Golv, effektiv o skonsam upplösning av golvbeläggning.

0
132
Upplösning av epoxi med ES-Metoden.
Epoxi från betonggolv
Färgborttagning på golv av tvåkomponent färg helt utan vibrationer, tex vid äldreboende och golvrestaurering