SNABBT

ES-Metoden från Takcare
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt för att uppnå den yta Du vill ha.

Anpassad färgborttagning med vår miljöanpassade skjuvningsmetod på hög vertikal putsfasad med okänd bredd;

Vår erfarenhet: Avverkningskapaciteten med ES-metoden,  jämfört med upphettning är enligt entreprenören Dennis Pajala, 073 5741107, vid borttagning av 18 färglager på putsfasad.  Ytterst 3 lager plastfärg, därefter 15 lager av alkydfärger, och det innersta från 1859, är linoljefärg:

Den förkastliga upphettningsmetoden:                                  0,23 meter / dag

Mao. ES-Metoden med ES produktena är 5-7 ggr snabbare än den gamla metoden, den riskabla och farliga upphettningen av färg.

ES, ES+, ES1, ES2 och ES4, tillverkas i Uppsala och är naturligtvis tillåtna av Kemikalieinspektionen. Att arbeta med en kemilösning är den ojämförligt billigaste och skonsammaste lösningen.

Vi har även EStunn för snabb skonsam avfärgning på gammalt plåttak, och till Rengöringsgrad 1 och i tillslutet anpassat färgbad.

Information om ES-Metoden
Färgborttagningsmetoden som är både hälso- och miljöanpassad