Statisk inplastning med ES-Metoden från Takcare

Header logotype ES-metoden Takcare 2020 trademark
Isoleringen tog eld vid upphettningen.
Så kan det se bli när man inte använder ES-Metoden. Här fönsterrenovering där isolerings ullen tagit eld sedan man gått hem.

A. Bättre vätning B. Mindre lukt C. Väderskydd

Inplastning
Inplastning med statiskt laddad plastfolie.
Den miljöanpassade ES-Metoden inne och ute till rätt underlag för diffusionsöppen hållbarhet
  1. Du kapslar in gift tex. blyvitt, lyfter upp och miljö avfallshanterar.
Gustaf Vasa kyrka och ES-METODEN
Täta latexfärger som lades på på 1980 talet talet tas nu varsamt bort.

Snabb miljöanpassad standard för hållbarhet efter ommålning på rätt underlag

Förutsättning; TEMP, FLÖDE, TID
Åtgärd; KAPSLA IN, LYFT UPP, AVFALLSHANTERA

Snabbt till rätt underlag för hållbarhet och ta lätt hand om den gamla färgen.

För bästa resultat använd alltid mycket tunn elektriskt laddad, statisk maskeringsfilm, den fäster mot nästan samtliga ytor. Dock inte lämpligt till stora plåttak med plastfolie som kan flyga iväg ! Taken som gett vårt företags namn förbehandlas enkelt utan folie med färglyftare ES1. Färglyftaren också utmärkt till putsfasad.

Den bästa spänningen, tunnaste och lättaste folien är 3M Hand Masker (3M maskeringsfilm), behov till undertak alt. folie 3M Scotch Blue på rulle till vägg, eller motsv. Tesa; Easy Cover Premium / Universal eller Stokvis. Till tester som undantag mindre statisk från Coop, dock enbart till tester med tejp runt om.

Sju glasvagn
Skonsam borttagning av epoxi från känd vagn.
ES-Metoden från Takcare
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt för att uppnå den yta Du vill ha.

1.Träfasad: Fäst upp tex. upp 3M Scotch Blue som rulle under takfot innan applicering av medel.

2. Applicering av ES ska vara lika flödigt på ytan som när du hällt ut den på horisontell yta.

3.Dra försiktigt ut hela folien. Du fäster folien med silvertejp där uppe som håller emot.

4. Verkningstid, se produktblad.

Möjlighet att ta lager efter lager
Att ta ett till flera lager möjliggör att uppnå rätt underlag för hållbarhet.

Plastfolie – Handmasker

Ta fram gamla fräscha ytor så här. Ger resultat efter två minuter

Bästa miljö vid skonsam färglyftning– Kapsla in – Miljö avfallshantera – Bästa hållbara utveckling

Färgborttagning av tex. epoxifärg på betonggolv eller flygplansaluminium.  Får ej spädas ut.

Gör testyta om riktigt gammalt glas. Gäller naturligtvis ej plexiglas som ej fungerar ihop med ES-METODEN. Gör testtid på plast.

FÖRBEREDELSE UTRUSTNING: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Enkla billiga nitrilhandskar slänges efter dagens slut.

Metoden används även av antikvarie/konservator på K-märkta antikvariska ytor. löser gammal åldrad, giftig, färg, färglager efter till rätt yta inför nytt hållbart ytskydd.

ES-METODEN fungerar genom att man kapslar in allt organiskt ytskydd, tex. färgen som ska bort, efter att du inför verkningstid applicerat ES produkten flödigt, jämnt och plastat in. Sedan kan du enkelt skjuva färgen från dess yta och sedan lämna resterna till avfallshantering. www.alsglobal.se/

För dig med allergiproblem och eksem kan du känna dig trygg i användandet av Takcares produkter.

Varuprover och plastfolie för Dina tester kan även erbjudas hos återförsäljare och hos Takcare. Så Du själv får uppleva vad som finns inunder på just Din unika yta. Kanske oskadad linoljefärg på tredje plats? Du kan då kanske utgå därifrån med det nya ytskyddet.

INPLASTNING:

Plasta in yta så Du ligger ett dygn före. Gör den inte för stor när Du är ovan, 2-6 kvm?

Arbeta icke in! som när Du målar, tvärtom, ES produkt ska ligga flödigt och tjockt utanpå, görs enklast med pensel som används som spackelspade, höger/vänster etc.

Använd alltid statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm. Detta är den tunnaste och lättaste, behov i undertak  Ev. Scotch Blue 2090 med tejpen i kanten, också från 3M, Tesa från tex. Bauhaus eller Stokvis från Jula.

Rätt inplastning med tunn statiskt laddad plastfolie;

1.Fäst tex. upp statiskt laddad plastfolie från

2.Applicering av medel. ES ska vara lika flödigt på ytan som när du hällt ut den på horisontell yta.

3.När du efter den flödiga appliceringen, ska dra ut plastfolien i 30-45 grader ända ned, och låta den laddade plastfolien själv fästa mot ES produkten. Dra försiktigt ut och ned, 251-270 cm,

Om behov vid fönsterrenovering, självhäftande plastfolie, bredd 300 mm, plastfolien häftar, används för mat, vi har fått tips om bra laddning på folie från COOP. 

Skonsam färgborttagning av träytor dec-feb av nf Måleri, vinterinplastat med värmare

ES produkt påverkar även färg inne i tex trä. Intorkad ES produkt inne i trä kan sitta kvar. Det löses icke upp av kommande ny färg. Mao ingen åtgärd för intorkad ES. Avsluta med lätt anpassad skrapning och svamp med vatten.

APPLIKATION EFTER TEST

ES, ES +, och ES 1 appliceras rikligt/ ymnigt i två steg med 10-60 minuter emellan beroende av temp.

OLIKAVERKNINGSTID AV DE OLIKA ES PRODUKTERNA

Låt verka i 15 minuter-96 timmar beroende på temperatur +7*C – 35*C, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Gör test efter 3 timmar med gratisprover inför jobbet i olika väderstreck för att konstatera bästa tid vid flöde och temperatur.

ÅTERAPPLIKATION

När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras.

Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Alla sörjrester och löst ska bort.

SKONSAM EFFEKTIV SKJUVNING

Efter verkningstid: Anpassa rätt kvalitetsverktyg! Använd om lämpligt strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. 

Skjuvning på metall, hetvatten flatstråle 200-500 bar

VÅT SVAMP OCH OMHÄNDERTAGANDE:

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Ytterligare information i varje produkt- och säkerhetsdatablad, här på hemsidan. www.takcare.se

 www.arbetsmiljoforum.se/www.alsglobal.se/

ES-Metoden från Takcare
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt för att uppnå den yta Du vill ha.
Avfallshantera i papperssäckar med plastinsida
Soppåse i papp för omhändertagande.
Soppåse i papper med plastinsida för omhändertagande av gammal giftig färg.
Omhändertagande, hämtas av beställd bil till avfallshantering.