ES-METODEN: PULVERLACK FRÅN ALUMINIUM

ES 2, ES + och ES 1 har använts. Kund Rikard Nilsson 073 5310305, riknil86@gmail.com

väljer ES +, färg från färg, och flatvattenstråle till lätt skjuvning och lyftning, alternativt ES 1 och färglyftning, allt direkt.

Färgborttagning inför hållbar yta. Byggnadsvård inne och ute, färgspill, klotter, färg från färg, tex innervägg.

Färglösare ES + och ES-metoden till rätt yta. Miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie.

ES + 2-stegsapplicerings färglösare tar färg från färg , icke frätande, för K-märkt Avlägsnar gammal åldrad färg.

Får ej spädas ut. Färgborttagning av .tex 2-komponent färg på flygplansaluminium. Artnr 7637.

ES + löser färglager efter lager, från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inom- och utomhus. Se hemsidan om övriga ytor som på fritidsbåt och flygplan. Har lång öppentid.

Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden.

ES + är en miljö och användarvänlig färgborttagare som löser allt från plast och oljefärger, till linoljefärger och epoxi.

kan användas på de flesta ytor exempelvis betong, glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.

används på K-märkt antikvarisk yta, ”lyfter” både plast- och oljefärg och tex. lim.|ES + ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall|

etsar ej modernt glas, gör testyta om gammalt. Gäller naturligtvis ej plexiglas.|    

INPLASTNING: se dokument hemsidan

Vårt kända varumärke ES-metoden som sedan år 2002 hanterar allt organiskt ytskydd, innebär att Du använder statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm.( online under ES-metoden på hemsidan)  Ev. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis.

FÖRBEREDELSE:

Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar. Växter skall skyddas och/eller sköljas noga vid och efter applikationen.

Om tex. vägg ska avfärgas, fäst plastfolien ovanför ytan som ska avfärgas, i rullen inunder takfoten.

APPLIKATION:

Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, med högtrycksspruta, pensel eller borste,  inte bearbetas in i ytan!

Spruta på med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar i ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. Vår erfarenhet är minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

Om pensel, använd den som spackelspade. När man bygger upp en skikttjocklek vid 600 my måste man på vertikala ytor applicera produkten i två omgångar. Spruta först 250 my, låt verka 10-60 minuter beroende av temp, 10- 40*C, när klibbig yta, applicera igen och bygg upp.                            

Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv mot den dåliga färgen på väggen. Ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 meter.

VERKNINGSTID: Låt verka i 4-24 timmar( normtid 4 tim) beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Gör tester med gratisprover inför jobbet för att uppnå bästa tid vid flöde och temperatur.

ÅTERAPPLIKATION:

När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid.

Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Alla sörjrester ska bort.

SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Skjuvning på metall, vattenhögtryck,

vi rekommenderar i så fall Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle 30-45 grader, nära med max 50 mm till yta.

SKÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE:

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

Skölj efteråt med varmt vatten i anpassad svamp alternativ vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

När hela ytan utomhus är avskrapad görs slutavsköljning uppifrån och ned med varmvatten i slang.

Om högtryckstvätt, använd hetvatten, Kent 350/18 med minst 500 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber. Risk finns för vatteninträngning och 2 veckors torktid.

Åtgång: 1 liter räcker till 4-6 m².

Teknisk data:

Förtjockad gulaktig vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:1,09 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt>90*C  • Innehåller Dimetylglutarat.,n-butylpyrrolidone, gamma-butyrolacton, dimethyl succinate, dimethyl adipate

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Miljöaspekter:

Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering och sedan tvätta av ytan med varmvatten i anpassad svamp.

Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, medformbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

Märkning: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet! Du kanske inte ska använda vatten, ta bara vatten i svamp som vi gör inomhus.