ES-METODEN K-MÄRKT KYRKOR, INNE OCH UTE.

Varsam färgborttagning till rätt yta inför ommålning fönster ute, Bruske Delèr Fönster, bdf och Larsson & Örnmark Målerifirma AB inne.

Färgborttagning lager efter lager på inne på putsvägg med ES, Du bestämmer hur mycket som ska bort med ES-metoden, den stora Gustaf Vasa kyrka Stockholm.

Du bestämmer vad som ska lyftas bort med ES-metoden.
ES-metoden ute och inne samtidigt. Sofia Kyrka Stockholm. Antikvariska ytor med ES.
Färgborttagningen med ES-metoden under kalla förhållanden.
Och den statiskt laddade plastfolien igen med ES-metoden, färgborttagning lager efter lager det som behövs, lämna historiskt viktiga ytor.
Verkningstid i Sofia Kyrka Stockholm med ES under statiskt laddad 3M Hand Masker Maskeringsfilm.
Verkningstid med ES inunder statiskt laddad plastfolie.
ES-metoden innebär också denna statiskt laddade plastfolie vid färgborttagning, lager efter lager och omhändertagande av gammal giftig färg till miljöavfall.
Vass skrapa.
Pågående avskrapning inne med ES-metoden.
ES och ES-metoden på svåra ytor.
Fönsterrenoveringarna på Sofia Kyrka är sedan länge klara med hjälp av ES-metoden .
Stort behov av nytt ytskydd på metall, Plastisolen har krackelerat på kyrkans torn och tak.
Inför skonsam färgborttagning med ES-metoden och färglyftaren ES 1.
ES 1 sprutas på med min 200 bar, tex med airless högtrycksfärgspruta Graco 795.
Bearbetning av kyrktornets yta från arbetskorg.
Färglyftaren ES 1 är applicerad.
Färglyftaren ES 1 appliceras på taket.
Fönsterbleck behandlas med ES 1 får verka 1-17 timmar beroende på läge.
Alla metallytor efter tornet bearbetas nu med ES 1 och ES-metoden. Rengöringsgrad 1 på hela metallytan och helt oskadat rostskydd inför ommålning.

Tornet ommålat efter ES-metoden.
Taket ommålat efter förbehandling med ES-metoden och färglyftaren ES 1.
Ersta kyrka Stockholm skonsam färgborttagning med ES-metoden inne på väggar a Larsson och Örnmark och ute vid fönsterrenovering av Bruske Deler.

ANVISNINGAR, STUCKATUR VIA ROSENBAD.

Rosenbad med stuckatur som bearbetas med ES inunder statiskt laddad plastfolie

Du använder statiskt laddad plastfolie, välj 3M Hand Masker maskeringsfilm ev. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis. Ingen intryckning på plastfolien med händer, bara lugnt och metodiskt, folien ska sätta sig själv ovanpå medlet inför verkningstid.

https://www.fargvaruhuset.se/sv/articles/2.350.61293/3m-maskeringsfilm-till-handmasker?q=3M%20Maskeringsfilm%20till%20Handmasker

Inplastning, med rätt lätta folie, nödvändigt i innertak till bästa lösning på alla ytor utom stora yttertakytor. Om vägg, fäst plastfolien i rulle inunder takfoten, ovan ytan som ska avfärgas. Dra ut hela folien i 45 grader och låt den sätta sig mot den dåliga färgen på väggen. Punktera de största blåsorna, från 0,5 meter, med nål.

Verktyg för skjuvning, skrapning: använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling.micro skrapa.