ES-Metoden - Dunk - Takcare 2020
Färgborttagning av gammal linoljefärg med ES och ES-metoden på plåttak, Hertig Carls Paviljong, Drottningholms Slott-ES dunk- takcare

Hur tar man bort färg på tak, fasad och andra mineraliska ytor utan att skada miljön? Ta del av våra samlade kunskaper.

ES-MetodenMtrl-för-färgborttagning-med-ES - Takcare

– Metoden innebär att vi sprutar på ett miljöanpassat medel på ytan, låter det verka från 15 minuter till 48 timmar och sedan skalar av stora sjok som vi lägger i plastade papperssopsäckar alternativt blyvitt direkt i behållare som hålls inlåsta i väntan på hämtning för miljöhantering. Ingenting kommer alltså ut i miljön, berättar Christer Grenbäck

Det hela började 1994 när Christer Grenbäck såg hur kemikalier användes på Gripsholms slotts tak för att få bort gammal färg. Han skakade på huvudet och tyckte att högtryckspumparna för vattenblästring, som han själv sålde, var en överlägsen färgborttagningsmetod.

Nackdelen var att vattenblästringen bara klarade av att få bort färg på takytor med söderläge. På norrsidan fungerade det inte alls, även om 2 500 bar användes. Efter en demonstration av vattenblästring för Svensk Kärnkraftsindustri 1998 upptäcktes plastisk deformation på metallytan, trots att bara 700 bars tryck hade använts. Det blev en kalldusch för Christer Grenbäck. Han bad då en kund försöka ta fram ett miljöanpassat medel för Plastisol på plåttak. Vid den tidpunkten fanns medel som inte var speciellt trevliga att hantera.

De lyckades med det. Första testet skedde på Nacka Forum, med bra resultat. Sedan dess har ES-metoden vidareutvecklats med flera nya generationer. Idag använder Takcare sex olika miljöanpassade medel för de flesta olika situationer inom Byggnadsvård, inne på golv, vägg och tak,  ute på fasad och tak. Fungerar naturligtvis också till fordon, flygplan och fritidsbåtar.

– Vi kan helt skonsamt med användarvänliga medel, ta bort allt från akryl till tvåkomponent på gips, puts, trä, betong och metall som aluminium. 

Medlen heter ES, ES tunn, ES +, ES 1, ES 2 och ES 3.

Färgborttagning - ES-Metoden Takcare