtryck för skjuvning på annat än intakt metall) vi rekommenderar i så fall Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med max 50 mm till yta och 30-45 graders vinkel.

SKÖLJ I SVAMP OCH OMHÄNDERTAGANDE:

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Miljöaspekter: Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan tvätta av ytan med anpassad svamp och kommunalt varmvatten. Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller..|

Märkning: Varning www.arbetsmiljoforum.se/www.alsglobal.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!e day. Was it worth it? Of course, it was!

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt. Skölj efteråt med varmt vatten i anpassad svamp alternativ vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp. När hela ytan utomhus är avskrapad görs slutavsköljning uppifrån och ned med varmvatten i slang. Om högtryckstvätt, använd hetvatten, Kent 350/18 med minst 500 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber. Risk finns för vatteninträngning och 2 veckors torktid. Åtgång: 1 liter räcker till 4-6 m². Notera, vid sköljning ute, inget behov av högtrycksvatten, men om Du föredrar, max arbetstryck 500 bar och min 1000 mm från munstycke till yta.

Omhändertagande till miljöhantering av färgskinn efter ES-METODEN och ES 1.
Han lyfter färgen från plåttaket med färglyftaren ES 1.
Plåttaket räddas med ES-METODEN inför ommålning efter tidigare misslyckade försök med vattenblästring.
Färglyftning till Rengöringsgrad 1 över hela plåttaket.
Inför ommålning med ny färg för hållbarhet.