ES-Metoden, hälsoanpassad förbehandling inför ommålning.

0
124
ES-Metoden med ES, omfattande, del efter del märks upp, antikvarisk miljöanpassad ytterst skonsam färgborttagning på 1700 tals metall i de blyinfattade fönstren