INFÖR OMLACKERING BIL

ES, Den avancerade. Färgborttagning för hållbar yta.
Byggnadsvård inne och ute, färg efter färg, Du
bestämmer bästa yta. Ev. stanna av historiskt intresse.
Tex. innertak o träfasad.
Färglösare ES och ES-metoden till rätt yta.
Miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie.
ES, 2-stegsapplicerings färglösare, icke
frätande,avlägsnar gammal giftig, åldrad färg hos
konservator och för K-märkt på antikvarisk yta.
Får ej spädas ut. Färgborttagning av .tex epoxifärg på
flygplansaluminium. Artnr 7636.

ES löser färglager efter lager, från tex. hela fastigheten,
som golv, vägg, tak inom- och utomhus. Se hemsidan om
övriga ytor som på fritidsbåt och flygplan.
Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke
för ES-metoden.


ES är en miljö och användarvänlig färgborttagare som
löser allt från plast och oljefärger, till linoljefärger och
epoxi. Kan användas på de flesta ytor exempelvis betong,
glas, kakel, metall, mineral, puts, tegel och trä.
har en lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka
under en längre tid utan att torka in.
”Lyfter” både plast- och oljefärg och tex. lim. |ES ändrar
icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar | skadar icke
rostskydd på metall|
etsar ej modernt glas, gör testyta om gammalt. Gäller
naturligtvis ej plexiglas.|
INPLASTNING: se dokument hemsidan
Vårt kända varumärke ES-metoden som sedan år 2002
hanterar allt organiskt ytskydd, innebär att Du använder
statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker
maskeringsfilm.( online under ES-metoden på hemsidan)
Ev. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis.
FÖRBEREDELSE:
Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter
behov. Skydda känslig natur.
Täck/ skydda ytor där färgen skall vara kvar. Växter skall
skyddas och/eller sköljas noga vid och efter applikationen.
Om tex. vägg ska avfärgas, fäst plastfolien ovanför ytan som
ska avfärgas, i rullen inunder takfoten.


APPLIKATION:
Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, med
högtrycksspruta, pensel eller borste, inte bearbetas in i
ytan!
Spruta på med airless högtrycksfärgspruta min 200 bar i ett
tjockt och jämnt skikt på ytan. Munst id 17-21, spridn. 50-60
gr. Ht-slang rengöres omg. med vatten. Vår erfarenhet är
minst Graco modell 795 eller liknande. Packningarna i
sprutan måste tåla lösningsmedel.
Om pensel, använd den som spackelspade. När man
bygger upp en skikttjocklek vid 600 my måste man på
vertikala ytor applicera produkten i två omgångar. Spruta
först 250 my, låt verka 10-60 minuter beroende av temp, 10-
40C, när klibbig yta, applicera igen och bygg upp. Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv mot den dåliga färgen på väggen. Ingen intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 meter. VERKNINGSTID: Låt verka i 24-48 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Gör tester med gratisprover inför jobbet för att uppnå bästa tid vid flöde och temperatur. ÅTERAPPLIKATION: När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid. Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Alla sörjrester ska bort. SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Skjuvning på metall, vattenhögtryck, vi rekommenderar i så fall Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med max 50 mm till yta. SKÖLJNING OCH OMHÄNDERTAGANDE: Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt. Skölj efteråt med varmt vatten i anpassad svamp alternativ vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp. När hela ytan utomhus är avskrapad görs slutavsköljning uppifrån och ned med varmvatten i slang. Om högtryckstvätt, använd hetvatten, Kent 350/18 med minst 300 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber. Risk finns för vatteninträngning och 2 veckors torktid. Åtgång: 1 liter räcker till 4-6 m². Teknisk data: Viskös vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt>90C • Innehåller n-Butylpyrrolidone, 2-(2-
butoxietoxi) etanol
Förvaring och hållbarhet:
Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.
Miljöaspekter:
Om farliga ämnen i färgen vid färgborttagning tex. fasad bör
man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för
hämtning till avfallshantering och sedan tvätta av ytan med
anpassad svamp och kommunalt varmvatten.
Avled spillvatten från dagvattenbrunn genom flyttbar
behållare för hantering av sköljvatten, med formbar
absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala
myndigheter vilka lokala regler som gäller..|
Märkning: Varning www.arbetsmiljoforum.se/
Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig
ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- &
järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på
hemsidan. www.alsglobal.se/
Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.