Innertak, slätt eller stuckatur.

0
155
lager efter lager
ES, lager efter lager till rätt underlag, förutsättning för ny giftfri diffusionsöppen färg som andas till framtiden.
Rikssalen
6 lager, lager efter lager med ES och ES-Metoden, omhändertagande av giftiga färger.
Rikssalen
ES. Kapsla in lyft upp miljöavfallshantera.
Rosenbad stuckaturer
Färgborttagning på stuckaturer, regeringens Rosenbad.
Färg från 1754 i Rikssalens innertak.
1754, flera lager av gamla linoljefärger med ES, kapslas in, löses upp, omhändertagande.