ES-METODEN K-MÄRKT KYRKOR, INNE OCH UTE.

Varsam färgborttagning till rätt yta inför ommålning fönster ute, Bruske Delèr Fönster, bdf och Larsson & Örnmark Målerifirma AB inne.

Färgborttagning lager efter lager på inne på putsvägg med ES, Du bestämmer hur mycket som ska bort med ES-metoden, den stora Gustaf Vasa kyrka Stockholm.

Du bestämmer vad som ska lyftas bort med ES-metoden.
ES-metoden ute och inne samtidigt. Sofia Kyrka Stockholm. Antikvariska ytor med ES.
Färgborttagningen med ES-metoden under kalla förhållanden.
Och den statiskt laddade plastfolien igen med ES-metoden, färgborttagning lager efter lager det som behövs, lämna historiskt viktiga ytor.
Verkningstid i Sofia Kyrka Stockholm med ES under statiskt laddad 3M Hand Masker Maskeringsfilm.
Verkningstid med ES inunder statiskt laddad plastfolie.
ES-metoden innebär också denna statiskt laddade plastfolie vid färgborttagning, lager efter lager och omhändertagande av gammal giftig färg till miljöavfall.
Vass skrapa.
Pågående avskrapning inne med ES-metoden.
ES och ES-metoden på svåra ytor.
Fönsterrenoveringarna på Sofia Kyrka är sedan länge klara med hjälp av ES-metoden .
Stort behov av nytt ytskydd på metall, Plastisolen har krackelerat på kyrkans torn och tak.
Inför skonsam färgborttagning med ES-metoden och färglyftaren ES 1.
ES 1 sprutas på med min 200 bar, tex med airless högtrycksfärgspruta Graco 795.
Bearbetning av kyrktornets yta från arbetskorg.
Färglyftaren ES 1 är applicerad.
Färglyftaren ES 1 appliceras på taket.
Fönsterbleck behandlas med ES 1 får verka 1-17 timmar beroende på läge.
Alla metallytor efter tornet bearbetas nu med ES 1 och ES-metoden. Rengöringsgrad 1 på hela metallytan och helt oskadat rostskydd inför ommålning.

Tornet ommålat efter ES-metoden.
Taket ommålat efter förbehandling med ES-metoden och färglyftaren ES 1.
Ersta kyrka Stockholm skonsam färgborttagning med ES-metoden inne på väggar a Larsson och Örnmark och ute vid fönsterrenovering av Bruske Deler.