ES-Metoden med ES produkterna är 5-7 ggr snabbare än den gamla metoden, den riskabla och farliga upphettningen av färg.

0
2590

Header logotype ES-metoden Takcare 2020 trademark

Statisk inplastning med ES-Metoden från Takcare

A. Bättre vätning B. Mindre lukt C. Väderskydd

  1. Du kapslar in gift tex. blyvitt, lyfter upp och miljö avfallshanterar.
Gustaf Vasa kyrka och ES-METODEN
Täta latexfärger som lades på på 1980 talet talet tas nu varsamt bort.

Snabb miljöanpassad standard för hållbarhet efter ommålning

Förutsättning; TEMP, FLÖDE, TID
Åtgärd; KAPSLA IN, LYFT UPP, AVFALLSHANTERA

Snabbt till rätt underlag för hållbarhet och ta lätt hand om den gamla färgen.

För bästa resultat använd alltid mycket tunn statisk maskeringsfilm, den fäster mot nästan samtliga ytor. Dock inte lämpligt till stora plåttak med plastfolie som kan flyga iväg ! Taken som gett vårt företags namn förbehandlas enkelt utan folie med färglyftare ES 1. Färglyftaren också utmärkt till putsfasad.

Den bästa spänningen, tunnaste och lättaste folien är 3M Hand Masker (3M maskeringsfilm), behov till undertak alt. folie 3M Scotch Blue på rulle till vägg, eller motsv. Tesa; Easy Cover Premium / Universal eller Stokvis. Till tester som undantag mindre statisk från Coop, dock enbart till tester med tejp runt om.

Sju glasvagn
Skonsam borttagning av epoxi från känd vagn.
ES-Metoden från Takcare
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt för att uppnå den yta Du vill ha.

1.Fäst upp tex. upp 3M Scotch Blue som rulle innan applicering av medel. Hur du plastar på stående yta om du är ensam? Detta är viktigt för ES-metodens funktion. Folien finns bla. i 60, 120 och 251 cm. Om fri yta, välj 251 cm. Fäst upp den statiskt laddade plastfolien inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla. Sätt billig silvertejp från Amazon/ Clas Ohlson/ Biltema, ovanpå maskeringstejpen så det håller. Fäst upp rullen med papptejp, rullen kvar där under applicering av ES produkt. När du efter den flödiga appliceringen, ska dra ut plastfolien i45 grader ända ned, och låta den laddade plastfolien själv fästa mot ES produkten.

2. Applicering av ES ska vara lika flödigt på ytan som när du hällt ut den på horisontell yta. ES, ES+ och ES1 appliceras i två steg. ES2, ES3 och ES4 i ett steg. Det första lagret ska bli klibbigt för att det andra ska kunna fästa, räkna med 10-60 minuter emellan. Tänk på att inte applicera för tunt och se till så ytan blir jämn.

3.Dra försiktigt ut hela folien. Du fäster folien med silvertejp där uppe som håller emot. För att undvika luftblåsor, håll ut hela folien med tapetborsten, låt den självfästa statiskt mot ES produkten på väggen. OBS! Ingen manuell intryckning som förstör det flödiga på ytan och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om större blåsor på vägg än 0,5 meter, ta hål med nål på folien. Fäst ”silvertejp” tätt runt om den inplastade ytan mot regn och vind. Mot regn: Tejpa extra tätt och hållbart längst upp, ovanpå tejpen med ”silvertejp” eller liknande, för att förhindra vatten att rinna in. Normalt ingen inplastning på plåttak. Om behov vid fönsterrenovering, självhäftande plastfolie, bredd 300 mm, plastfolien häftar, används för mat, vi har fått tips om bra laddning på folie från COOP. 

4. Verkningstid

Köp plastfolien tex här:

Plastfolie – Handmasker

Ta fram gamla fräscha ytor så här. Ger resultat efter två minuter

Bästa miljö vid skonsam färglyftning– Kapsla in – Miljö avfallshantera – Bästa hållbara utveckling

Färgborttagning av tex. epoxifärg på betonggolv eller flygplansaluminium. ES produkt är icke frätande, ändrar icke pH värde, ES är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall| etsar ej modernt glas. Byggnadsvård inne och ute, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie. Får ej spädas ut.

Gör testyta om riktigt gammalt glas. Gäller naturligtvis ej plexiglas som ej fungerar ihop med ES-METODEN. Gör testtid på plast.

FÖRBEREDELSE UTRUSTNING: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Enkla billiga nitrilhandskar slänges efter dagens slut. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur. Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar. Högtrycksfärgspruta till ES medlet, min 200 bar för tak och pensel för övriga ytor.

Metoden används även av antikvarie/konservator på K-märkta antikvariska ytor. löser gammal åldrad, giftig, färg, färglager efter färglager. Du bestämmer rätt yta. Ytor som träfönsterkarmar gipsinnertak, träfasad, bilkaross, flygplan, giftiga båtbottenfärger. Mao färglösare ES produkt och ES-METODEN till rätt yta inför nytt hållbart ytskydd.

ESMETODEN fungerar genom att man kapslar in allt organiskt ytskydd, tex. färgen som ska bort, efter att du inför verkningstid applicerat ES produkten flödigt, jämnt och plastat in. Sedan kan du enkelt skjuva färgen från dess yta och sedan lämna resterna till avfallshantering. www.alsglobal.se/

För dig med allergiproblem och eksem kan du känna dig trygg i användandet av Takcares produkter.

Varuprover och plastfolie för Dina tester kan även erbjudas hos återförsäljare och hos Takcare. Så Du själv får uppleva vad som finns inunder på just Din unika yta. Kanske oskadad linoljefärg på tredje plats? Du kan då kanske utgå därifrån med det nya ytskyddet.

INPLASTNING:

Plasta in yta så Du ligger ett dygn före. Gör den inte för stor när Du är ovan, 2-6 kvm?

Arbeta icke in! som när Du målar, tvärtom, ES produkt ska ligga flödigt och tjockt utanpå, görs enklast med pensel som används som spackelspade, höger/vänster etc.

Använd alltid om möjligt statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm.(länk här ovan) Detta är den tunnaste och lättaste, behov i undertak  Ev. Scotch Blue 2090 med tejpen i kanten, också från 3M, Tesa från tex. Bauhaus eller Stokvis från Jula.

Rätt inplastning med tunn statiskt laddad plastfolie;

1.Fäst tex. upp statiskt laddad plastfolie från 3M (Alcro butik), Tesa ( Bauhaus) eller Stokvis ( Jula), här 3M Scotch Blue på rulle innan applicering av medel.

Hur du plastar på stående yta om du är ensam? Inplastning är viktigt för ES-METODENS funktion. Denna folie finns i bredd ca 60, 120 och 251 cm . Om fri yta på vägg till tak, välj 251 cm. Fäst upp den statiskt laddade plastfolien inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla. Sätt billig silvertejp från Amazon/ Clas Ohlson/ Biltema, ovanpå maskeringstejpen så det håller. Fäst upp rullen med papptejp, rullen kvar där under applicering av ES produkt.

2.Applicering av medel. ES ska vara lika flödigt på ytan som när du hällt ut den på horisontell yta. Mao ingen utdragning av medlet.ES, ES + och ES 1 appliceras i två steg. ES 2, ES 3 och ES 4 i ett steg. Det första lagret ska bli klibbigt för att det andra ska kunna fästa, 10-60 minuter emellan. Den ovane brukar applicera alltför tunt och ojämnt,

3.När du efter den flödiga appliceringen, ska dra ut plastfolien i 45 grader ända ned, och låta den laddade plastfolien själv fästa mot ES produkten. Dra försiktigt ut och ned, 251-270 cm, 3M Handmasker Maskeringsfilm fäst med silvertejp där uppe som håller emot. För att undvika luftblåsor, håll ut hela folien med tapetborsten, låt den själv fästa statiskt mot ES produkten på väggen. OBS! Ingen manuell intryckning som förstör det flödiga och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om större blåsor på vägg än 0,5 meter, punktera med nål. Fäst ”silvertejp” tätt runt om den inplastade ytan mot regn och vind. Mot regn: Tejpa extra tätt och hållbart längst upp, ovanpå tejpen med ”silvertejp” eller liknande. Du har nu vädersäker applicering för verkningstid. Normalt ingen inplastning på plåttak.

Om behov vid fönsterrenovering, självhäftande plastfolie, bredd 300 mm, plastfolien häftar, används för mat, vi har fått tips om bra laddning på folie från COOP. 

Skonsam färgborttagning av träytor dec-feb av nf Måleri, vinterinplastat med värmare

ES produkt påverkar även färg inne i tex trä. Intorkad ES produkt inne i trä ska sitta kvar. Det löses icke upp av kommande ny färg. Mao ingen åtgärd för intorkad ES. Avsluta med lätt anpassad skrapning och svamp med vatten. Allt löst ska bort. Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-METODEN. ES  är en miljö och användarvänlig färgborttagare som löser allt från plast och oljefärger, till linoljefärger och epoxi. Kan användas på de flesta underlag exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä. Har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in. ES ”lyfter” allt organiskt som vi testat, och ES 1 är färglyftare som går ned och jobbar mellan underlag och grundfärg. Du ser kanske inte att ES 1 jobbar eftersom den inte ”kokar”.|

APPLIKATION

ES, ES +, och ES 1 appliceras rikligt/ ymnigt i två steg med 10-60 minuter emellan. Ytan ska bli klibbig så nästa lager hänger kvar. ES 2, ES 3 och ES 4 appliceras ymnigt i ett steg. Medlet ska appliceras tjockt utanpå, med pensel, borste eller långhårig roller, inte bearbetas in i ytan! Inte arbetas in. Även högtrycksfärgspruta från 200 bar fungerar. Spruta på med airless högtrycksfärgspruta i ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel. Om pensel, använd den som spackelspade. Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv mot den dåliga färgen på väggen. Ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 m.

VERKNINGSTID

Låt verka i 15 minuter-96 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Gör test efter 24 timmar med gratisprover inför jobbet i olika väderstreck för att konstatera bästa tid vid flöde och temperatur.

ÅTERAPPLIKATION

När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid.

Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Alla sörjrester och löst ska bort.

SKONSAM EFFEKTIV SKJUVNING

Efter verkningstid: Anpassa rätt kvalitetsverktyg! Skjuvning på puts och slät metall mekaniskt med Olfa Skrapare XSR300-600. Övrigt känsligt med Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling eller micro skrapa. Använd om lämpligt strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. 

Skjuvning på metall, hetvatten flatstråle 200-500 bar, om behov av vattenhögtryck på metall, (inget vattenhögtryck för skjuvning på annat än intakt metall) vi rekommenderar i så fall Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med max 50 mm till yta och 30-45 graders vinkel.

VÅT SVAMP OCH OMHÄNDERTAGANDE:

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Ytterligare information i varje produkt- och säkerhetsdatablad, här på hemsidan. www.takcare.se

 www.arbetsmiljoforum.se/www.alsglobal.se/

ES-Metoden från Takcare
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt för att uppnå den yta Du vill ha.