ES-METODEN FÄRGLYFTNING UTAN VIBRATIONER

#kapslainlyftuppavfallshantera #lagerefterlagerdubestämmer
Lyft upp den täta färgen med ES-metoden och undvik mögel. Dessutom orsakar Du inga vibrationer med ES-metoden.
Tät färg betyder att fukt/ånga inte kan vandra ut. Färglyftning med ES-metoden av två komponent färg utan vibrationer. Tät två komponent färg kan orsaka mögel.