Färgborttagning på fritidsbåt av plast, trä eller aluminium.

0
679
ES-Metoden från Takcare
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt för att uppnå den yta Du vill ha.

ES4, Användarvänlig prestationskemikalie. Neutral färglösare helt utan behov av miljömärkning. Men löser värsta giftiga båtbottenfärgen med ES-metoden till rätt underlag. ES4 används till borttagning av tex. fernissa och giftig båtbottenfärg, tex International VC 17 . Låt verka ytterligare ett dygn till i verkningstid jmfr de andra ES produkterna.

Inget behov av miljömärkning, angriper under lång tid icke gelcoat, tjock neutral färglösare, inget behov av neutralisering, 1-stegsapplicering på vertikal yta. Även för K-märkt miljö. Löser upp ny och gammal färg i torr miljö.

5 liter räcker normalt till 26 fot (8meter) båtbotten.

Artnr 7642.

ES4 kan med lite längre verkningstid ta epoxi, tex på flygplan.

Lyft plastfolien allt eftersom uppåt. All gammal lösgjord färg ska tas om hand.

OMHÄNDERTAGANDE AV FÄRG, MILJÖ:

Giftig upplöst båtbottenfärg måste först försiktigt skrapas ned i en behållare för hämtning till avfallshantering.

Slutavsköljning med anpassad svamp med varmvatten

INFÖR OMMÅLNING: Tvätta av ytan med varmvatten i anpassad svamp.

Åtgång: 0,3-1,0 liter/kvm, beroende av antal appliceringar.

Teknisk data:

MILJÖASPEKTER:

Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

Märkning: Oklassificerad    www.arbetsmiljoforum.se/

Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

ES4 är en ytterst miljöanpassad produkt, men tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Fritidsbåt med giftig båtbottenfärg
Nu har vi ES4, inte ens miljömärkt. Den löser lätt upp den giftigaste båtbottenfärgen Vc17.
ES_4 löser giftig båtbottenfärg
ES4 används till borttagning av tex. giftig båtbottenfärg kontakta Per Karneke +46707 456201, malerikonsultkarneke@gmail.com. Per på bilden, andningsskyddet är mot den farliga färgen.