INNERTAK

ES-Metoden i innertak
I Waldemarsudde, lager efter lager av ”plastfärger”, till rätt underlag för diffusionsöppen färg och hållbarnet.
Innertak från år 1905. Täck golvet med papper. Beskrivning här med ES. Men om osäkerhet testa också ett dygn med ES + (två steg) och ES 2 (en steg).

Förutsättning inomhus ca 20 *C; Ta bort det lösa. Applicera ES i två steg. Om större tak, och om Du har airless högtrycksfärgspruta, kapacitet min handpistol Graco 20 volt eller Airless 795. Annars, applicera med pensel, och använd den som spackelspade, Du vet vinkla vänster, höger. ES till fästlager. Vänta 15 minuter. Lägg på ES igen, nu flödigt arbetslager. 3M MaskingFilm ska nu upp mot ES som sitter i taket. Foliefilmen ska sätta sig själv med den elektriska laddningen som finns i folien. Inga händer mot taket. Om blåsor större än 500 mm, punktera med nål.
Om K-märkt innertak, som detta på Stockholms Slott, ta bara bort den färg som behövs, tex. lämna innersta lagret av historiskt intresse.
Inför ommålning.