ES-METODEN K-MÄRKT PÅ HARPSUND

#kapslainlyftuppavfallshantera #lagerefterlagerdubestämmer
Skonsam färgborttagning med ES-metoden och ES samt ES +
Test med ES och ES + i ES-metoden, verkningstid.
Färgborttagning med ES-metoden skonsamt till rätt nivå inför ommålning.

ES+, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie, för känsliga ytor på museum, K-märkta antikvariska ytor, den snabba för färg på puts, färgspill och klotter, 2×5 liter

Art.nr: 7637-005(2×5 lit)

ES+ löser snabbt första lagret, den snabba prestationskemikalien inne och ute, 2×5 liter. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Applicera koncentrerat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från väggar inomhus och från metalltak utomhus, samt klotter och färgspill. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 15 min- 4 tim. (24 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid. Artikel nr: 7637.

ES +(PLUS), TVÅSTEGSAPPL

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES+, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES+ använder du både inom- och utomhus, på tex. gips, puts, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES+ innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp eller borste . Pris: 1 079 SEK/2X5 LITER PLASTDUNK

BESÖK BUTIKEN