ES 1, miljö- och användaranpassad färglyftare, prestationskemikalie för Rengöringsgrad 1 på hela plåttak och plåtfasad. ES 1 ger intakt färgskinn på metallen. Inga rester eller minimalt på marken, beroende av vald skjuvningsmetod, 25 liter

Art.nr: 7638-025

ES 1, färglyftaren ute för intakt ”färgskinn” för tak eller fasad. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning. Färglyftare för plast- och dispersionsfärg samt några linoljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Verkn.tid; 2-15 tim. 2 tim vid 40*C på ytan / 3,5 tim /20*C /7 tim vid10*C.. Art.nr: 7638

ES1 Färglyfning - ES-Metoden Takcare
Färglyftaren för plåt tak - ES-Metoden

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES 1, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES 1 använder du på material som tex. trä, sten, betong, aluminium inkl. metall. ES 1 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, några linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, borste el. från vattenslang. Arbetsbeskrivning: Applicera koncentrat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från tex. yttertak och yttervägg. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Plåttak: Se takcare.se för borttagning av Plastisol på plåttak på hemsidan, som produkten är framtagen för. ES 1 tränger då ned inunder grundfärgen och bryter vidhäftningen, varvid även toppfärgen lyfts. Eventuellt kokar den inte på ytan. Du ser därför inte när den är klar, kräver att du testar med metallspets. Packningarna i högtryckspump måste klara lösningsmedel. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 90*C. Inget vatten på yta där ES 1 verkar. Utomhus på tak och fasad: ES-metoden eller ES metoden, se www.takcare.se. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp: -5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca +3°C. Pris: 2 837 SEK/25 LITER DUNK

Efter ES 1. Inför ommålning med rätt ytskydd.

BESÖK BUTIKEN

Användarvänlig prestationskemikalie som löser och lyfter, färg och tex. lim, inom Byggnadsvård och känsliga ytor som museum, K-märkta, antikvariska ytor, 2×5 liter dunk.

Art.nr: 7636-005(2×5 lit)

ES, den avancerade färglyftaren inne och ute. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning, lager efter lager av olika typer av färger som ligger på varandra. Både färglösare och färglyftare. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Applicera koncentrat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inomhus och utomhus. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 30 min- 24 tim. (48 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid, dock positivt för slutresultatet. Artikel nr: 7636.

ES, TVÅSTEGSAPPL. DEN AVANCERADE FÄRGLYFTAREN INNE OCH UTE ES-Metoden

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES använder du på material som tex. gips, puts, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, alla linoljefärger, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-3 komponent epoxifärger, tex. billack. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp, borste el. från vattenslang. Arbetsbeskrivning: Om lämplig temp., låt ES verka över helgen, lägg på ytterligare på måndag och ta på tisdag. Inom- och utomhus: ES-metoden Utomhus på tak och fasad: ES-metoden, se www.takcare.se. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp. +5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca + 3°C. Pris: xxxx SEK/2X5 LITER DUNK

BESÖK BUTIKEN

ES+, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie, för känsliga ytor på museum, K-märkta antikvariska ytor, den snabba för färg på puts, färgspill och klotter, 2×5 liter

Art.nr: 7637-005(2×5 lit)

ES+ löser snabbt första lagret, den snabba prestationskemikalien inne och ute, 2×5 liter. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Applicera koncentrerat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från väggar inomhus och från metalltak utomhus, samt klotter och färgspill. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 15 min- 4 tim. (24 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid. Artikel nr: 7637.

ES +(PLUS), TVÅSTEGSAPPL

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES+, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES+ använder du både inom- och utomhus, på tex. gips, puts, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES+ innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp eller borste . Pris: 1 079 SEK/2X5 LITER PLASTDUNK

BESÖK BUTIKEN