Giftig båtbottenfärg

ES_4 löser giftig båtbottenfärg
ES4 används till borttagning av tex. giftig båtbottenfärg kontakta Per Karneke +46707 456201, malerikonsultkarneke@gmail.com. Per på bilden, andningsskyddet är mot den farliga färgen.
Bly till farligt avfall
ES-Metoden, bly är exempel på farligt avfall från gamla färger som nu naturligtvis avfallshanteras.
ES-Metoden från Takcare
Den miljöanpassade färgborttagningsmetoden som skonsamt upplöser eller lyfter upp det eller de färgskikt för att uppnå den yta Du vill ha.
Bly i färg
Mycket farlig gammal färg, här bly som tas omhand i samma hinkar som ES4 produkt varit i, låses in varje dag i kontainer och hämtas av servicebil fvb miljö avfallshantering.
Statiskt laddad plastfolie.
Inkapslat.

ES4, Miljöriktig användarvänlig prestationskemikalie. Neutral färglösare helt utan behov av miljömärkning.

Men ändå löser ES4 den giftigaste båtbottenfärgen med ES-metoden till rätt underlag för rätt ommålning.

ES4 används till borttagning av tex. fernissa och giftig båtbottenfärg, tex International VC 17 . Låt verka ytterligare ett dygn till i verkningstid jmfr de andra ES produkterna.

Inget behov av miljömärkning, angriper under lång tid icke gelcoat, tjock neutral färglösare, inget behov av neutralisering, 1-stegsapplicering på vertikal yta. Även för K-märkt miljö. Löser upp ny och gammal färg i torr miljö.

5 liter räcker normalt till 26 fot (8meter) båtbotten.

Artnr 7642.

MILJÖASPEKTER: Omhändertagning i stängd behållare till avfallshantering.

Bly i färg
Mycket farlig gammal färg, här bly som tas omhand i samma hinkar som ES4 produkt varit i, låses in varje dag i kontainer och hämtas av servicebil fvb miljö avfallshantering.

Skrapa av och ta hand om direkt i behållare, förvara låst tills hämtning för avfallssortering.

Märkning: Oklassificerad    www.arbetsmiljoforum.se/

Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

ES4 är en ytterst miljöanpassad produkt, men tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Fritidsbåt med giftig båtbottenfärg
Nu har vi ES4, inte ens behov av att vara miljömärkt, dvs märkt med ”!”. Den löser lätt upp den giftigaste båtbottenfärgen Vc17.
Kontaktlim 40 år, lätt med ES-Metoden.

Omhändertagande till miljöavfall
Total borttagning av färg, helt utan penetrering.