FASAD VINTER

0
400
Färgborttagning med ES med vinterskydd under vintern minus 20*C. Blåklassad känd fastighet.
Cafe Lyran frå år 1867 vinter